Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Piekrītu, vairs šo nerādīt

Vairāk par izmantotajām sīkdatnēm un citu personas datu apstrādi uzzini Privātuma politikā.

LDC
^ Uz augšu
Svētdiena, 2019. gada 20. janvāris
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālr.: (+371) 6 702 7240
Fakss: (+371) 6 702 7006
e-pasts:
Galvenā
Kontakti
Lapas karte
Burtu izmērs
Uz autorizēto sadaļu
Par autorizēto sadaļu
Svaigpiena iepirkuma statistika
Pēdējās izmaiņas: 16.01.2019. 10:19
Nosūtīt draugam
Drukāt
Piena pircēju iepirktā svaigpiena daudzums, kg, pa mēnešiem.
 


Svaigpiena iepirkums (kg) 2018. gadā pa mēnešiem, salīdzinot ar 2017. gadu
Stāvoklis PRR uz 31.12.2018.
Mēnesis Nodotais piens
2017. gadā, kg
Nodotais piens
2018. gadā, kg
Izpilde pret
2017. gada attiecīgo
mēnesi, %
Janvāris  62 240 283 62 694 793  100,73
Februāris  56 720 991 55 817 916  98,41
Marts  63 374 292 61 134 653  96,47
Aprīlis  62 832 585 61 782 917  98,33
Maijs  70 149 148  71 853 607  102,43
Jūnijs  77 544 512 71 934 237 92,77
Kopā 1.pusgadā  392 861 811  385 218 123  98,05
Jūlijs 79 287 730 72 820 463 91,84
Augusts 79 373 418 71 536 491 90,13
Septembris 72 247 196 68 701 780  95,09
Kopā 9. mēneši  623 770 155  598 276 857  95,91
Oktobris 66 689 063 64 199 690 96,27
Novembris 60 207 326  57 687 375  95,81
Decembris 62 799 268 60 485 896  96,32
Kopā gadā  813 465 812  780 649 818  95,97


Bioloģiskā svaigpiena iepirkums (kg) 2018. gadā, salīdzinot ar 2017.gadu
Stāvoklis PRR uz 31.12.2018.
  Iepirktais bioloģiskais piens, kg Izpilde pret Pārstrādātais bioloģiskais piens, kg Izpilde pret
Mēnesis 2017. gadā 2018. gadā 2017. gadu, % 2017. gadā 2018.gadā 2017. gadu, %
Janvāris 3 283 942 2 660 732 81,02 2 203 346 1 434 573 65,11
Februāris 3 163 531 3 299 918 104,31 2 087 058 1 936 423 92,78
Marts 3 554 551 3 682 020 103,59 2 334 095 2 067 151 88,56
Aprīlis 3 639 786 3 989 920 109,62 2 282 398 1 690 019 74,05
Maijs 4 413 125 5 380 203 121,91 2 957 482 3 516 919 118,92
Jūnijs 5 674 692 5 670 223 99,92 3 611 357 3 648 154 101,02
Kopā 1.pusgadā 23 729 627 24 683 016 104,02 15 475 736 14 293 239 92,36
Jūlijs 5 614 866 5 782 009 102,98 3 588 438 3 595 966 100,21
Augusts 5 548 834 5 744 211 103,52 3 197 973 3 614 456 113,02
Septembris 4 941 052  5 612 197  113,58 2 693 286  3 411 261  126,66
Kopā 9. mēneši 39 834 379  41 821 433  104,99 24 955 433 24 914 922  99,84
Oktobris 4 187 579  5 113 539 122,11 2 381 814 3 521 726  147,86
Novembris 3 506 069 4 615 728  131,65 2 024 623  3 287 376  162,37
Decembris 3 578 299  4 622 451  129,18 2 045 265  3 426 545  167,54
Kopā gadā 51 106 326  56 173 151  109,91 31 407 135 35 150 569  111,92


Svaigpiena iepirkums (kg) 2017. gadā pa mēnešiem, salīdzinot ar 2016. gadu
Stāvoklis PRR uz 31.12.2017.
Mēnesis Nodotais piens
2016. gadā, kg
Nodotais piens
2017. gadā, kg
Izpilde pret
2016. gada attiecīgo
mēnesi, %
Janvāris 62 278 776 62 240 283 99.94
Februāris 58 934 191 56 720 991 96.24
Marts 63 060 873 63 374 292 100.50
Aprīlis 63 263 610 62 832 585 99.32
Maijs 72 788 723 70 149 148 96.37
Jūnijs 74 723 184 77 544 512 103.77
Kopā 1.pusgadā  395 049 357  392 861 811  99.44
Jūlijs 78 379 123 79 287 730 101.16
Augusts 79 028 337 79 373 418 100.44
Septembris 73 838 360 72 247 196 97.85
Kopā 9. mēneši  626 295 177  623 770 155  99.60
Oktobris 66 955 054 66 689 063 99.59
Novembris 58 546 879 60 207 295  102.84
Decembris 62 199 787 62 799 268  100.96
Kopā gadā  814 007 895  813 465 781  99.93


Ganāmpulku skaits Latvijā pa mēnešiem 2017. un 2018. gads.

