LDC
^ Uz augšu
Svētdiena, 2017. gada 17. decembris
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālr.: (+371) 6 702 7240
Fakss: (+371) 6 702 7006
e-pasts:
Galvenā
Kontakti
Lapas karte
Burtu izmērs
Uz autorizēto sadaļu
Par autorizēto sadaļu
Svaigpiena iepirkuma statistika
Pēdējās izmaiņas: 14.12.2017. 17:03
Nosūtīt draugam
Drukāt
Piena pircēju iepirktā svaigpiena daudzums, kg, pa mēnešiem.


Svaigpiena iepirkums (kg) 2017. gadā pa mēnešiem, salīdzinot ar 2016. gadu
Stāvoklis PRR uz 30.11.2017.
Mēnesis Nodotais piens
2016. gadā, kg
Nodotais piens
2017. gadā, kg
Izpilde pret
2016. gada attiecīgo
mēnesi, %
Janvāris  62 278 776 62 240 283  99,94
Februāris  58 934 191  56 720 991  96.24
Marts  63 060 873  63 374 292  100,50
Aprīlis  63 263 610 62 832 585  99.32
Maijs  72 788 723 70 149 148  96,37
Jūnijs  74 723 184 77 544 512  103,77
Kopā 1.pusgadā  395 049 357  392 861 811  99,44
Jūlijs 78 379 123  79 287 730 101,16
Augusts 79 028 337  79 373 418 100,44
Septembris 73 838 360 72 247 196  97,85
Kopā 9. mēneši  626 295 177  623 770 155  99,60
Oktobris 66 966 052 66 689 103 99,59
Novembris 58 546 879 60 207 295  102,84
Decembris 62 199 787    
Kopā gadā  814 007 895    


Bioloģiskā svaigpiena iepirkums (kg) un pārstrāde (kg) 2017. gadā pa mēnešiem
Stāvoklis PRR uz 30.11.2017.
Mēnesis Iepirktais bioloģiskais piens, kg Pārstrādātais bioloģiskais piens, kg
Janvāris 3 283 942 2 203 346
Februāris 3 163 531 2 087 058
Marts 3 554 551 2 334 095
Aprīlis 3 639 786 2 282 398
Maijs  4 413 125 2 957 482
Jūnijs 5 674 692 3 611 357
Kopā 1.pusgadā  23 729 627  15 475 736
Jūlijs  5 614 866 3 588 438
Augusts  5 548 834 3 197 973
Septembris  4 941 052 2 693 286
Kopā 9. mēneši  39 834 379  24 955 433
Oktobris 4 187 579 2 381 814
Novembris  3 506 069 2 024 623
Decembris    
Kopā gadā    


Svaigpiena iepirkums (kg) 2016. gadā pa mēnešiem, salīdzinot ar 2015. gadu
Stāvoklis PRR uz 31.12.2016.
Mēnesis Nodotais piens
2015. gadā, kg
Nodotais piens
2016. gadā, kg
Izpilde pret
2015. gada attiecīgo
mēnesi, %
Janvāris 59 501 160 62 278 776 104,67
Februāris 53 340 264 58 934 191 110,49
Marts 58 149 748 63 060 873 108,45
Aprīlis 61 672 789 63 263 610 102,58
Maijs 71 504 433 72 788 723 101,80
Jūnijs 77 532 141 74 723 184 96,38
Kopā 1.pusgadā  381 700 535  395 049 357  103,50
Jūlijs 80 509 583 78 379 123  97,35
Augusts 80 009 258 79 028 337 98,77
Septembris 73 384 352 73 838 360 100,62
Kopā 9. mēneši  615 603 728  626 295 177  101,74
Oktobris 68 236 273  66 966 054 98,14
Novembris 60 478 835 58 546 879  96,79
Decembris 63 335 807 62 199 787  98,21
Kopā gadā  807 663 642  814 007 895  100,79


Ganāmpulku skaits Latvijā pa mēnešiem 2016. un 2017. gads.

