Notice concerning the use of cookies Agree

In our portal we are using cookies. Using the portal, you agree to the use of cookies. You can find out more!

LDC
^ To top
Monday, May 25, 2020
Republikas square 2, Riga, LV -1010
Phone: (+371) 6 702 7240
e-mail:
Home
Contacts
Site map
Font size
Into authenticate area
Help for authenticated area
Home » Home »
Home

 

Our registers in numbers News of the Electronical input system of The Animal register International co-operation

  01.05.2020 today
Herds 26575 27772
Holdings 142164 142242
Video presentation of Electronical data entry more>>

How to announce animal giving a birth more>>

How to announce animal identification more>>


How to declare animal movement from holding more>>


How to declare animal movement in holding more>>

Uzmanību!

Ievērosim paaugstinātu piesardzības līmeni!

Lai ierobežotu vīrusa COVID – 19 izplatību, ar valdības lēmumu visā valstī no 2020. gada 13. marta līdz 9. jūnijam ir izsludināta ārkārtējā situācija.

Krotāliju un citu preču pasūtīšana un mūsu darbs neapstājas! Pasūtījumi tiek saņemti katru dienu, tāpēc mūsu vissvarīgākais uzdevums ir nodrošināt nepieciešamo preču drošu piegādi. Esam veikuši visus iespējamos preventīvos pasākumus, lai nodrošinātu mūsu klientu, darbinieku un partneru drošību. Iestādes darbinieki šobrīd konsultē attālināti, bet dzīvnieku identifikācijas līdzekļu pasūtījumu izpilde tiek organizēta bez izmaiņām.

Lai nodrošinātu savlaicīgu piegādi, iesakām rēķinus apmaksāt interneta vidē un izvēlēties pasūtījumu bezkontakta saņemšanu āra pašapkalpošanās pakomātos.

Aicinām saziņai ar Lauksaimniecības datu centru izmantot attālinātu pieeju: lietot e-pakalpojumus, zvanīt un rakstīt e-pastā ldc@ldc.gov.lv


Rīga tālr. 67027240

Aizkraukle tālr. 26510569

Jēkabpils tālr. 22041998

Daugavpils tālr. 26510576

Rēzekne tālr. 26510583

Gulbene tālr. 26510582

Valmiera tālr. 29464964, 26510573

Jelgava tālr. 26510575

Saldus tālr. 26510579

Talsi tālr. 26510574

 

Novietņu infrastruktūras anketu iesniegšanas beigu termiņš ir 01.06.2020.
Paldies visiem, kas jau aizpildījuši un iesnieguši anketu “Novietņu infrastruktūra un kūtsmēslu krātuves”!

Esam precizējuši dažus anketā lietotos terminus:

  • “Vietu skaits” sadaļā Novietnes pamatdati – guļvietu skaits novietnē, kas atbilst būvniecības dokumentos norādītajam (novietnes ietilpība);
  • “Vietu skaits” sadaļā Turēšanas veids – pārskata gadā novietnē turēto dzīvnieku skaits;
  • “Ganības” – kopējā visām novietnē turētajām dzīvnieku sugām izmantotā ganību platība, kas atskaites gadā pieder saimniecībai vai tiek nomāta.

Arī mājas lapas sadaļā Infrastruktūra ir ievietota skaidrojošā informācija par šīm izmaiņām.

Lūdzam pārskatīt un nepieciešamības gadījumā precizēt jau iesniegtās anketas. Pirmie provizoriskie anketu rezultāti tiks apkopoti un iesniegti statistikai 2020. gada 15. jūlijā.

Lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieki var saņemt konsultācijas pa tālr. 67095069, 67095057, 67027240, tuvākajā LDC reģionā vai pie LLKC lopkopības speciālistiem, kuri apmācīti Novietņu infrastruktūras un kūtsmēslu krātuves anketu aizpildei.

Visitors today: 1990   |   Last updates 21.05.2020. 16:57
information number
67027240