Kūtsmēslu ieguves apjoms un sastāvs, aprēķins uz vienu dzīvnieku

Avots: Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr.834 - 2. pielikums

Nr.p. k. Lauksaimniecības dzīvnieku suga, vecuma grupa, turēšanas veids Kūtsmēslu veids Ieguve gadā, t
1. 

Slaucamā govs,
izslaukums mazāks par 6000 kg gadā

Pakaišu kūtsmēsli 13,0
Šķidrie kūtsmēsli 17,0
2.  Slaucamā govs,
izslaukums no 6000 līdz 8000 kg gadā
Pakaišu kūtsmēsli 15,0
Šķidrie kūtsmēsli 19,0
3.  Slaucamā govs,
izslaukums lielāks par 8000 kg gadā
Pakaišu kūtsmēsli 20,0
Šķidrie kūtsmēsli 26,0

Piemērs no tabulas:

Ja 1 govs izslaukums ir līdz 6000 kg, tad tā saražo 13 tonnas pakaišu kūtsmēslu gadā.

Ja 1 govs izslaukums ir lielāks par 8000 kg, tad tā saražo 20 tonnas pakaišu kūtsmēslu gadā.

Nr.p. k. Lauksaimniecības dzīvnieku suga, vecuma grupa, turēšanas veids Kūtsmēslu veids Ieguve gadā, t
1.  Zīdītājgovs ar teļu  Pakaišu kūtsmēsli 11,0
2.  Vaislas bullis  Pakaišu kūtsmēsli 14,0
3.  Tele (līdz 6 mēnešu vecumam)  Pakaišu kūtsmēsli 5,0
4.  Tele (6 mēneši un vecāka) Pakaišu kūtsmēsli 8,0
5.  Nobarojamais jaunlops, (6 mēneši un vecāks) Pakaišu kūtsmēsli 9,0
Šķidrie kūtsmēsli 13,0

Piemērs no tabulas:

Zīdītājgovs ar teļu saražo 11 tonnas pakaišu kūtsmēslu gadā.

Nobarojamais liellops (6 mēn. un vecāks) saražo 9 tonnas pakaišu un 13 tonnas šķidro kūtsmēslu gadā.

Nr.p. k. Lauksaimniecības dzīvnieku suga, vecuma grupa, turēšanas veids Kūtsmēslu veids Ieguve gadā, t
1. Atšķirtie sivēni līdz 30 kg Pakaišu kūtsmēsli 0,25
Šķidrie kūtsmēsli 0,4
2.  Sivēnmāte ar sivēniem Pakaišu kūtsmēsli 1,5
Šķidrie kūtsmēsli 2,5
3. Sivēnmāte bez sivēniem un kuilis Pakaišu kūtsmēsli 1,5
Šķidrie kūtsmēsli 2,5

Piemērs no tabulas:

Sivēnmāte ar sivēniem saražo 1,5 tonnas pakaišu un 2,5 tonnas šķidro kūtsmēslu gadā.

Nr.p. k. Lauksaimniecības dzīvnieku suga, vecuma grupa, turēšanas veids Kūtsmēslu veids Ieguve gadā, t
1. Nobarojamā cūka (virs 30 kg) un jauncūka Pakaišu kūtsmēsli 1,0
Šķidrie kūtsmēsli 2,0

Piemērs no tabulas:

Nobarojamā cūka (virs 30 kg) saražo 1 tonnu pakaišu un 2 tonnas šķidro kūtsmēslu gadā

Nr.p. k. Lauksaimniecības dzīvnieku suga, vecuma grupa, turēšanas veids Kūtsmēslu veids Ieguve gadā, t
1. Kaza ar kazlēniem Pakaišu kūtsmēsli 2,4
Nr.p. k. Lauksaimniecības dzīvnieku suga, vecuma grupa, turēšanas veids Kūtsmēslu veids Ieguve gadā, t
1. Aita ar jēriem, dziļā kūts Pakaišu kūtsmēsli 2,4
Nr.p. k. Lauksaimniecības dzīvnieku suga, vecuma grupa, turēšanas veids Kūtsmēslu veids Ieguve gadā, t
1. Zirgs Pakaišu kūtsmēsli 10,0
Nr.p. k. Lauksaimniecības dzīvnieku suga, vecuma grupa, turēšanas veids Kūtsmēslu veids Ieguve gadā, t
1. Dējējvista   Bezpakaišu kūtsmēsli** 0,03
Šķidrie kūtsmēsli 0,10
2. Broilers Pakaišu kūtsmēsli 0,01

Piemērs no tabulas:

Dējējvista saražo 0,03 tonnas bezpakaišu kūtsmēslu gadā.