<p>Izvērtējot personu iesniegumus par piekļuvi LDC datubāzei, esam  pārskatījuši lietotāju grupu piekļuves tiesību apjomu Ganāmpulku, Novietņu un  Dzīvnieku reģistriem saskaņā ar <a href="https://likumi.lv/ta/id/296953">2018. gada 6. februāra  Ministru kabineta noteikumu Nr. 75 &ldquo;Reģistrēto dzīvnieku datubāzē esošās  informācijas izmantošanas kārtība&rdquo;</a> (turpmāk – Noteikumi) 8. punktu.</p> <p>Ja esat konstatējuši, ka jūsu  piekļuves tiesību apjomā nepieciešamas izmaiņas, lūdzam par to informēt

Izvērtējot personu iesniegumus par piekļuvi LDC datubāzei, esam pārskatījuši lietotāju grupu piekļuves tiesību apjomu Ganāmpulku, Novietņu un Dzīvnieku reģistriem saskaņā ar 2018. gada 6. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 75 “Reģistrēto dzīvnieku datubāzē esošās informācijas izmantošanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi) 8. punktu.

Ja esat konstatējuši, ka jūsu piekļuves tiesību apjomā nepieciešamas izmaiņas, lūdzam par to informēt ar iesniegumu, norādot nepieciešamās izmaiņas un normatīvo aktu ar pamatojumu, kā to nosaka Noteikumu 5.2.3 un 5.3.2 punkti.

Informācijas iesniegšanai lūgums izmantot veidlapu Nr. 2.3. vai 2.4., kas atrodamas sadaļā Veidlapu paraugi un aizpildīšanas kārtība.