Informācija par suņu reģistrāciju

Bukleti (PDF):

EID buklets

 

Video:

Kā reģistrēt mājas (istabas) dzīvnieku

Informācijai!

Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā valsts reģistrā ir maksas pakalpojums - vienreizēja maksa 7.00 eiro. Apmaksu veic tikai pēc LDC sagatavotā rēķina.

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.491:

Vispārīgie reģistrācijas nosacījumi:

Mājas (istabas) dzīvniekam ir obligāti jābūt ar implantētu mikroshēmu (turpmāk- mikročipēšana). Mikročipēšanu veic veterinārārsts. Kaķu un mājas (istabas) sesku reģistrācija nav obligāta.

 1. Ja mājdzīvnieku reģistrē  veterinārārsts  valsts vienotā mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē (turpmāk- datubāzē) , tad īpašnieks uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu un mājdzīvnieka (lolojumdzīvnieka) pasi vai vakcinācijas apliecību.
 2. Ja veterinārārstam nav iespējas reģistrēt dzīvnieku datu bāzē, tad īpašniekam pašam ir jānodrošina mājdzīvnieka reģistrācija datubāzē. Skatīt zemāk par reģistrācijas iespējām.
 3. Ja reģistrē mājdzīvnieku Datu centrā vai valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros (ja pašvaldībām ir noslēgts līgums ar Datu centru par šādu pakalpojumu), tad īpašnieks uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu un mājdzīvnieka (lolojumdzīvnieka) pasi.

Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā valsts reģistrā ir maksas pakalpojums - vienreizēja maksa 7.00 eiro. Apmaksu veic pēc LDC sagatavotā rēķina.

Sunim ir jābūt reģistrētam:

 1. Pirms atsavināšanas (pārdošanas, dāvināšanas, atdošanas, utt).
 2. Ja uz laiku tas tiek izvests no valsts
 3. Sasniedzot 4 mēnešu vecumu
 4. Ja piedalās izstādēs

Uzmanību! Lai e-pakalpojums būtu pieejams, ir nepieciešams autentificēties ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, eID vai droša elektroniskā paraksta viedkarti, izvēlēties attiecīgo ikonu e-pakalpojuma kartītē un uzklikšķināt uz pogas "Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu".

Lauksaimniecības datu centra portālā www.ldc.gov.lv

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

Kā reģistrēt mājas (istabas) dzīvnieku

Video bez skaņas:

Kā reģistrēt mājas (istabas) dzīvnieku

Elektroniska dokumentu iesniegšana

Elektroniski pirmreizējai suņu reģistrācijai jāiesniedz uz e-pastu: pasts@ldc.gov.lv

Aizpildītu un parakstītu ar drošu elektronisko parakstu Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas veidlapu: A sadaļu aizpilda un paraksta dzīvnieka īpašnieks (persona, kura kā īpašnieks ierakstīta dzīvnieka pasē); B sadaļu aizpilda, paraksta un ar zīmogu apliecina praktizējošs vetārsts. Ja B sadaļu nav aizpildījis vetārsts, to no dzīvnieka pases aizpilda īpašnieks, bet neparaksta.

Jāpievieno arī:

 1. Mājas (istabas) dzīvnieka pases kopija: lapa ar ziņām par īpašnieku; pilni dati par dzīvnieku, lapa ar datiem par vakcināciju pret trakumsērgu (citas potes lūdzam nepievienot);
 2. Maksājumu  apliecinošs dokuments –  7.00 eiro (ar 01.09.2020.) par viena dzīvnieka reģistrāciju.
  Maksājuma mērķis: Mājdzīvnieka reģistrācija (obligāti jānorāda dzīvnieka mikročipa numuru).
  Piemērs: Mājdzīvnieka reģistrācija, mikročipa numurs: 380260070029757.

Turpmākos notikumus (izņemot pirmreizējo reģistrāciju) var reģistrēt bez maksas:
Mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieki, kuru suns, kaķis vai sesks ir jau reģistrēts vienotajā valsts reģistrā, šādus turpmākos notikumus paziņo ar ziņojuma lapu vai izmantojot Lauksaimniecības datu centra  e-pakalpojumus:

Dokumenti, kas nepieciešami, lai reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku: 

 1. Mājas (istabas) dzīvnieka pase (MK noteikumi Nr. 491, punkts 15.3).
 2. Aizpildīta un parakstīta Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas veidlapa: A sadaļu aizpilda un paraksta dzīvnieka īpašnieks (persona, kura kā īpašnieks ierakstīta dzīvnieka pasē); B sadaļu aizpilda, paraksta un ar zīmogu apliecina praktizējošs vetārsts. Ja B sadaļu nav aizpildījis vetārsts, to no dzīvnieka pases aizpilda īpašnieks, bet neparaksta.
 3. Personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).
 4. Maksājumu  apliecinošs dokuments – 7.00 eiro (ar 01.09.2020.) par viena dzīvnieka reģistrāciju (maksājumu var veikt klātienē ar maksājumu karti). Apmaksu veic pēc LDC sagatavotā rēķina.

Ja persona nav dzīvnieka īpašnieks, jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara par tiesībām reģistrēt mājas (istabas) dzīvnieku.

Kur var reģistrēt:

 1. Pie veterinārārsta, ja viņam ir noslēgts līgums ar Lauksaimniecības datu centru  par tiesībām ievadīt datus par dzīvnieku;  (MK noteikumi Nr.491, 2. sadaļa).
 2. Vietējā pašvaldībā, saskaņā ar tās saistošajiem noteikumiem un ja tai ir noslēgts līgums ar Datu centru par tiesībām ievadīt datus par dzīvnieku, var reģistrēt datubāzē mājas (istabas) dzīvniekus, kam implantēta mikroshēma. (MK noteikumi Nr.491, 3. sadaļa).

  Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC)

 3. Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centros  (ZM KAC)  (26.03.2013. MK noteikumi Nr. 161 “Noteikumi par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu” un 04.11.2013. ZM Rīkojums Nr.178, un 11.07.2012. ZM Rīkojums “Par vienotu nozares klientu apkalpošanas ieviešanu”)
 4. Lauksaimniecības datu centrā,  piesakoties uz konsultāciju laiku (MK noteikumi Nr.491, 4. sadaļa): adreses un tālruņi šeit.

Uzmanību! Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā valsts reģistrā ir maksas pakalpojums - vienreizēja maksa 7.00 eiro. Apmaksu veic tikai pēc LDC sagatavotā rēķina.

Norēķināties par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju var:

 • Tiešsaistē reģistrējot  Mājdzīvnieku ( e-pakalpojums portālā www.latvija.lv vai www.ldc.gov.lv autorizētā sadaļā)
 • veicot apmaksu internetbankā;
 • ar maksājumu kartēm (Maestro, MasterCard, American Express, VISA un VISA Electron,) Rīgā un centrālajos reģionu punktos;
 • izmantojot banku vai pasta nodaļu pakalpojumus.

Rekvizīti:
Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs
PVN maks. Nr. 90001840100
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs
Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000
Ieņēmumu kods: 21490
BIC kods: TRELLV22

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda precīzs rēķina numurs.

Uzmanību! Lai e-pakalpojums būtu pieejams, ir nepieciešams autentificēties ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, eID vai droša elektroniskā paraksta viedkarti, izvēlēties attiecīgo ikonu e-pakalpojuma kartītē un uzklikšķināt uz pogas "Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu".

Lauksaimniecības datu centra portālā www.ldc.gov.lv

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

Video:

Mani reģistrētie mājas dzīvnieki