Mājas (istabas) dzīvnieku pirmreizējo reģistrāciju no 01.07.2022 varēs veikt praktizējošs veterinārārsts, kas ir noslēdzis līgumu ar LDC un ir reģistrējies PVD kā veterinārmedicīniskā prakses iestāde.

MK noteikumi Nr. 359 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība"

Aizpildīt un neparakstītu nosūtīt uz e-pastu: pasts@ldc.gov.lv

Aizpildīt, parakstīt un iesniegt divus eksemplārus (oirģinālus) personīgi LDC vai pa pastu Rīgā, Republikas laukumā 2, LV-1010

Konsultācijas pa tālruni +371 67095060