Informējam, ka  mājas lapas publiskajā sadaļā Reģistri – Dzīvnieku reģistrs informācija par dzīvnieku (liellops, aita, kaza, zirgs) papildināta ar: