Lauksaimniecības datu centrs
Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšana Latvijas Republikā

Normatīvo aktu izstrāde

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Lauksaimniecības departaments
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Mājas lapa: www.zm.gov.lv


Kontaktpersonas:
Gita Jansone,
Lopkopības un ciltsdarba nodaļas vadītāja
E-pasts: gita.jansone@zm.gov.lv
Tālrunis: +371 28624214
Ineta Lavrinoviča,
nodaļas vadītājas vietniece
E-pasts: ineta.lavrinovica@zm.gov.lv
Tālrunis: +371 67027528

Normatīvo aktu ieviešana un administrēšana

Lauksaimniecības datu centrs
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67027241
E-pasts: pasts@ldc.gov.lv
Mājas lapa: www.ldc.gov.lv


Kontaktpersona:
Erna Galvanovska,
direktora vietniece
E-pasts: erna.galvanovska@ldc.gov.lv
Tālrunis: +371 67095051

Uzraudzība un kontrole

Pārtikas un veterinārais dienests
Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67095230  
E-pasts: pvd@pvd.gov.lv
Mājas lapa: www.pvd.gov.lv

  
Kontaktpersona:
Māris Balodis,
Pārtikas un veterinārā dienesta direktors        
Tālrunis: +371 67095230
E-pasts: maris.balodis@pvd.gov.lv

Ganāmpulks – lauksaimniecības dzīvnieku kopums vai akvakultūras dzīvnieku audzētava, kas pieder vienam īpašniekam.

Ganāmpulks tiek reģistrēts Lauksaimniecības datu centra informatīvajā sistēmā, ganāmpulkam tiek piešķirts numurs LV0+6 cipari no datu bāzes (piemēram: LV0234567).

Īpašnieks – jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā ir lauksaimniecības dzīvnieks vai akvakultūru audzētava un kura ir deklarējusi dzīvesvietu Latvijā un ir reģistrējusies PMLP (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē) vai UR (Uzņēmumu reģistrā).

Lai fiziskai vai juridiskai personai reģistrētu ganāmpulku, Lauksaimniecības datu centrā ir jāiesniedz aizpildīts iesniegums Ganāmpulka reģistrēšanai (attēls Nr. 1). Ganāmpulks datu bāzē tiek reģistrēts 3 dienu laikā pēc iesnieguma un maksājuma saņemšanas.

Attēls Nr. 1

Novietne – jebkura telpa, būve vai āra apstākļos norobežota vide vai vieta, kurā pastāvīgi vai uz laiku tiek turēti lauksaimniecības dzīvnieki vai akvakultūras dzīvnieki un kura veido vienu epidemioloģisko vienību.

Novietne tiek reģistrēta LDC IS (Lauksaimniecības datu centra informatīvajā sistēmā), novietnei tiek piešķirts numurs LV1+6 cipari no datu bāzes (piemēram, LV1123456) vai cits kods atkarībā no novietnes darbības veida  ( 1 - Audzēšanas vieta; 2 - Utilizācijas vieta vai kautuve).

Pirms uzsāk lauksaimniecības dzīvnieku turēšanu, ir jāreģistrē Ganāmpulks un Novietne. Vienam ganāmpulkam var būt reģistrētas vairākas novietnes.

Lai fiziskai vai juridiskai personai reģistrētu novietni, Lauksaimniecības datu centrā ir jāiesniedz aizpildīts iesniegums Novietnes reģistrēšanai (attēls Nr. 2). Novietne datu bāzē tiek reģistrēta 3 dienu laikā pēc Novietnes kartītes un maksājuma saņemšanas.

Dzīvnieku reģistrēšana LR

Attēls Nr. 2

Individuālos dzīvnieku identifikācijas līdzekļus izgatavo un izsniedz Latvijas Republikā noteikta kompetentā iestāde Lauksaimniecības datu centrs; pamats –

u.c. ES regulējumi (skatīt sadaļā Likumdošana).

Liellopiem tiek izmantotas dzeltenas krāsas plastikāta krotālijas, kas atbilst un ir apstiprinātas ar  ISO (Starptautiskā standartizācijas organizācija)  un  ICAR (Starptautiskā dzīvnieku pārraudzības komiteja) standartu prasībām.

Uz krotālijas ir uzdrukāts valsts kods, Lauksaimniecības datu centra logo un katra dzīvnieka unikālais numurs no datu bāzes; numuru veido 12 cipari.

Krotālijas sastāv no divām daļām, viena tiek ievietota dzīvnieka ausī no priekšpuses, otra no mugurpuses. Priekšējā daļa ir lielāka, uz tās papildus tiek uzdrukāts svītru kods, kas satur to pašu dzīvnieka apzīmēšanas individuālo numuru.

Informācija uz krotālijām tiek drukāta četrās rindās uz priekšējās krotālijas un trijās rindās uz aizmugurējās krotālijas. Dzīvniekus apzīmē, ieliekot vienu krotāliju pāri katrā ausī. Attēlā zemāk krotālijas numurs tiek nolasīts kā: “LV012345618911”.

Latvijas Republikā  liellopu apzīmēšanai ir aptiprinātas un  tiek izmantotas  triju kompāniju  krotālijas:

 1. Caisley International GmbH
 2. ALLFLEX EUROPE
 3. DATAMARS

1. CAISLEY krotālijas liellopiem, komplekts: 

CAISLEY krotālijas komplekts liellopiem

CAISLEY krotālijas liellopiem, apraksts:

Apraksts CAISLEY krotālijas liellopiem

2. ALLFLEX krotālijas liellopiem, komplekts:

ALLFLEX krotālijas komplekts liellopiem

ALLFLEX krotālijas liellopiem, apraksts:

Apraksts ALLFLEX krotālijas liellopiem

3. DATAMARS krotālijas liellopiem, komplekts:

DATAMARS krotālijas komplekts liellopiem

DATAMARS krotālijas liellopiem, apraksts:

Apraksts DATAMARS krotālijas liellopiem

 

Elektroniskās liellopu krotālijas ir dzeltenā krāsā, izgatavotas no plastikāta, kas atbilst un ir aptiprinātas ar ISO11784/11785 F-DX (Starptautiskā standartizācijas organizācija) un ICAR (Starptautiskā dzīvnieku pārraudzības komiteja) standartu prasībām.

Uz krotālijas ir uzdrukāts valsts ISO kods (ar ierakstītu valsts kodu 428), Lauksaimniecības datu centra logo un katra dzīvnieka unikālais numurs no datu bāzes, numuru veido 12 cipari.  Elektronisko krotāliju augšējā apaļajā daļā atkārtoti tiek uzdrukāts valsts ISO kods, Lauksaimniecības datu centra logo un dzīvnieka individuālais numurs. Krotālijas elektroniskā daļa tiek ieprogrammēta ar Latvijas valsts noteikto kodu 428 un dzīvnieka identifikācijas numuru. Attēlā redzamā krotālija tādējādi tiktu nolasīta kā “428012345618911”.

Informācija uz krotālijām tiek drukāta četrās rindās uz priekšējās krotālijas un trijās rindās uz aizmugurējās krotālijas. Dzīvniekus apzīmē, ieliekot vienu krotāliju pāri katrā ausī. Elektroniskā krotālija tiek likta tikai vienā ausī. Zemāk redzamajā attēlā liellopa numurs tiktu nolasīts kā “LV012345618911”.

Latvijas Republikā ir apstiprinātas un tiek izmantotas Allflex un Caisley firmas elektroniskās krotālijas.

ALLFLEX elektroniskās krotālijas liellopiem – females (sievišķās daļas pusīte – elektroniskā) un  males (vīrišķās daļas pusīte – vizuālā), komplekts:

ALLFLEX elektroniskās krotālijas liellopiem – females (sievišķās daļas pusīte – elektroniskā) un males (vīrišķās daļas pusīte – vizuālā)

ALLFLEX elektroniskās krotālijas, apraksts:

ALLFLEX elektroniskās krotālijas, apraksts

ALLFLEX elektroniskās krotālijas liellopiem (FDX elektroniskā apaļā + M vizuālā)

Apaļajām elektroniskajām krotālijām (FDX bez vizuālās daļas) netiek izmantots svītru kods, līdz ar to uz krotālijas ir tikai Latvijas valsts ISO kods, Lauksaimniecības datu centra logo un dzīvnieka individuālais numurs.  Krotālijas elektroniskajā daļā tiek ieprogrammēts Latvijas valsts kods 428 kopā ar dzīvnieka numuru.

