Lauksaimniecības datu centrs, turpmāk Datu centrs, uztur datu bāzi par suņiem, kas apmācīti uzbrukt cilvēkam.

Lauksaimniecības datu centrs informē Jūs, ka valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību nosaka:

28.08.2007. MK noteikumi Nr.588 "Noteikumi par valsts nodevu par tāda suņa reģistrāciju, kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam" - suņa (kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam) reģistrāciju 2.85 euro. Maksājumus veic caur Datu centra kontu. Datu centra rekvizītus skatīt šeit

 1. Par suni, kuru apmāca uzbrukt cilvēkam

  1. Sunim jābūt apzīmētam ar mikroshēmu (mikročipētam) un reģistrētam datu bāzē pirms apmācības uzsākšanas . Dzīvnieka apzīmēšanu veic sertificēts veterinārārsts.
  2. Pirms apmācības uzsākšanas suņa īpašnieks veic valsts nodevus samaksu  un ar veidlapu 'Reģistrācijas lapa par suni, kuru apmāca uzbrukt cilvēkam' (Ministru kabineta noteikumu Nr.959 1.pielikums) dodas pie personas (komersanta vai valsts iestādes), kura apmācīs suni.
  3. Aizpilda veidlapu 'Ziņojuma lapa par īpašnieka maiņu sunim, kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam' (Ministru kabineta noteikumu Nr.959 2.pielikums), ja ir izmaiņas ziņās par īpašnieku vai suņa turēšanas vietu un nosūta Datu centram.
  4. Aizpildītu veidlapu 'Ziņojuma lapa par notikumu ar suni, kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam' (Ministru kabineta noteikumu Nr.959 3.pielikums), ja suns ir eitanizēts (iemidzināts) vai ir iestājusies dzīvnieka nāve, nosūta Datu centram. Šī lapa ir obligāti jāiesūta piecu darbdienu laikā.
 2. Personām (komersants vai valsts iestāde), kuras apmāca suni uzbrukt cilvēkam
  Pirms suņa apmācības kursa aizpilda un nosūta Datu centram veidlapu 'Reģistrācijas lapa par suni, kuru apmāca uzbrukt cilvēkam' (Ministru kabineta noteikumu Nr.959 1.pielikums).

Ievērībai!
Suns jau skaitās reģistrēts, neatkarīgi no tā, vai apmācību kurss ir vai nav pabeigts.

PVD adreses

Jebkura persona var iesniegt attiecīgā reģiona Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) iesniegumu par suņa uzbrukumu. Mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas PVD iesniedzējs vai jebkura persona, kas ir saistīta ar suņa uzbrukumu, var iesniegt dienestā ar suņa uzbrukumu saistītus pierādījumus.

Iesniegumu izskata PVD izveidota komisija. Komisija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē iesniegumu un pierādījumus.

Komisija atzīst par bīstamu suni, kurš:

 • nodarījis vidēja smaguma vai smagu miesas bojājumu cilvēkam vai izraisījis viņa nāvi;
 • uzbrucis citam dzīvniekam (mugurkaulniekam) un ievainojis to vai izraisījis tā nāvi;
 • ir agresīvs un rada draudus apkārtējiem cilvēkiem un citiem dzīvniekiem (mugurkaulniekiem).

Komisija var neatzīt suni par bīstamu, ja:

 • cietušais cilvēks vai dzīvnieks (mugurkaulnieks) patvaļīgi iekļuvis privātpersonas teritorijā;
 • cietušais kaitinājis, mocījis vai citādi nežēlīgi izturējies pret suni vai uzbrucis tam;
 • cietušais ar savām darbībām apdraudējis sunim tiešā tuvumā esoša cilvēka dzīvību, veselību vai īpašumu vai cita dzīvnieka (mugurkaulnieka) veselību vai dzīvību;
 • darba suns pildījis darba uzdevumu

Suņa īpašnieks

 • nedrīkst kavēt komisiju novērot suņa uzvedību
 • pēc komisijas pieprasījuma uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu un suņa mājas (istabas) dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību.

PVD adreses

Komisija var noteikt šādu turpmāko rīcību ar bīstamo suni:

 • suņa apmācību;
 • suņa sterilizāciju;
 • suņa eitanāziju Dzīvnieku aizsardzības likumā noteiktajos gadījumos.

Komisija vienas darbdienas laikā pēc lēmuma pieņemšanas atzīt suni par bīstamu nodrošina suņa apzīmēšanu, implantējot tam mikroshēmu (suns tiek mikročipēts). Suņa mājas (istabas) dzīvnieka pasē vai vakcinācijas apliecībā tiek izdarīts atbilstošs ieraksts.

Ja bīstamu suni izved ārpus telpas vai norobežotas teritorijas tam ap kaklu ir jāapliek atšķirības lente.

Par pārējiem noteikumiem, kas jāievēro suņa īpašniekam, kuram ir bīstams suns, skatīt Ministru kabineta noteikumus Nr.428 .

Atšķirības lente

Atšķirības lente ir no atstarojoša materiāla izgatavota vismaz 20 mm plata sarkana kakla lente. Uz lentas ir norādīts suņa mikročipa numurs un Lauksaimniecības datu centra tālrunis.

Attēlā redzams suns, kuram ir uzlikta atstarojošā lenta. Suns būs labi redzams diennakts tumšajā laikā.

Atšķirības lente, piemērs

PVD kontakti

Lai saņemtu apliecību par suni pavadoni vai suni asistentu, sunim ir jābūt speciāli apmācītam un reģistrētam. Pēc apmācību kursu beigšanas  ir jāiesniedz aizpildīta "Reģistrācijas lapa par suni" (Ministru kabineta noteikumu Nr.959 1.pielikums)

Apliecība tiek sagatavota 5 darba dienu laikā. Uz apliecības ir jābūt izdevējiestādes zīmogam (Datu centra) un iestādes vadītāja parakstam.

Apliecības paraugu veidi:

Paziņo:

 1. izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu "Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka nāves vai eitanāzijas reģistrēšana"
 2. izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”
 3. nosūtot pa pastu veidlapu “Ziņojuma lapa par reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku”. Adrese: Lauksaimniecības datu centrs, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010.
  Veidlapa pieejama sadaļā Dokumentu iesniegšanas kārtība un veidlapas – 31. veidlapa
 4. nosūtot ar elektronisko parakstu  veidlapu “Ziņojuma lapa par reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku” uz LDC elektroniskā pasta adresi pasts@ldc.gov.lv.

Paziņo:

 • izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka pazušanas vai atrašanas reģistrācija”
  Visa informācija, ko īpašnieks būs ierakstījis  laukā PIEZĪMES, tiek publicēta.  
 • izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”

Informējam, ka visos gadījumos, ja īpašnieks būs paziņojis par mājdzīvnieka pazušana, pie dzīvnieka būs atzīme, ka mājdzīvnieks ir pazudis.

Tāpat īpašnieks var sniegt papildu informāciju, kas tiks publicēta (vieta, kur mājdzīvnieks ir pazudis, kontaktinformācija saziņai utt.).

Ja mājdzīvnieks tiek atrasts – īpašniekam obligāti ir jāpaziņo reģistram tā atrašana.

Ja ceļojat ar mājdzīvnieku ārpus Latvijas un tas pazūd citā valstī, īpašniekam ir jāpaziņo pazušana. Skatīt sadaļu Ja mājdzīvnieks ir pazudis.  

Tā kā valsts reģistram ir datu apmaiņa ar Eiropas mājdzīvnieku datu bāzi EUROPETNET, kas nozīmē to, ka  datu bāzē reģistrēts suns bez pēdām nepazudīs arī citās ES valstīs. Ievadot reģistrēta mājdzīvnieka mikročipa numuru EUROPETNET mājas lapā https://www.europetnet.com/, tiek parādītas visas Eiropas datu bāzes, kurās mājdzīvnieks ir reģistrēts.