ELFLA logo

ELFLA informācijas aprites Zemkopības ministrijas koplietošanas sistēmās nepārtrauktības nodrošināšana”

Projekta īstenošanas laiks: 2013.-2014.gads

Projekta izpildītājs: Lauksaimniecības datu centrs

Projekta vispārīgais mērķis: Nodrošināt ELFLA informācijas aprites drošību un nepārtrauktību Zemkopības ministrijas koplietošanas informācijas sistēmās, kontroles un uzraudzības nodrošināšanai lauku attīstības jomā, kā arī sadarbību ar Lauku atbalsta dienestu un datu pieejamību.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (plāns 2013.-2014.gadam): 26 604,80 LVL, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli.

Finansējums: Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam atbalsta pasākuma “Tehniskā palīdzība” līdzekļi.

„Vienotas informācijas telpas izveide ELFLA administrēšanai” 

1. Apakšdarbība „Modulārās servera telpas iegāde”; 

Projekta īstenošanas laiks: 2011.gads

Projekta izpildītājs: SIA “Moduls-Rīga”

Projekta vispārīgais mērķis: Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vienotas informācijas telpas izveide ELFLA administrēšanai. Modulārās servera telpas iegāde un izbūve.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 357572,24 LVL, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli.

Finansējums: Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam atbalsta pasākuma “Tehniskā palīdzība” līdzekļi.

Sasniegts rezultāts: Iegādāta un izbūvēta Modulārā servera telpa.

1. Apakšdarbība „Disku masīvu iegāde”;

Projekta īstenošanas laiks: 2012.gads

Projekta izpildītājs: SIA “Lattelekom”

Projekta vispārīgais mērķis: Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vienotas informācijas telpas izveide ELFLA administrēšanai. Disku masīvu iegāde.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 185424.14 LVL, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli.

Finansējums: Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam atbalsta pasākuma “Tehniskā palīdzība” līdzekļi.

Sasniegts rezultāts: Iegādāta Datu glabātuve, Primārā Datu Centra lokālā tīkla piekļuves komutators, Primārā un Rezerves Datu Centru lokālā tīkla vārtējas, Primārā un Rezerves Datu Centru teritoriālā tīkla vārtējas.

“Lauksaimniecības datu centra datu bāzes pilnveidošana par dzīvnieku veselības statusu”

Projekta īstenošanas laiks: 2012.gads

Projekta izpildītājs: SIA “Sistēmu servisa centrs “Latvian Intelligent Systems Ltd””

Projekta vispārīgais mērķis: Lauksaimniecības datu centra datu bāzes pilnveidošana par dzīvnieku veselības statusu. Izveidot datu bāzi, kurā tiks ievadīti laboratoriskie izmeklējumi par dzīvnieku veselības stāvokli.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 79800,40 LVL, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli.

Finansējums: Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam atbalsta pasākuma “Tehniskā palīdzība” līdzekļi.

Sasniegts rezultāts: Latvijā izveidota datu bāze, kurā tiks ievadīti laboratoriskie izmeklējumi par dzīvnieku veselības stāvokli, nodrošināta slimību ziņošana Pārtikas un veterinārajam dienestam, efektīgāk kontrolētas infekcijas slimības un savlaicīgi noteikti dzīvnieku pārvietošanas ierobežojumi, apzināti inficēti dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, ja laboratoriskajos izmeklējumos tiks konstatēti infekcijas slimību ierosinātāji.