ALLFLEX elektroniskās krotālijas liellopiem

Caisley elektroniskās krotālijas liellopiem – females (sievišķās daļas pusīte – elektroniskā) un  males (vīrišķās daļas pusīte – vizuālā), komplekts: 

Caisley elektroniskās krotālijas liellopiem – females (sievišķās daļas pusīte – elektroniskā) un males (vīrišķās daļas pusīte – vizuālā)

Caisley elektroniskās krotālijas liellopiem (FDX e-daļa ir apvienota ar vizuālo krotālijas daļu)

Caisley  elektroniskajām krotālijām (FDX elektroniskā daļa ir apvienota ar  vizuālo  krotālijas daļu ). Uz FDX elektroniskās daļas  netiek izmantots svītru kods  ir tikai Latvijas valsts ISO kods, Lauksaimniecības datu centra logo un dzīvnieka individuālais numurs.   Krotālijas elektroniskajā daļā tiek ieprogrammēts Latvijas valsts kods 428 kopā ar dzīvnieka numuru.

 

Aitām un kazām tiek izmantotas dažādu krāsu plastikāta krotālijas, kas var būt standarta formas dzeltenas, oranžas, zaļas vai baltas vai apaļas formas dzeltenas krāsas krotālijas. Aitu un kazu krotālijas atbilst un ir aptiprinātas ar ISO (Starptautiskā standartizācijas organizācija) un ICAR (Starptautiskā dzīvnieku pārraudzības komiteja)  standartu prasībām.

Uz abām krotālijas pusēm tiek drukāta vienāda informācija, pirmajā rindā ir Lauksaimniecības datu centra logo un Latvijas valsts kods. Otrajā un trešajā rindā tiek drukāts dzīvnieka individuālais numurs, kas sastāv no 12 cipariem.  Abas krotāliju puses pēc izmēriem neatšķiras.

Latvijas Republikā  aitu, kazu  apzīmēšanai ir aptiprinātas  un  tiek izmantotas  divu kompāniju  krotālijas:

 1. Caisley International GmbH
 2. ALLFLEX EUROPE

1. ALLFLEX krotālijas aitām/kazām, komplekts:

ALLFLEX krotāliju komplekts aitām/kazām

ALLFLEX krotālijas, apraksts:

ALLFLEX krotālijas, apraksts

Apaļās formas Allflex krotālijas tiek apdrukātas tikai no vienas puses, kas tiek ievietota dzīvnieka auss priekšējā daļā. Uz krotālijas puslokā tiek drukāts dzīvnieka individuālais numurs, Latvijas valsts  kods, Lauksaimniecības datu centra logo.

2.ALLFLEX apaļās krotālijas, komplekts:

ALLFLEX apaļās krotālijas

ALLFLEX apaļās krotālijas, apraksts:

ALLFLEX apaļās krotālijas, apraksts

3. CAISLEY krotālijas aitām/kazām, komplekts: 

CAISLEY krotālijas aitām/kazām, komplekts

CAISLEY krotālijas, apraksts: 

CAISLEY krotālijas, apraksts

4.CAISLEY krotālijas aitām/kazām, jaunā parauga komplekts: 

CAISLEY krotālijas aitām/kazām, jaunā parauga komplekts

CAISLEY aitu/kazu krotālijas, jaunā  parauga apraksts: 

CAISLEY aitu/kazu krotālijas, jaunā parauga apraksts

Apaļās formas Caisley krotālijas tiek apdrukātas tikai no vienas puses. Uz krotālijas priekšējās daļas puslokā tiek drukāts dzīvnieka individuālais numurs, Latvijas valsts ISO kods un Lauksaimniecības datu centra logo.

5.CAISLEY apaļās krotālijas aitām/kazām, komplekts:

CAISLEY apaļās krotālijas aitām/kazām, komplekts

 Apaļās krotālijas aitām/kazām  apraksts:

Apaļās krotālijas aitām/kazām, apraksts

Elektroniskās aitu un kazu krotālijas ir dzeltenā krāsā, izgatavotas no plastikāta. Uz katras krotālijas ir uzdrukāts Latvijas valsts ISO kods, Lauksaimniecības datu centra logo un dzīvnieka individuālais numurs, kas sastāv no 12 cipariem. Uz krotālijas elektroniskās daļas tiek drukāts Latvijas valsts ISO kods, dzīvnieka individuālais numurs un Lauksaimniecības datu centra logo, visi elementi izvietoti puslokā ap krotālijas elektronisko daļu. Elektroniskās krotālijas atbilst un ir aptiprinātas ar ISO ISO11784/11785 F-DX (Starptautiskā standartizācijas organizācija) un  ICAR (Starptautiskā dzīvnieku pārraudzības komiteja) standartu prasībām.

Krotālijas elektroniskā daļa tiek ieprogrammēta ar Latvijas valsts kodu 428 un dzīvnieka identifikācijas numuru. Attēlā redzamā krotālija tādējādi tiktu nolasīta kā “428012345638901”. Elektroniskā krotālija dzīvniekam tiek ievietota tikai vienā ausī, otrā ausī tiek likta parastā krotālija. Informācija uz krotālijas tiek drukāta trijās rindās.

Latvijas Republikā  aitu un kazu elektroniskai  apzīmēšanai ir apstiprinātas un  tiek izmantotas ALLFLEX EUROPE un Caisley  krotālijas.

1. ALLFLEX sīklopu elektroniskās krotālijas, komplekts:

ALLFLEX sīklopu elektroniskās krotālijas, komplekts

ALLFLEX sīklopu elektroniskā krotālija, apraksts:

ALLFLEX sīklopu elektroniskā krotālija, apraksts

2. Caisley  sīklopu elektroniskās krotālijas, komplekts: 

Caisley sīklopu elektroniskās krotālijas, komplekts

Caisley  sīklopu elektroniskā krotālija, apraksts:

Caisley sīklopu elektroniskā krotālija, apraksts

 

Cūkām tiek izmantotas dažādu krāsu plastikāta krotālijas, ko ievieto vienā ausī. Cūkas var tikt apzīmētas ar individuālo numuru vai ar tās novietnes numuru, kurā dzīvnieki atrodas. Uz krotālijas females (sieviškās daļas) pusītes, ko ievieto auss priekšpusē, tiek drukāts Latvijas valsts ISO kods, Lauksaimniecības datu centra logo, dzīvnieka atrašanās novietnes numurs un nepieciešamības gadījumā dzīvnieka individuālais numurs.  

1.CAISLEY mazās krotālijas, apraksts:

CAISLEY mazās krotālijas, apraksts

2. CAISLEY lielās krotālijas, apraksts: 

CAISLEY lielās krotālijas, apraksts

3. CAISLEY apaļās krotālijas, apraksts: 

CAISLEY apaļās krotālijas, apraksts:

4. ALLFLEX apaļās krotālijas, apraksts: 

ALLFLEX apaļās krotālijas apraksts

5. HAUPTNER krotālijas, apraksts: 

HAUPTNER krotālijas apraksts

Briežiem tiek izmantotas dažādu krāsu plastikāta krotālijas. Briežiem krotālija tiek ievietota vienā ausī. Briežus var apzīmēt ar novietnes un individuālo numuru, vai tikai ar atrašanās novietnes numuru. Uz krotālijas sievišķās (Female)  pusītes, kas tiek ievietota auss priekšpusē, tiek drukāts Latvijas valsts ISO kods, Lauksaimniecības datu centra logo,   novietnes numurs, kurā atrodas dzīvnieks un nepieciešamības gadījumā dzīvnieka individuālais numurs.  

