Informācijai!
Dokumentu paraugos minētie personu vārdi un uzvārdi ir izdomāti, tādēļ tie neattiecas uz noteiktām jeb identificējamām fiziskām personām. Šie vārdi un uzvārdi nav uzskatāmi par personas datiem, pēc kā ir atpazīstama konkrēta persona. Atbilstība noteiktas personas vārdam un uzvārdam vērtējama kā īstenībai neatbilstoša nejauša sakritība un nekādā gadījumā nav ne personas datu apstrāde, ne personas dati.

1. Autorizācija sistēmā
2. Kā lietot Novietnes žurnālu
3. Kļūdaini ievadīto datu anulēšana
4. Kā pasūtīt identifikācijas līdzekļus
5. Preču / pakalpojumu pasūtījuma un rēķina apskate
6. Kā paziņot dabīgo lecināšanu
7. Kā paziņot atnešanos (dzīvs pēcnācējs, nedzīvs)
8. Kā paziņot apzīmēšanu
9. Kā paziņot neapzīmēto pēcnācēju izslēgšanu
10. Kā paziņot apzīmēto dzīvnieku izslēgšanu (nobeigšanās, kaušana)
11. Kā paziņot abortu
12. Jaunums! Iegādāšanās / ievešana (kustību reģistrē saņēmējs)
13. Jaunums! Atsavināšana / izvešana (kustību reģistrē nosūtītājs)
18. Cūku pašpatēriņa kopsavilkuma ievade
19. Cūku ikmēneša kustības kopsavilkuma ievade
20. Kā paziņot pārskatu par bišu saimēm
21. Kā paziņot pārskatu par citām sugām (Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē)
22. MA tehniķiem - kā reģistrēt apsēklošanu
23. Iesniegums datu labošanai Elektronisko ziņojumu ievades sistēmā
24. Kā pasūtīt liellopu pases
25. Izvešana uz citu valsti
26.EZIS grozījumi