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2017. gads 2018. gads 2018. gads pret
2017.gadu
2017. gads 2018. gads 2018. gads pret
2017. gadu
Janvāris 17 899  15 998  89.38% 7 161  6 808  95.07%
Februāris 17 774  15 907  89,50% 6 939  6 560  94,54%
Marts 17 666  15 824  89.57% 6 922  6 405  92.53%
Aprīlis 17 580  15 727  89,46% 6 997  6 547  93,57%
Maijs 17 466  15 650  89,60% 7 125  6 832  95,89%
Jūnijs 17 354  15 534  89,51% 7 392  6 991  94,58%
Jūlijs 17 256  15 423  89,38% 7 476  7 036  94,11%
Augusts 17 094  15 302  89,52% 7 502  7 053  94,01%
Septembris 16 917  15 164  89,64% 7 499  7 034  93,80%
Oktobris 16 662  14 963  89,80% 7 439  6 960  93,56%
Novembris 16 367  14 701  89,82% 7 220  6 775  93,84%
Decembris 16 117  14 451  89,66% 7 021  6 594  93,92%


Ganāmpulku skaits Latvijā pa mēnešiem 2016. un 2017. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2016. gads 2017. gads 2017. gads pret
2016. gadu
2016. gads 2017. gads 2017. gads pret
2016. gadu
Janvāris 20 077 17 899 89.15% 7 791 7 161 91,91%
Februāris 19 936 17 774 89.16% 7 464 6 939 92,97%
Marts 19 781 17 666 89.31% 7 400 6 922 93,54%
Aprīlis 19 687 17 580 89.30% 7 491 6 997 93,41%
Maijs 19 572 17 466 89.24% 7 713 7 125 92,38%
Jūnijs 19 449 17 354 89.23% 7 859 7 387 93,99%
Jūlijs 19 321 17 256 89.31% 7 922 7 476 94,37%
Augusts 19 173 17 094 89.14% 7 931 7 502 94,59%
Septembris 18 950 16 917 89.27% 7 840 7 499 95,65%
Oktobris 18 672 16 662 89.24% 7 815 7 439 95,19%
Novembris 18 334 16 367 89.27% 7 602 7 220 94,98%
Decembris 18 104 16 117 89.02% 7 354 7 021 95,47%


Slaucamo govju skaits Latvijā pa mēnešiem 2017. un 2018. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2017. gads 2018. gads 2018. gads pret
2017. gadu
2017. gads 2018. gads 2018. gads pret
2017. gadu
Janvāris 154 035  150 358  97.61% 135 075  131 360 97.25%
Februāris 154 185  150 064  97.33% 134 594  129 773 96.42%
Marts 154 412  149 919  97,09% 134 214  129 509 96,49%
Aprīlis 154 249  149 976  97,23% 135 437  130 362  96,25%
Maijs 154 342  150 102  97,25% 136 182  130 595  95,90%
Jūnijs 154 312  149 883  97,13% 136 389  130 869  95,95%
Jūlijs 154 491  149 749  96,93% 136 771  131 007  95,79%
Augusts 154 859  149 549  96,57% 137 300  132 081  96,20%
Septembris 154 647  148 641  96,12% 137 349  131 772  95,94%
Oktobris 153 583  147 669  96,15% 135 687  131 097  96,62%
Novembris 151 673  145 761  96,10% 134 716  128 721  95,55%
Decembris 150 446  144 190  95,84% 132 392  127 012  95,94%


Slaucamo govju skaits Latvijā pa mēnešiem 2016. un 2017. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2016. gads 2017. gads 2017. gads pret
2016. gadu
2016. gads 2017. gads 2017. gads pret
2016. gadu
Janvāris 162 412 154 035 94.84% 141 700 135 075 95,32%
Februāris 162 105 154 185 95.11% 140 254 134 594 95,96%
Marts 162 110 154 412 95.25% 140 860 134 214 95,28%
Aprīlis 161 932 154 249 95.26% 141 197 135 437 95,92%
Maijs 161 566 154 342 95.53% 141 598 136 182 96,18%
Jūnijs 161 096 154 312 95.79% 141 548 136 336 96,32%
Jūlijs 160 849 154 491 96,05% 141 671 136 771 96,54%
Augusts 160 069 154 859 96,74% 141 327 137 300 97,15%
Septembris 158 691 154 647 97,45% 139 982 137 349 98,12%
Oktobris 157 357 153 583 97,60% 139 095 135 687 97,55%
Novembris 155 328 151 673 97,65% 137 194 134 716 98,19%
Decembris 154 366 150 446 97,46% 136 013 132 392 97,34%


Vidējā svaigpiena iepirkuma cena Latvijā un Eiropas Savienībā pa mēnešiem, EUR
 


Vidējā bioloģiskā svaigpiena iepirkuma cena Latvijā pa mēnešiem, EUR
 


Svaigpiena zemākā, vidējā un augstākā iepirkuma cena Latvijā
 


Apmeklētāju skaits šodien : 47   |   Pēdējās izmaiņas 16.01.2019. 16:02
informatīvais tālrunis
67027240