1.CAISLEY lielās krotālijas, ar novietnes un individuālo numuru:

CAISLEY lielās krotālijas, ar novietnes un individuālo numuru

2. CAISLEY lielās krotālijas ar novietnes numuru: 

CAISLEY lielās krotālijas ar novietnes numuru

3. ALLFLEX lielās krotālijas ar individuālo un novietnes numuru: 

ALLFLEX lielās krotālijas ar individuālo un novietnes numuru

4. ALLFLEX lielās krotālijas ar novietnes numuru: 

ALLFLEX lielās krotālijas ar novietnes numuru

5. ALLFLEX mazās krotālijas ar novietnes un individuālo numuru: 

ALLFLEX mazās krotālijas ar novietnes un individuālo numuru

6. ALLFLEX mazās krotālijas ar novietnes numuru: 

ALLFLEX mazās krotālijas ar novietnes numuru

Zirgu dzimtas dzīvnieku apzīmēšanu veic pēc apmatojuma krāsas un pazīmju apzīmējuma, kā arī implantē transponderu , kurš atbilst standartam ISO 11784 un kurā izmantota pilndupleksa (FDX vai FDX-B) vai pusdupleksa (HDX) tehnoloģija.  Transponderam ir jābūt lasāmam vismaz 12 cm attālumā ar standartam ISO 11785 atbilstošu lasāmierīci.

Zirgu dzimtas dzīvnieku identifikācijai izsniedz vienreizēju uz mūžu izdotu identifikācijas dokumentu – Zirga pasi, kas satur:

 • tekstuālu aprakstu, kurā zirgu dzimtas dzīvnieks raksturots un kurā norādītas tā pazīmes;
 • aizpildītu kontūrzīmējumu, kurā attēlotas tekstuālajā aprakstā norādītās pazīmes;
 • implantētā transpondera koda pēdējos 15 ciparus;
 • unikālo zirgu dzimtas dzīvnieku dzīves numuru (UELN), kurš ir unikāls 15 burtciparu kods, kas satur informāciju par atsevišķo zirgu dzimtas dzīvnieku, kā arī datubāzi un valsti. Unikālo dzīves numuru veido ar UELN sistēmu saderīgs sešciparu datu bāzes kods un zirgu dzimtas dzīvniekam piešķirtais deviņciparu individuālais numurs.
 • Zirgu elektroniskais identificētājs Chevillot (transponders, izmērs 2,1 x 12 mm ar Latvijas valsts kodu 428).
  Zirgu elektroniskais identificētājs Chevillot

428 001 000000001
428001 – sešciparu datu bāzes kods
000000001 – deviņciparu individuālais numurs

Zirgu identificētājs

 

Liellopa pase ir dzīvnieka identifikācijas dokuments, kuru var pieprasīt dzīvnieka īpašnieks, ja dzīvnieks tiek izvests uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai ja liellopa pasi pieprasa trešās valsts kompetentā iestāde.

Saskaņā ar 2010. gada 15. novembra Eiropas komisijas lēmumu Latvijas Republikas tirdzniecībai valsts iekšienē liellopu pases nav jāpieprasa.

Liellopa pase dzīvnieku eksportam no 2011. gada 7. janvāra (attēli Nr. 3 un 4):

Liellopa pase dzīvnieku eksportam no 2011. gada 7. janvāra

Attēls Nr. 3 (priekšpuse) 

Liellopa pase dzīvnieku eksportam no 2011. gada 7. janvāra

Attēls Nr. 4 (aizmugure) 

Zirgu dzimtas dzīvnieku (jaundzimušo kumeļu) identificē līdz sešu mēnešu vecumam. Pēc dzīvnieka apzīmēšanas ar transponderu vērtēšanas eksperts divos eksemplāros aizpilda Zirga reģistrācijas kartīti (attēls Nr. 5) un nodod to dzīvnieka īpašniekam. Dzīvnieka īpašnieks (7)septiņu dienu laikā pēc zirgu dzimtas dzīvnieka apzīmēšanas iesniedz reģistrācijas kartītes oriģinālo eksemplāru Lauksaimniecības datu centrā. Datu centrs, pamatojoties uz kartītē sniegtajām ziņām, izsniedz identifikācijas dokumentu (Zirga pasi) (attēls Nr. 6), kas atbilst regulas Nr. 2015/262 7. pantā minētajām prasībām.

Zirgu pase

Attēls Nr. 5


Zirgu pase

Attēls Nr. 6 


Attēls Nr. 6a

Attēls Nr. 6a


Attēls Nr. 6b

Attēls Nr. 6b

Lai nodrošinātu dzīvnieku kustības izsekojamību, saskaņā ar ES regulām un Latvijas Republikas MK 2019. gada 26. marta noteikumiem Nr. 134 „Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība", 7 (septiņu) dienu laikā pēc pārvietošanas informācija par dzīvnieku kustību ir jāpaziņo Lauksaimniecības datu centram.

