Vēršam Jūsu uzmanību!

Lauksaimniecības datu centrs nodrošina savas mājaslapas un tīmekļa aplikāciju darbību, izmantojot šādas pārlūkprogrammas un to versijas:

Pārējo pārlūkprogrammu lietošana netiek ierobežota, bet var nenodrošināt pilnu sistēmas funkcionalitāti.

Veidlapas nosaukums

Izdrukai

Apraksts

Paraugs

Dzīvnieku, novietņu un ganāmpulku reģistru uzturēšanas veidlapas
1. Iesniegums LDC
1.1 Iesniegums par naudas pārmaksas atgriešanu  
2. Iesniegums autorizētas lietošanas tiesību piešķiršanai
2.1 Ganāmpulka īpašnieka vai pilnvarotās personas iesniegums EZIS lietošanai (par reģistrēto dzīvnieku datu bāzē esošās informācijas izmantošanas kārtību)
2.2 Izmaiņas EZIS lietošanā  
2.3 Pārtikas un veterinārā dienesta, Lauku atbalsta dienesta, policijas un citu valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu pilnvaroto personu, kurām normatīvajos aktos noteikto funkciju īstenošanai nepieciešams izmantot datubāzē esošo informāciju vai tajā ievadīt datus, iesniegums Iesniegums drukājams uz iestādes veidlapas
2.4 Citu juridisko un fizisko personu, kurām normatīvajos aktos noteikto funkciju īstenošanai nepieciešams izmantot datubāzē esošo informāciju vai tajā ievadīt datus, iesniegums
2.4.1 Fizisko personu iesniegums  
2.4.2 Juridisko personu iesniegums  
3. Iesniegums liellopa pases sagatavošanai
4. Apzīmēšanas akta dublikāta pieprasījums  
5. Ganāmpulka kartīte Mobilā lietotne
6. Novietnes kartīte Mobilā lietotne
6.1 Novietnes infrastruktūra un kūtsmēslu krātuves  
7. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē

Elektroniskā datu ievade

   
7.1 Pārskats par bišu saimēm Mobilā lietotne

Video

7.2 Pārskats par citām sugām Mobilā lietotne

Video

8. Cūku ikmēneša kustības kopsavilkums Mobilā lietotne Video
9. Cūku pašpatēriņa kopsavilkums Mobilā lietotne Video
10. Pieteikums zirgu elektroniskā identifikatora iegādei    
11. Dzīvnieka apzīmēšanas akts

Veidlapa nav izdrukājama

Dati jāvada elektroniski

Video

Video

12. Notikumu ziņojumi

Elektroniskā datu ievade

Video

12.1 Atnešanās ziņojums Mobilā lietotne Video
12.2 Neapzīmēta dzīvnieka izslēgšanas ziņojums Mobilā lietotne Video
12.3 Apzīmēta dzīvnieka izslēgšanas ziņojums Mobilā lietotne Video
12.4 Lecināšanas ziņojums Mobilā lietotne Video
12.5 Mākslīgās apsēklošanas ziņojums    
13. Dzīvnieku apsēklošanas reģistrācijas lapa

Dati jāvada elektroniski

Dati jāvada elektroniski

Video

14. Dzīvnieku pārvietošanas dokuments (pārvietošana starp ganāmpulkiem un novietnēm)
15. Ziņojums dzīvnieku ievešanai vai izvešanai no valsts  
15.1 Ziņojums dzīvnieku ievešanai no Ukrainas

 

   
16. Zirga reģistrācijas kartīte

Veidlapa nav izdrukājama

   
17. Ķēves lecināšanas apliecība

Veidlapa nav izdrukājama

   
18. Novietnes dzīvnieku reģistrs  
19. Kontaktinformācijas precizēšana    
20. Iesniegums zirga pases dublikātam    
Lopbarības ražotāju reģistra veidlapa
21. Iesniegums primārās dzīvnieku barības ražošanas uzņēmuma reģistrācijai    
Ciltsdarbs
22. Sertificēto personu iesniegums    
23. Pieteikums sertifikāta saņemšanai    
23.1 Iesniegums par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ārvalstīs    
24. Iesniegums piena pārraudzības uzsākšanai, pārtraukšanai un izmaiņu paziņošanai    
25. Iesniegums aitu pārraudzības uzsākšanai, pārtraukšanai un izmaiņu paziņošanai    
26. Iesniegums par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības vai krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanu un audzēšanas programmas apstiprināšanu    
27. Iesniegums par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības atzīšanu un audzēšanas programmas apstiprināšanu    
Piena reģistrs
28. Anketa par svaigpiena ražotāju pārdoto svaigpienu un piena produktiem    
29. Piena pircēja atskaite par piena bilanci    
Mājas (istabas) dzīvnieki
31. Ziņojuma lapa par reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku
32. Iesniegums šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju reģistrēšanai    
33. Iesniegums vietējās šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas atzīšanai un audzēšanas programmas apstiprināšanai    
Veidlapas par suni, kas apmācīts uzbrukt cilvēkam, darbam kā pavadonis, kā asistents vai kā terapeits
34. Reģistrācijas lapa par suni, kas apmācīts uzbrukt cilvēkam, darbam kā pavadonis, darbam kā asistents vai darbam kā terapeits    
35. Ziņojuma lapa par īpašnieka/turētāja vai turēšanas vietas maiņu  
36. Ziņojuma lapa par notikumu ar suni    
Kautuves
37. Pārskats par vidējām dzīvnieku transportēšanas izmaksām    

Informācijai!

Dokumentu paraugos minētie personu vārdi un uzvārdi ir izdomāti, tādēļ tie neattiecas uz noteiktām jeb identificējamām fiziskām personām. Šie vārdi un uzvārdi nav uzskatāmi par personas datiem, pēc kā ir atpazīstama konkrēta persona. Atbilstība noteiktas personas vārdam un uzvārdam vērtējama kā īstenībai neatbilstoša nejauša sakritība un nekādā gadījumā nav ne personas datu apstrāde, ne personas dati.