Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Piekrītu, vairs šo nerādīt

Vairāk par izmantotajām sīkdatnēm un citu personas datu apstrādi uzzini Privātuma politikā (atjaunota 07.10.2020).

LDC
^ Uz augšu
Otrdiena, 2021. gada 19. janvāris
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālr.: (+371) 6 702 7240
e-pasts:
Par autorizēto sadaļu
Svaigpiena iepirkuma statistika
Pēdējās izmaiņas: 15.01.2021. 11:43
Nosūtīt draugam
Drukāt
Piena pircēju iepirktā svaigpiena daudzums, kg, pa mēnešiem.
 


Svaigpiena iepirkums (kg) 2020. gadā pa mēnešiem, salīdzinot ar 2019. gadu
Stāvoklis PRR uz 31.12.2020.
Mēnesis Nodotais piens
2019. gadā, kg
Nodotais piens
2020. gadā, kg
Izpilde pret
2019. gada attiecīgo
mēnesi, %
Janvāris 61 369 059 60 882 406  99,21
Februāris 55 888 085  56 506 006  101,11
Marts 61 875 597  60 353 640 97,54
Aprīlis 61 366 910  59 623 891  97,16
Maijs 68 762 284 69 322 179  100,81
Jūnijs 71 551 870 72 634 894  101,51
Kopā 1.pusgadā  380 813 805  379 323 016  99,61
Jūlijs 74 485 888  74 964 640 100,64
Augusts 75 577 626  75 186 736  99,48
Septembris 69 756 038  70 120 282  100,52
Kopā 9. mēneši  600 633 357  599 594 674  99,83
Oktobris 64 544 591  67 234 227 104,17
Novembris 58 679 201  60 836 491 103,68
Decembris 61 329 434  62 825 276 102,44
Kopā gadā  785 186 583  790 490 668  100,68


Bioloģiskā svaigpiena iepirkums (kg) 2020. gadā, salīdzinot ar 2019.gadu
Stāvoklis PRR uz 31.12.2020.
  Iepirktais bioloģiskais piens, kg Izpilde pret Pārstrādātais bioloģiskais piens, kg Izpilde pret
Mēnesis 2019. gadā 2020. gadā 2019. gadu, % 2019. gadā 2020.gadā 2019. gadu, %
Janvāris 3 868 282 3 997 658 103,34% 2 611 506 1 946 534  74,54%
Februāris 3 373 948 3 921 461 116,23%  2 394 359 3 685 642 153,93%
Marts 3 590 768 3 478 679  96,88%  2 406 141 3 127 400  129,98%
Aprīlis 3 876 240 3 892 324 100,41%  2 740 542 2 713 520  99,01%
Maijs 4 614 969 4 853 584  105,17% 2 948 384 3 795 128  128,72%
Jūnijs 5 707 100 5 610 123  98,30%  3 648 154 3 781 939  103,67%
Kopā 1.pusgadā 25 031 307 25 753 829  102,89% 17 649 462 19 050 163  113,74%
Jūlijs 5 797 587  5 632 844 97,16% 4 558 707  4 189 724  91,91%
Augusts 6 224 387  5 959 862 95,75% 4 775 991  4 288 130  89,79%
Septembris 5 487 956  5 215 541 95,04% 5 091 594  3 879 590  76,20%
Kopā 9. mēneši 42 541 237 42 562 076 100,05% 32 075 754 31 407 607 94,78%
Oktobris 4 614 772  4 724 692  102,38% 3 137 624 3 287 753 104,78%
Novembris 3 936 713  4 290 644 108,99% 3 199 293  3 079 268 96,25%
Decembris  4 087 832  4 486 912  109,76% 3 290 058  3 608 668 109,68%
Kopā gadā  55 180 554 56 064 324 101,60% 41 702 729  41 383 296 96,77


Svaigpiena iepirkums (kg) 2019. gadā pa mēnešiem, salīdzinot ar 2018. gadu
Stāvoklis PRR uz 31.12.2019.
Mēnesis Nodotais piens
2018. gadā, kg
Nodotais piens
2019. gadā, kg
Izpilde pret
2018. gada attiecīgo
mēnesi, %
Janvāris 62 694 793 61 369 059 97.89%
Februāris 55 817 916 55 888 085 100.13%
Marts 61 134 653  61 875 597 101.21%
Aprīlis  61 782 917 61 366 910 99.33%
Maijs 71 859 638 68 762 284 95.69%
Jūnijs 71 934 237  71 551 870 99.47%
Kopā 1.pusgadā  385 224 154  380 813 805  98.86
Jūlijs 72 820 463  74 485 888 102.29%
Augusts 71 536 491  75 577 626 105.65%
Septembris  68 696 334 69 577 626 101.54%
Kopā 9. mēneši  598 277 442  600 633 357 100.39
Oktobris 64 199 690 64 544 591 100.54%
Novembris 57 688 108  58 679 201 101.72%
Decembris 60 480 496  61 329 434 101.40%
Kopā gadā  780 645 736  785 186 583  100.58%