Informāciju par notikumiem ar dzīvniekiem drīkst paziņot dzīvnieka īpašnieks vai
turētājs (turētājs nav tiesīgs paziņot īpašumtiesību maiņu).

Elektronisko ziņojumu ievades sistēmā pārvietošanu paziņo:
- Ja dzīvniekus pārvieto no vienas novietnes uz citu;
- Ja notiek īpašnieka maiņa.
Datus par dzīvnieku (liellopi, aitas, kazas, zirgi, cūkas, bišu saimes, kažokzvēri, mājputni, savvaļas dzīvnieki, truši) pārvietošanu paziņo Elektronisko ziņojumu ievades sistēmā:

http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_ezis_iesniegumu/

Ja ganāmpulka īpašnieks nelieto EZIS, ziņojumu par kustību jāsniedz ar aizpildītu papīra veidlapu “Dzīvnieku kustības ziņojums”:

 • Veidlapa ir tikai vienas puses ziņojums. Katrai pusei jāaizpilda un jāiesniedz savs ziņojums, atzīmējot attiecīgo notikumu (vai notikumus).

Notikumi ir 4 – atsavināšana (pārdošana u.c.), iegādāšanās (pirkšana u.c.), izvešana no novietnes un ievešana novietnē.

Attēls Nr. 7 (kustības ziņojums LDC)
Attēls Nr. 7 (kustības ziņojums LDC)

Dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir jāpaziņo reģistram šādi notikumi par dzīvnieku:

Notikums Ziņošanas veids Notikuma ziņošanas termiņš
Atnešanās Elektroniski, Papīra formā 7 dienu laikā pēc notikuma vai reizē ar apzīmēšanas ziņojumu
Apzīmēšana Elektroniski, Papīra formā 7 dienu laikā pēc notikuma
Aborts/nedzīvs pēcnācējs Elektroniski, Papīra formā 7 dienu laikā pēc notikuma
Lecināšana Elektroniski, Papīra formā 7 dienu laikā pēc lecināšanas perioda sākuma datuma
Sēklošana Elektroniski – ievada sēklotāji 7 dienu laikā pēc notikuma
**Dzīvnieku kustība (pārvietošana no/uz /starp novietnēm/ganāmpulkiem, eksportam) Elektroniski, Papīra formā 7 dienu laikā pēc notikuma
Nokauto*, nobeigušos**, bojā gājušo un pazudušo dzīvnieku izslēgšana Elektroniski, Papīra formā 7 dienu laikā pēc notikuma<

Neapzīmēto nokauto, nobeigušos, bojā gājušo un pazudušo dzīvnieku izslēgšana

Elektroniski,
Papīra formā
7 dienu laikā pēc notikuma

* Ja dzīvnieks atdots kautuvei, īpašniekam notikums nav jāziņo.
** Ja dzīvnieks atdots nobeigušos dzīvnieku savācēju uzņēmumiem (utilizācijai), īpašniekam notikums ir jāziņo 7 dienu laikā. 

Papīra formā (ar veidlapām) iesniedzamie ziņojumi

 1. Atnešanās ziņojums:
  Atnešanās ziņojums
 2. Dzīvnieka apzīmēšanas akts: (paškopējoša veidlapa, kas tiek izsniegta kopā ar dzīvnieka identifikācijas līdzekļiem ar šādu iedrukātu informāciju: Ganāmpulka numurs, Ganāmpulka īpašnieks, Krotālijas (dzīvnieka identifikācijas individuālais) numurs.  Ja ganāmpulka īpašnieks vai viņa norādīts lietotājs izmato LDC Elektronisko ziņošanas sistēmu (EZIS), dzīvnieka apzīmēšanas akts nav nepieciešams.
  Dzīvnieka apzīmēšanas akts
 3. Neapzīmēta dzīvnieka izslēgšana (20 dienu laikā pēc dzimšanas):
  Neapzīmēta dzīvnieka izslēgšana
 4. Apzīmēta dzīvnieka izslēgšana:
  Apzīmēta dzīvnieka izslēgšana
 5. Dabīgās lecināšanas ziņojums:
  Dabīgās lecināšanas ziņojums
 6. Mākslīgās apsēklošanas ziņojums:
  Mākslīgās apsēklošanas ziņojums

