Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Piekrītu, vairs šo nerādīt

Vairāk par izmantotajām sīkdatnēm un citu personas datu apstrādi uzzini Privātuma politikā (atjaunota 07.10.2020).

LDC
^ Uz augšu
Otrdiena, 2021. gada 19. janvāris
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālr.: (+371) 6 702 7240
e-pasts:
Par autorizēto sadaļu
Visbiežāk uzdotie jautājumi
Pēdējās izmaiņas: 17.06.2020. 10:55
Nosūtīt draugam
Drukāt

Šajā sadaļā pieejamas LDC speciālistu sagatavotās atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Izvēlieties kategoriju:

Dzīvnieku, ganāmpulku, novietņu reģistrs  (skat. šeit):
Jautājums:
Vai pārejot no fiziskas personas uz juridisku ir jāmaina ganāmpulka Nr..vai nevar palikt tas pats ganāmpulka numurs. Un ja tas ir jāmaina, kur lai liek pasūtītos krotāliju numurus?

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem - MK noteikumu Nr. 134 „ Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība” 12. punkts - vienam īpašniekam var būt tikai viens ganāmpulks un vienam ganāmpulkam var būt tikai viens īpašnieks. Tas nozīmē, ka fiziskajai personai reģistrētā ganāmpulka numurs nevar pāriet juridiskajai personai.

Ir jāreģistrē jauns ganāmpulks.

Krotālijas, kas pasūtītas vienam ganāmpulkam nav iespējams izmantot cita ganāmpulka dzīvnieku apzīmēšanai, tās būs jāpasūta no jauna. Lai krotālijas neietu zudumā, pastāv iespēja izmantot šīs krotālijas attiecīgajā (fiziskās personas) ganāmpulkā - reģistrēt jaundzimušos dzīvniekus un tikai pēc to apzīmēšanas pārvietot viņus uz jauno, juridiskās personas, ganāmpulku.

Jautājums:
Kā reģistrēt ganāmpulku un novietni?

Lai reģistrētu jaunu ganāmpulku, Datu centrā jāiesniedz aizpildīta Ganāmpulka kartīte. To var izdrukāt no mājas lapas www.ldc.gov.lv sadaļas Veidlapas, turpat apskatāms arī paraugs. Par reģistrāciju jāsamaksā 5,69 euro.

Katram īpašniekam var piederēt tikai viens ganāmpulks, kurā var būt dažādi lauksaimniecības dzīvnieki – liellopi, aitas, kazas, cūkas, zirgi, mājputni, bites, kažokzvēri, akvakultūras u.c.

Dzīvniekus var turēt kā savā novietnē, tā arī cita īpašnieka novietnē. Novietnei jābūt reģistrētai Datu centrā. Lai reģistrētu jaunu novietni, jāaizpilda Novietnes kartīte un jāsamaksā 5,69 euro. Veidlapa un aizpildīšanas paraugs pieejami turpat mājas lapas sadaļā Veidlapas.

Apmaksu lūdzam veikt tikai pēc rēķina saņemšanas (rēķinu nosūtīsim uz norādīto e-pastu). Maksājuma mērķī būs jānorāda rēķina numurs.

Maksājuma rekvizīti atrodami mājas lapas sadaļā Par mums -> Rekvizīti.

Jautājums:
Kā pasūtīt un saņemt identifikācijas līdzekļus?

 Ganāmpulki, kuri izmanto LDC Elektronisko ziņojumu ievades sistēmu (EZIS), identifikācijas līdzekļus liellopiem, aitām, kazām un cūkām var pasūtīt LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā. Video pamācība (skat. šeit)

Identifikācijas līdzekļus var pasūtīt arī pa telefonu. Pasūtot jāzina ganāmpulka numurs, informācija par pasūtījumu.

Apmaksu lūdzam veikt tikai pēc rēķina saņemšanas, maksājuma mērķī norādot rēķina numuru.

 Identifikācijas līdzekļu pasūtījuma rēķins jāapmaksā  saskaņā ar LDC cenrādi http://www.ldc.gov.lv/lv/cenradis/pakalpojumu_izcenojumi/, maksājums uz Datu centra kontu http://www.ldc.gov.lv/lv/par_mums/rekviziti/.

Informējam, ka ir iespēja izvēlēties pasūtījumu piegādi arī:

Identifikācijas līdzekļu pasūtījuma izpildes gaitai EZIS lietotāji var sekot autorizētajā sadaļā vai telefoniski darba dienās:


tel. 67095064,
mob. 26352914 LMT
mob. 28891636 TELE2
Jautājums:
Kādos gadījumos ir jāraksta dzīvnieku pārvietošanas deklarācija?

