Norēķināties par Lauksaimniecības datu centra precēm un pakalpojumiem saskaņā ar saņemto rēķinu var:

  • pasūtījumu veicot EZIS, norēķināties var uzreiz tiešsaistē, izmantojot Latvija.gov.lv maksājumu moduli;
  • veicot apmaksu internetbankā;
  • ar maksājumu kartēm (Maestro, MasterCard, American Express, VISA un VISA Electron,) Rīgā un reģionos;
  • izmantojot banku vai pasta nodaļu pakalpojumus.

 

Rekvizīti:

Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs
PVN maks. Nr. 90001840100
Valsts kase
Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000
Ieņēmumu kods: 21490
BIC kods: TRELLV22

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda precīzs rēķina numurs.