Mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem, kuriem suns, kaķis vai sesks  ir jau reģistrēts vienotā valsts reģistrā, notikumus piereģistrē bez maksas ar ziņojuma lapu vai izmantojot Lauksaimniecības datu centra  e-pakalpojumus portālā www.Latvija.lv.

Uzmanību!

E-pakalpojumus portālā www.latvija.lv nevar izmantot:

  1. mājdzīvnieka īpašumtiesību maiņai ārpus Latvijas, ja personai nav personas koda.
  2. mājdzīvnieka turēšanas vietas reģistrēšanai  ārpus Latvijas.

Šajos gadījumos notikumi ir jāpaziņo  ar Ziņojuma lapu par reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku.