Lopkopība

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija, labturība un pārvadāšana