Saskaņā ar 2019. gada 26. marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 134 „ Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”, 20., 29., 30. punktiem  pārvietojot dzīvniekus (liellopi, aitas , kazas, cūkas, zirgi, bišu saimes, mājputni, kažokzvēri, savvaļas dzīvnieki, savvaļas putni, akvakultūras dzīvnieki), ir jāveic elektroniskā pārvietošana (ja ir noslēgts līgums ar LDC par elektronisko datu ievadi), vai jāraksta dzīvnieku pārvietošanas deklarācija un 7 septiņu dienu laikā pēc notikuma,  informācija par dzīvnieku kustību jāiesūta Lauksaimniecības datu centrā.

Jautājums:
Ievadot elektroniski datus, ir pieļauta kļūda. Kā var šo kļūdu labot?

Konstatējot kļūdu 3 mēnešu laikā pēc datu ievades, Jums ir iespēja bez maksas un bez iesnieguma ziņojumu anulēt, ja dzīvniekam nav reģistrēts cits (vēlāks) notikums.

Novietnes žurnālā iespējams anulēt šādus notikumus:

 • Atražoja;
 • Apzīmējām;
 • Sākām/beidzām lecināšanu;
 • Kastrējām/sterilizējām;
 • Izslēdzām;
 • Izslēdzām neapzīmētu.

Anulēšanas piemēru skatīt video pamācībā: 2. Kļūdaini ievadīto datu anulēšana

 

Ja paši nevēlaties vai neizdodas anulēt kļūdaino ziņojumu, tad raksta Datu centram iesniegums un precīzi jānorāda kļūda, kas jālabo. Labošana var būt maksas pakalpojums, ja kļūda konstatēta vēlāk par 3 mēnešiem no ievades brīža. Šajā gadījumā saņemsiet rēķinu, kurš jāapmaksā saskaņā ar LDC maksas pakalpojumu cenrādi.

EZIS lietotājiem iesniegumu iespējams nosūtīt autorizētajā sadaļā; skatīt video pamācību: 23. Iesniegums datu labošanai Elektronisko ziņojumu ievades sistēmā

Apmaksu lūdzam veikt tikai pēc rēķina saņemšanas (rēķinu nosūtīsim uz norādīto e-pastu). Maksājuma mērķī būs jānorāda rēķina numurs.
Jautājums:
Esmu nosūtījis liellopa apzīmēšanas aktu, bet neesmu saņēmis liellopa pasi. Kāpēc?

Pamatojoties uz MK noteikumiem nr. 134 „ Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”, liellopu pases ir nepieciešamas tikai tiem dzīvniekiem, kuri tiek pārvietoti ārpus Latvijas teritorijas (eksportēti). Tāpēc, sākot ar 2011. gada 1. janvāri, Lauksaimniecības datu centrs liellopu pases jaundzimušajiem dzīvniekiem izgatavo tikai pēc īpašnieka pieprasījuma. Iesniegumu pases izgatavošanai var nosūtīt uz e-pastu, ja ir elektroniskais paraksts vai arī aizpildītu pieprasījumu iesūtīt pa pastu. Pases noformēšanas izdevumus sedz īpašnieks vai turētājs saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto Datu centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi http://www.ldc.gov.lv/lv/cenradis/pakalpojumu_izcenojumi/.

Apmaksu lūdzam veikt tikai pēc rēķina saņemšanas (rēķinu nosūtīsim uz norādīto e-pastu). Maksājuma mērķī būs jānorāda rēķina numurs.

Informējam: Ganāmpulku īpašnieki datus par savu ganāmpulku un novietni var apskatīt un izdrukāt Lauksaimniecības datu centrs (LDC) autorizētājā sadaļā.

Kā kļūt par autorizētu LDC lietotāju detalizētāks apraksts: http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_ezis_iesniegumu/


Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrs (skat. šeit):
Jautājums:
Kā es varu reģistrēt savu mājdzīvnieku Datu centra datu bāzē?

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšanas iespējas:

Lauksaimniecības datu centra mājas lapas sadaļā Mājas (istabas) dzīvnieki ir iespējams pārliecināties par reģistrētu dzīvnieku: http://www.ldc.gov.lv/lv/pamatdarbibas/dzivnieku_registrs/, ievadot redzamajā logā dzīvnieka mikročipa numuru.

Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācija ir maksas pakalpojums saskaņā ar LDC maksas pakalpojumu cenrādi.

Mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem, kuriem suns, kaķis vai sesks  ir jau reģistrēts vienotajā valsts reģistrā, notikumus piereģistrē  bez maksas ar ziņojuma lapu vai izmantojot Lauksaimniecības datu centra  e-pakalpojumus portālā www.latvija.lv

Jautājums:
Kā mājas (istabas) dzīvnieku izslēgt no reģistra, ja tas ir miris?

1) sūtot aizpildītu veidlapu pa pastu - uz adresi Republikas laukumā 2, Rīgā LV-1010;

2) sūtot ar elektronisko parakstu aizpildītu veidlapu uz oficiālo Lauksaimniecības datu centra elektroniskā pasta adresi ldc@ldc.gov.lv

3) izmantojot portāla www.latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, pievieno aizpildītu veidlapu

4) izmantojot portāla www.latvija. lv e-pakalpojumu "Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka nāves vai eitanāzijas reģistrēšana"

Saite uz e-pakalpojumiem: https://www.ldc.gov.lv/lv/majas_dzivnieku_registresanas_kartiba/notikumu_registresana/Pārraudzība (skat. šeit):
Jautājums:
Kā iegūt sertifikātu dzīvnieku pārraudzībā?

Sertifikātu lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībā var iegūt fiziska persona, kura atbilst šādām prasībām:

 • ir vismaz vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā (apgūta mācību programma lopkopībā vai veterinārijā);
 • ir organizācijas izsniegts apliecinājums par praktisko iemaņu apgūšanu lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībā.

Lai saņemtu sertifikātu, fiziskā persona kārto pārbaudes testu Lauksaimniecības datu centrā (Rīgā).
Lai kārtotu pārbaudes testu, fiziskā persona datu centrā iesniedz:

Sertifikāta izsniegšana ir maksas pakalpojums 26,86 Euro saskaņā ar cenrādi.

Jautājums:
Kā pagarināt sertifikātu dzīvnieku pārraudzībā?
 • jāiesniedz datu centrā pieteikumu sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/ ;
 • kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošu dokumentu kopijas (ne mazāk kā 16 stundu, no kurām vismaz puse ir praktiskā apmācība).
Jautājums:
Kā pagarināt sertifikātu vai apliecību dzīvnieku pārraudzībā?
 • jāiesniedz datu centrā kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošu dokumentu kopijas (ne mazāk kā 16 stundu, no kurām 8 h ir teorijas apmācības un 8 h ir praktiskās apmācības). Arī mācību iestādes, kurās izietas apmācības, reģistrē stundas (ja stundas tomēr nav reģistrētas, tad sazinieties ar mācību iestādi vai kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošu dokumentu kopijas iesniedziet LDC).
 • Minimālās 16 apmācību stundas jāiegūst 5 gadu laikā, līdz kvalifikācijas termiņa beigu datumam. Ja vismaz 16 mācību stundu skaits ir reģistrēts LDC datu bāzē, tad sertifikāta/apliecības termiņš pagarinās automātiski.
Jautājums:
Kā paziņot piena pārraudzībā mērinstrumentu pārbaudi?
Ja mēraparātu ved pārbaudīt uz kādu no iestādēm, ar kurām LDC ir līgums (http://www.ldc.gov.lv/lv/merinstrumentu_parbaudes_rezultati/institucijas/), tad nav nepieciešams ziņot atsevišķi. Ja mēraparātu ved pārbaudīt uz kādu citu iestādi, tad nepieciešams aizpildīt veidlapu - Iesniegums pārraudzības uzsākšanai, pārtraukšanai un izmaiņu paziņošanai, kur jāatzīmē izmaiņu paziņošana un jāieraksta informācija par mēraparāta pārbaudes datumu.
Jautājums:
Vai katram pārraugam (ar sertifikātu/ apliecību) nepieciešama sava parole, lai darbotos ar ganāmpulka/-u datiem un pārraudzības atskaitēm LDC sistēmā?
Jā, katrai sertificētai personai un personai ar apliecību nepieciešama parole uz sava vārda. Lai saņemtu paroli, pārraugam datu centrā jāiesniedz:

Uzdot jautājumu


Ja neatrodat atbildi uz Jūs interesējošo jautājumu, lūdzu sazinieties ar LDC, lai saņemtu detalizētāku informāciju par LDC kompetencē esošajiem jautājumiem, Jūs varat sazināties elektroniski, kā arī rakstiski, iesniedzot iesniegumu vai nosūtot savu jautājumu pa pastu.Apmeklētāju skaits šodien : 91   |   Pēdējās izmaiņas 18.01.2021. 12:49
informatīvais tālrunis
67027240