Informācija par suņu reģistrāciju

Atgādinām, ka īpašnieka pienākums ir:

  1. Līdz dzīvnieka 4 mēnešu vecumam vai agrāk, ja tas tiek pārdots, griezties pie veterinārārsta pēc “vienotā komplekta”, kas iekļauj: mājas (istabas) dzīvnieka apzīmēšanu ar mikroshēmu, pases izsniegšanu un pirmreizējo reģistrāciju datubāzē.   
  2.  Samaksāt ikgadējo pašvaldības nodevu par suņu turēšanu saskaņā ar savas pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
  3.  Vakcinēt suni pret trakumsērgu.
Informācijai!

Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā valsts reģistrā ir maksas pakalpojums - vienreizēja maksa 9.00 eiro.

Reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.359

Vispārīgie reģistrācijas nosacījumi:

Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir jāveic šādi maksājumi:

1) samaksa par suņa apzīmēšanu ar mikroshēmu un reģistrāciju – to nosaka katrs veterinārā pakalpojuma sniedzējs saskaņā ar savu pakalpojumu izcenojumu cenrādi;
2)  vienreizēja maksa Lauksaimniecības datu centram par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē – 9,00 EUR.

Sunim ir jābūt reģistrētam:

  1. Pirms atsavināšanas (pārdošanas, dāvināšanas, atdošanas, utt).
  2. Ja uz laiku tas tiek izvests no valsts
  3. Sasniedzot 4 mēnešu vecumu
  4. Ja piedalās izstādēs
  5. 10 dienu laikā pēc ievešanas.

Ar 04.01.2022 mājas (istabas) dzīvnieku pirmreizējo reģistrāciju veic tikai praktizējošs veterinārārsts. Pamatojums: Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā (21. panta 4 daļa).

Reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.359

Uzmanību! Lai e-pakalpojums būtu pieejams, ir nepieciešams autentificēties ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, eID vai droša elektroniskā paraksta viedkarti, izvēlēties attiecīgo ikonu e-pakalpojuma kartītē un uzklikšķināt uz pogas "Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu".

Lauksaimniecības datu centra portālā www.ldc.gov.lv

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.gov.lv