Notikumu paziņošanai izmantojamie notikumu tipi un kodi 
(kontroles lapās piena pārraudzībā, Notikumu ziņojumu lapās un apzīmēšanas aktos)

Pēcnācēji:

 • 1 - vīriešu kārtas,
 • 2 - sieviešu kārtas,
 • 3 - nedzīvs,
 • 4 - aborts

Pēcnācēju lielums:

 • 1 - mazs,
 • 2 - zem vidēja,
 • 3 - vidējs,
 • 4- virs vidēja,
 • 5 - liels,
 • 7 - kropls.

Atnešanās vieglums:

 • 1 - bez palīdzības,
 • 2 - ar palīdzību,
 • 3 - ar veterinārārsta palīdzību,
 • 4 - ķeizargrieziens.

notikuma tips 4 (norāda aizlaišanas datumu piena govju un kazu kontroles lapā).

notikuma tips 6

Kodi:

 • 1 - negrūsna,
 • 2 - grūsna.

notikuma tips 7, koda vietā norāda vēlamo grupas numuru 0-98

notikuma tips 8

Kodi:

 • 1 - jaunlops,
 • 2 - nobarojamais dzīvnieks (gaļas ražošana),
 • 3 - piena ražošana,
 • 4 - zīdītājgovs,
 • 5 - vaislinieks (tikai vīriešu kārtas dzīvniekiem)

Kodi:

 • 1 - nokauts,
 • 2 - nobeidzies,
 • 3 - izslēgts no reģistra, iemeslu tekstuāli apraksta piezīmju laukā (pazudis, nozagts, saplosīja meža dzīvnieki, suņi, dzīvnieks neatrodas novietnē, PVD inspektora apsekojums, utt.

Kodi:

 • Dzīvmasas tips:
  • 1 - piedzimstot,
  • 2 - atšķirot (90 -250 dienu vecumā),
  • 3 - gada vecumā ,
  • 4 - nozīmējot vaislai vai nobarošanai (14 – 16 mēn.),
  • 5 - ganību sezonas sākumā (aprīlī),
  • 6 - ganību sezonas beigās (oktobrī),
  • 7 - realizējot (kaujot vai pārdodot).
 • Dzīvmasas noteikšanas metode:
  • 1 - sverot ar svariem,
  • 2 - mērot ar mērlentu.

Parauga Nr. vieta X un attiecīgais kods:

 • 1 - nepietiekošs izslaukums,
 • 2 - slimības, traumas,
 • 3 - meklēšanas,
 • 4 - apstākļu MAIŅA,
 • 5 - medikamentu lietošana,
 • 6 - īpaša aprūpe,
 • 7 - tehniska kļūme

Analīžu statuss piena pārraudzības atskaišu lapās:

 • A- apšaubāms rezultāts,
 • N - neatbilst normatīviem,
 • O - tukšs piena paraugs,
 • I - izlijis piena paraugs,
 • P - nepietiekošs piena paraugs,
 • R - sarūdzis piena paraugs,
 • S - netīrs piena paraugs,
 • X - tehniska kļūme laboratorijā.

Izmantojums:

 • J - jaunlops,
 • Z - zīdītājgovs,
 • B - nobarojamais dzīvnieks,
 • V - vaislinieks,
 • X - kastrāts.

Atražošana:

 • N - nav sēklota vai lecināta,
 • L - lecināta,
 • S - sēklota,
 • G - grūsna.

Prognozētais nākošais ziņojamais notikums:

 • T - atšķiršana,
 • I - izmantojuma noteikšana,
 • S - lecināšanas sākums,
 • G - grūsnības pārbaude,
 • B - lecināšanas beigas,
 • A - atnešanās