Informācija par suņu reģistraciju
Bukleti (PDF):     Video:
         

Suņu reģistrācija
   https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP193/Apraksts

 

INFORMĀCIJAI!

Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā valsts reģistrā ir maksas pakalpojums - vienreizēja maksa 7.00 eiro. Apmaksu veic pēc LDC sagatavotā rēķina.


Likumdošana
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.491:

Vispārīgie reģistrācijas nosacījumi:

Mājas (istabas) dzīvniekam ir obligāti jābūt ar implantētu mikroshēmu (turpmāk- mikročipēšana). Mikročipēšanu veic veterinārārsts. Kaķu un mājas (istabas) sesku reģistrācija nav obligāta.

  1. Ja mājdzīvnieku reģistrē  veterinārārsts  valsts vienotā mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē (turpmāk- datubāzē) , tad īpašnieks uzrāda savu personu apliecinošu dokumetu un mājdzīvnieka (lolojumdzīvnieka) pasi vai vakcinācijas apliecību.
  2. Ja veterinārārstam nav iespējas reģistrēt dzīvnieku datu bāzē, tad īpašniekam pašam ir jānodrošina mājdzīvnieka reģistrācija datubāzē. Skatīt zemāk par reģistrācijas iespējām.
  3. Ja reģistrē mājdzīvnieku Datu centrā vai valsts un pašvaldību klientu apklapošanas centros (ja pašvaldībām ir noslēgts līgums ar Datu centru par šādu pakalpojumu), tad īpašnieks uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu un mājdzīvnieka (lolojumdzīvnieka) pasi.

Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā valsts reģistrā ir maksas pakalpojums - vienreizēja maksa 7.00 eiro. Apmaksu veic pēc LDC sagatavotā rēķina.

Sunim ir jābūt reģistrētam:

  1. Pirms atsavināšanas (pārdošanas, dāvināšanas, atdošanas, utt).
  2. Ja uz laiku tas tiek izvests no valsts
  3. Sasniedzot 4 mēnešu vecumu
  4. Ja piedalās izstādēs
E–pakalpojums Reģistrēt Mājas (istabas) dzīvnieku
Klātienē
Reģistrācijas veidlapas
Norēķinu kārtība Lauksaimniecības datu centrā
Mani reģistrētie mājas dzīvnieki
Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka īpašumtiesību maiņas reģistrācija