Informācijas apskate par individuāli apzīmētiem un reģistrētiem lauksaimniecības dzīvniekiem (liellopiem, aitām, kazām, zirgiem) un mājas (istabas) dzīvniekiem (suņiem, kaķiem, seskiem).
Informāciju par reģistrētu individuāli apzīmētu lauksaimniecības (liellops, aita, kaza, zirgs) vai mājas (istabas) dzīvnieku (suns, kaķis, sesks) var  apskatīt arī, izmantojot  mobilo aplikāciju  “LDC dati”.

Lauksaimniecības dzīvniekiem ievada individuālo identifikācijas numuru, ekrānā redzamo kodu un nospiež pogu “Meklēt
Piem., LV020615014895

Mājas (istabas) dzīvniekiem – mikroshēmas (mikročipa) numuru,  ekrānā redzamo kodu un nospiež pogu “Meklēt
Piem., 380260070029757
Ja mikroshēmas numura formāts uz uzlīmes ir 16 cipari, "0" nevada, bet sāk ar nākamo ciparu.