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2016. gads 2017. gads 2017. gads pret
2016. gadu
2016. gads 2017. gads 2017. gads pret
2016. gadu
Janvāris 20 077  17 899  89.15% 7 791  7 161  91.91%
Februāris 19 936  17 774  89.16% 7 464  6 939  92.97%
Marts 19 781  17 666  89,31% 7 400  6 922  93,54%
Aprīlis 19 687  17 580  89,30% 7 491  6 997  93,41%
Maijs 19 572  17 466  89,24% 7 713  7 125  92,38%
Jūnijs 19 449  17 354  89,23% 7 859  7 387  93,99%
Jūlijs 19 321  17 256  89,31% 7 922  7 476  94,37%
Augusts 19 176  17 094  89,14% 7 931  7 502  94,59%
Septembris 18 950  16 917  89,27% 7 840  7 499  95,65%
Oktobris 18 672  16 662  89,24% 7 815  7 439  95,19%
Novembris 18 334  16 367  89.27% 7 602  7 220  94,98%
Decembris 18 104     7 354    


Ganāmpulku skaits Latvijā pa mēnešiem 2015. un 2016. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2015. gads 2016. gads 2016. gads pret
2015. gadu
2015. gads 2016. gads 2016. gads pret
2015. gadu
Janvāris 21 815 20 077 92.03% 8 057 7 791 96,70%
Februāris 21 695 19 936 91.89% 7 705 7 464 96,87%
Marts 21 576 19 781 91.68% 7 583 7 400 97,59%
Aprīlis 21 494 19 687 91.59% 7 880 7 491 95,06%
Maijs 21 398 19 572 91,47% 8 306 7 713 92,86%
Jūnijs 21 354 19 449 91,08% 8 599 7 859 91,39%
Jūlijs 21 329 19 321 90,54% 8 725 7 922 90,72%
Augusts 21 157 19 173 90,62% 8 731 7 931 90,84%
Septembris 21 016 18 950 90,17% 8 725 7 840 89.86%
Oktobris 22 550 18 672 89.80% 8 623 7 815 90.63%
Novembris 20 468 18 334 89.57% 8 399 7 602 90.51%
Decembris 20 233 18 104 89.48% 8 086 7 354 90.95%


Slaucamo govju skaits Latvijā pa mēnešiem 2016. un 2017. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2016. gads 2017. gads 2017. gads pret
2016. gadu
2016. gads 2017. gads 2017. gads pret
2016. gadu
Janvāris 162 412  154 035  94.84% 141 700  135 075 95.32%
Februāris 162 105  154 185  95.11% 140 254  134 594 95.96%
Marts 162 110  154 412  95.25% 140 860  134 214 95.28%
Aprīlis 161 932  154 249  95.26% 141 197  135 437 95.92%
Maijs 161 566  154 342  95.53% 141 598  136 182 96.18%
Jūnijs 161 096  154 312  95,79% 141 548  136 336 96,32%
Jūlijs 160 849  154 491  96,05% 141 671  136 771 96,54%
Augusts 160 075  154 859  96,74% 141 328  137 300 97,15%
Septembris 158 691  154 647  97,45% 139 982  137 349 98,12%
Oktobris 157 357  153 583  97,60% 139 095  135 687 97,55%
Novembris 155 328  151 673  97,65% 137 194  134 716 98,19%
Decembris 154 366     136 013    


Slaucamo govju skaits Latvijā pa mēnešiem

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2015. gads 2016. gads 2016. gads pret
2015. gadu
2015. gads 2016. gads 2016. gads pret
2015. gadu
Janvāris 165 963 162 412 97.86% 140 119 141 700 101.13%
Februāris 165 697 162 105 97.83% 138 752 140 254 101.08%
Marts 165 955 162 110 97.56% 137 173 140 860 102.69%
Aprīlis 165 984 161 932 97.56% 143 659 141 197 98.29%
Maijs 166 193 161 566 97.22% 144 899 141 598 97,72%
Jūnijs 166 568 161 096 96.71% 146 006 141 548 96,95%
Jūlijs 167 248 160 849 96,17% 147 046 141 671 96,34%
Augusts 166 794 160 069 95,97% 146 528 141 327 96,45%
Septembris 166 406 158 691 95,36% 146 185 139 982 95,76%
Oktobris 165 404  157 357 95,13% 145 538 139 095 95,57%
Novembris 163 443  155 328 95,03% 143 736 137 194 95,45%
Decembris 162 463  154 366 95,02% 142 006 136 013 95,78%


Vidējā svaigpiena iepirkuma cena Latvijā un Eiropas Savienībā pa mēnešiem, EUR


Apmeklētāju skaits šodien : 131   |   Pēdējās izmaiņas 15.12.2017. 15:57
informatīvais tālrunis
67027240