Ganāmpulku skaits Latvijā pa mēnešiem 2019. un 2020. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2019. gads 2020. gads 2020. gads pret
2019.gadu
2019. gads 2020. gads 2020. gads pret
2019. gadu
Janvāris 14 342  12 923  90.11% 6 424 6 110 95.11%
Februāris 14 217  12 813  90,12% 6 224 5 932 95.31%
Marts 14 101  12 726  90,25% 6 214 5 862 94,34%
Aprīlis 14 047  12 695  90,38% 6 266 5 897 94,11%
Maijs 13 961  12 629  90,46% 6 418 6 041 94,13%
Jūnijs 13 843  12 559  90,72% 6 508 6 193 95,16%
Jūlijs 13 778  12 496  90,70% 6 614 6 241 94,36%
Augusts 13 647  12 384  90,76% 6 640 6 238 93,95%
Septembris 13 543  12 306  90,87% 6 620 6 204 93,72%
Oktobris 13 371  12 165  90,98% 6 554 6 155 93,91%
Novembris 13 145  11 957  90,96% 6 385 6 019 94,27%
Decembris 13 005  11 812  90,83% 6 238 5 900 94,58%


Ganāmpulku skaits Latvijā pa mēnešiem 2018. un 2019. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2018. gads 2019. gads 2019. gads pret
2018. gadu
2018. gads 2019. gads 2019. gads pret
2018. gadu
Janvāris 15 998 14 342 89.65% 6 808 6 424 94.36%
Februāris 15 907 14 217 89.37% 6 560 6 224 94.88%
Marts 15 824 14 101 89.11% 6 405 6 214 97.02%
Aprīlis 15 727 14 047 89.32% 6 547 6 266 95.71%
Maijs 15 650 13 961 89.21% 6 832 6 418 93.94%
Jūnijs 15 534 13 843 89.11% 6 991 6 508 93.09%
Jūlijs 15 423 13 778 89.33% 7 036 6 614 94.00%
Augusts 15 302 13 647 89.18% 7 053 6 640 94.14%
Septembris 15 164 13 543 89.31% 7 034 6 620 94.11%
Oktobris 14 963 13 371 89.36% 6 960 6 554 94.17%
Novembris 14 701 13 145 89.42% 6 775 6 385 94.24%
Decembris 14 446 13 005 90.02% 6 596 6 238 94.57%


Slaucamo govju skaits Latvijā pa mēnešiem 2019. un 2020. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2019. gads 2020. gads 2020. gads pret
2019. gadu
2019. gads 2020. gads 2020. gads pret
2019. gadu
Janvāris 144 484 138 427  95,81% 127 083  121 017 95.23%
Februāris 143 707 137 546  95.71% 125 732  120 241 95.63%
Marts 143 440 137 695  95.99% 125 934  120 163 95,42%
Aprīlis 143 401 137 595  95,95% 126 064  120 438 95,54%
Maijs 143 162 138 251  96,57% 126 484  122 167 96,59%
Jūnijs 142 797 138 669  97,11% 125 262  123 039  98,23%
Jūlijs 143 364 139 545  97.34% 127 410  124 071  97,38%
Augusts 142 786 139 060  97,39% 127 026  123 790  97,45%
Septembris 142 190 138 734  97,57% 126 709  123 539  97,50%
Oktobris 141 544 137 982  97,48% 125 864  122 931  97,67%
Novembris 139 476 136 510  97,87% 123 800  121 596  98,22%
Decembris 138 309 136 073  99,38% 122 642  120 926  98,60%


Slaucamo govju skaits Latvijā pa mēnešiem 2018. un 2019. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2018. gads 2019. gads 2019. gads pret
2018. gadu
2018. gads 2019. gads 2019. gads pret
2018. gadu
Janvāris 150 358 144 484 96.09% 131 360  127 083 96.74%
Februāris 150 064 143 707 95.76% 129 773  125 732 95.89%
Marts 149 919 143 440 95.68% 129 509  125 934 97.24%
Aprīlis 149 976 143 401 95.62% 130 362  126 064 96.70%
Maijs 150 102 143 162 95.38% 130 595  126 484 96.85%
Jūnijs 149 883 142 797 95.27% 130 869  125 262 95.72%
Jūlijs 149 749 143 364 95,74% 131 007  127 410 97.25%
Augusts 149 549 142 786 95,48% 132 081  127 026 96.17%
Septembris 148 641 142 190 95.66% 131 772  126 709 96.16%
Oktobris 147 669 141 544 95.85% 131 097  125 864 96.01%
Novembris 145 761 139 476 95.69% 128 721  123 800 96.18%
Decembris 144 137 138 309 95.96% 127 029  122 642 96.55%


Vidējā svaigpiena iepirkuma cena Latvijā un Eiropas Savienībā pa mēnešiem, EUR
 


Vidējā bioloģiskā svaigpiena iepirkuma cena Latvijā pa mēnešiem, EUR
 


Svaigpiena zemākā, vidējā un augstākā iepirkuma cena Latvijā
 


Apmeklētāju skaits šodien : 77   |   Pēdējās izmaiņas 18.01.2021. 12:49
informatīvais tālrunis
67027240