Uzsākot anketas aizpildi, lūdzu, katras sadaļas saturu vispirms apskatiet kopumā un tikai tad aizpildiet kritērijus, kas attiecināmi uz novietni!

 1. Visērtāk anketu aizpildīt tiešsaistē LDC mājas lapas www.ldc.gov.lv  autorizētajā sadaļā, izmantojot LDC autentifikāciju vai Vienoto pieteikšanos ar i-bankas autentifikāciju!
 2. Veidlapa Nr. 6.1. Veidlapu paraugi un aizpildīšanas kārtība

Informācijā par anketas iesniedzēju jānorāda vārds, uzvārds un aizpildes datums. Aizpildītā anketa obligāti jāparaksta.

Aizpildītu un parakstītu anketu var iesniegt:

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar LDC speciālistiem pa tālruni:
+371 67095069, +371 67095057, +371 67027240.

Šķidrmēslu uzglabāšana un kapacitāte
Ja novietnē ir vairāku sugu dzīvnieki, anketa jāaizpilda par visām sugām neatkarīgi no dzīvnieku skaita!

Ja ir vairākas novietnes, dati jāaizpilda par katru atsevišķi.

Piemērs:

 • Ja kūtsmēslus uzglabājat tikai betonētā krātuvē, tad nav jāaizpilda sadaļa par glabāšanu kaudzē vai dziļo pakaišu novietnē.
 • Lodziņos raksta tikai skaitļus atbilstoši norādītajai mērvienībai:

Sadaļa Pamatdati – obligāti jānorāda novietnes numurs un atrašanās vieta.

 1. Kūtsmēslu apsaimniekošana – norāda pakaišu, šķidrmēslu un vircas uzglabāšanas veidu un kapacitāti.
 2. Dzīvnieku turēšanas sistēmas un ēdināšana. Slaucamo govju novietne – aizpilda datus, ja saimniecībā ir slaucamās govis un ataudzējamie teļi (no pirmā dzīvnieka). Norāda dzīvnieku turēšanas apstākļus un barošanu.
 3. Dzīvnieku turēšanas sistēmas un ēdināšana. Zīdītājgovis, buļļi un pārējie liellopi, tai skaitā gaļas – aizpilda par liellopu, izņemot slaucamo govju un ataudzējamo teļu turēšanas apstākļiem un barošanu (no pirmā dzīvnieka).
 4. Dzīvnieku turēšanas sistēmas un ēdināšana. Cūkas – sadaļu aizpilda gan par atražošanai/audzēšanai paredzētām cūkām (sākot no 1 sivēnmātes vai 3 cūkām), gan pašpatēriņam turētām (sākot no 3 cūkām). Norāda dzīvnieku turēšanas apstākļus un barošanu.
 5. Dzīvnieku turēšanas sistēmas un ēdināšana. Mājputnu novietne – sadaļu aizpilda, ja novietnē tiek turētas dējējvistas, broileri, tītari, pīles un/vai zosis (sākot no 10 putniem). Norāda turēšanas apstākļus un barošanu.
 6. Dzīvnieku turēšanas sistēmas un ēdināšana. Aitu novietne – sadaļu aizpilda, ja novietnē tiek turētas vismaz 5 aitas vai, ja audzē arī kazas, tad aitu un kazu kopskaits ir vismaz 5. Norāda dzīvnieku turēšanas apstākļus un barošanu.
 7. Dzīvnieku turēšanas sistēmas un ēdināšana. Kazu novietne – sadaļu aizpilda, ja novietnē tiek turētas vismaz 5 kazas vai, ja audzē arī aitas, tad aitu un kazu kopskaits ir vismaz 5. Norāda dzīvnieku turēšanas apstākļus un barošanu.
 8. Dzīvnieku turēšanas sistēmas un ēdināšana. Zirgu novietne – sadaļu aizpilda, ja novietnē tiek turēti vismaz 5 zirgu dzimtas dzīvnieki. Norāda dzīvnieku turēšanas apstākļus un barošanu.