Mākslīgās apsēklošanas (MA) tehniķiem, kuri ir ieguvuši sertifikātu vai apliecību par MA veikšanu konkrētā ganāmpulkā, ziņojumi par mākslīgo apsēklošanu ir jāreģistrē elektroniski LDC informatīvajā sistēmā. Ja ziņojumu iesniedz ar veidlapu papīra formā, tas ir maksas pakalpojums.

Ziņojuma forma

Ziņošanas veids

Notikuma ziņošanas termiņš

Pārskats par bišu saimēm

Elektroniski, Papīra formā

2 reizes gadā ar datiem uz 1. maiju un 1. novembri, dati jāpaziņo attiecīgā mēneša laikā*

Jāņem vērā, ka gadījumā, ja pēc paziņotā atskaites datuma ir bijušas izmaiņas bišu saimju skaitā kādā no novietnēm vai reģistrēta jauna novietne, kurā turat bites, tad, norādot jaunu atskaites datumu, obligāti jāaktualizē bišu saimju skaits visās novietnēs.

Papīra formā:

Pārskats par bišu saimēm
Ziņojuma forma Ziņošanas veids Notikuma ziņošanas termiņš
Pārskats par stāvokli Elektroniski, Papīra formā 2 reizes gadā ar datiem uz 1. janvāri un 1. jūliju, dati jāpaziņo attiecīgā mēneša laikā*

* Jāņem vērā, ka gadījumā, ja pēc paziņotā atskaites datuma ir bijušas izmaiņas Trušu, Kažokzvēru, Mājputnu, Savvaļas dzīvnieku, Akvakultūras dzīvnieku skaitā kādā no novietnēm vai reģistrēta jauna novietne, kurā turat šos dzīvniekus, tad, norādot jaunu atskaites datumu, obligāti jāaktualizē dzīvnieku skaits visās novietnēs. 

Papīra formā:

Parskats par citām sugām
Ziņojuma forma Ziņošanas veids Notikuma ziņošanas termiņš Piezīmes
Ikmēneša cūku kustības kopsavilkums Elektroniski,
Papīra formā
iesniedz līdz 10. datumam par iepriekšējo mēnesi  (Attēls Nr. 8)
Cūku pašpatēriņa kopsavilkums Elektroniski,
Papīra formā
mēneša laikā pēc cūku pirmreizējās ievietošanas novietnē vai kaušanas/nobeigšanās un turpmāk reizi pusgadā ar datiem līdz 31. janvārim un 31. jūlijam Tikai audzēšanai pašu uzturam.
(Attēls Nr.9)

Papīra formā:

Cūku ikmēneša kustību kopsavilkums

Attēls Nr. 8

Cūku pašpatēriņa kopsavilkums

 Attēls Nr. 9

Dzīvnieku , ganāmpulka un novietņu reģistra veidlapas:

 

Nacionālā:

Ministru kabineta noteikumi Nr.134  “Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība  un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”.

Eiropas Savienības:

Dzīvnieku identifikācija, ganāmpulku, novietņu reģistrēšana

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/1383 (2015. gada 28. maijs), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 639/2014, paredzot attiecināmības nosacījumus saistībā ar dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas prasībām saistītā atbalsta saņemšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2035 (2019. gada 28. jūnijs), ar ko attiecībā uz noteikumiem, kurus piemēro sauszemes dzīvnieku turēšanas objektiem un inkubatoriem, un attiecībā uz konkrētu sauszemes dzīvnieku un inkubējamu olu izsekojamību papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (Dokuments attiecas uz EEZ)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/520 (2021. gada 24. marts), ar ko nosaka noteikumus par to, kā attiecībā uz konkrētu turētu sauszemes dzīvnieku izsekojamību piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (Dokuments attiecas uz EEZ)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/2115 (2021. gada 2. decembris), ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 809/2014 ( 2014. gada 17. jūlijs ), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 640/2014 ( 2014. gada 11. marts ), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā