Metodiskie materiāli atrodami šeit: Lauksaimniecības datu centra mājaslapā:

https://www.ldc.gov.lv/lv/parraudziba > sadaļā “Liellopu un kazu piena pārraudzība CILDA sistēmā”.

Pārraugiem ar atbilstošu un derīgu kvalifikāciju; LDC darbiniekiem; piena testēšanas laboratorijas pārstāvjiem.

Kontroles datumu iespējams mainīt sistēmā CILDA > Pārraudzība > Saraksta skats(šajā sadaļā būs pārskatāmāk nomainīt kontroles datumu):

1) ja uzdevumam, kuram vēlamies mainīt izpildes datumu statuss ir “Plānots”, tad atveram šo uzdevumu ar pogu “Skatīt”(jeb poga ar actiņu) un sadaļā “Izpildes datums” norādām vēlamo kontroles datumu (izpildes datumam jāietilpst sistēmas CILDA norādītajā diapazonā, kas atzīmēts ar “Pieļaujamais izpildes periods: no –līdz”). Izmaiņas saglabājam ar zaļo pogu “Saglabāt”.

2) ja uzdevumam, kuram vēlamies mainīt izpildes datumu statuss ir “Izsniegts”, tad atveram šo uzdevumu ar pogu “Skatīt”(jeb poga ar actiņu) un atceļam uzdevumu ar sarkano pogu “Atcelt uzdevumu” > izvēlamies no saraksta iemeslu “Uzdevuma/plāna satura maiņa” un apstiprinām izvēli ar sarkano pogu “Atcelt uzdevumu”. Kad uzdevums atcelts, atveram nākamo sistēmas izveidoto uzdevumu ar statusu “Plānots” un sadaļā “Izpildes datums” norādām vēlamo kontroles datumu (izpildes datumam jāietilpst sistēmas CILDA norādītajā diapazonā, kas atzīmēts ar “Pieļaujamais izpildes periods – līdz”). Izmaiņas saglabājam ar zaļo pogu “Saglabāt”.

 • Piebilde - ja pie uzdevuma atcelšanas neuzrādās iemesls “Uzdevuma/plāna satura maiņa”, tad vispirms lejupielādējam datorā šo uzdevumu ar pogu “Lejupielādēt uzdevumu” un tad veicam uzdevuma atcelšanu.

1) ja sistēmā CILDA norādīta piegādes metode “pa pastu”, tad pārraudzības uzdevums tiks izsūtīts 7 dienas pirms nākamā kontroles datuma uz norādīto pasta adresi. Arī atskaites (kas atzīmētas sistēmā CILDA) tiks izsūtītas 7 dienas pirms nākamā kontroles datuma.

2) ja sistēmā CILDA norādīta piegādes metode “e-pasts”, tad pārraudzības uzdevums tiks izsūtīts 7 dienas pirms nākamā kontroles datuma uz norādīto e-pasta adresi. Atskaites (kas atzīmētas sistēmā CILDA) tiks izsūtītas ātrāk, tiklīdz piena testēšanas laboratorija būs reģistrējusi testēšanas rezultātus sistēmā CILDA.

 • Piebilde – ja plānotajam kontroles datumam tiek pārlikts termiņš, un uzdevuma izsūtīšanas termiņš ir mazāks par 7 dienām, tad sistēma CILDA automātiski uzdevumu neizsūtīs. Uzdevums būs pieejams sistēmā CILDA, kur to pārraugs varēs lejupielādēt.
 • Saņemot pārraudzības uzdevumu, tas ir jāpārskata, vai ir iekļauti visi nepieciešamie dzīvnieki. Visi nepieciešamie labojumi jāveic pirms pārraudzības kontroles veikšanas.
 • Atgādinām, ka izsniegtajā kontroles lapā nedrīkst pierakstīt klāt dzīvniekus, nedrīkst tajā veikt labojumus. Kā arī nedrīkst uz laboratoriju vest piena paraugus par dzīvniekiem, kuri nav iekļauti pārraudzības uzdevumā (šādi paraugi netiks ieskaitīti).
 • Vispirms noskaidrojam, kāpēc dzīvnieks nav iekļauts uzdevumā (pēc uzdevuma izsūtīšanas dzīvnieks ticis, piemēram, pārvietots uz citu novietni; nesen atražoja; iepriekšējā kontrolē bija nekorekti aizlaists ciet ar kodu-8, bet patiesībā dzīvnieks jau bija atnesies un bija jānorāda kods 15-jaunpiens; nekorekti bija norādīts piena izmantošanas veids Z-zīdīšana, bet patiesībā bija jābūt P-slaukšana).
 • Veicam attiecīgos labojumus. Ja nepieciešams, sazinieties ar LDC/iesniedziet iesniegumu.
 • Pēc attiecīgo labojumu veikšanas, pārraugs atver sistēmu CILDA > Pārraudzība > Saraksta skats > atver interesējošo/nekorekto uzdevumu ar pogu “Skatīt”(jeb poga ar actiņu) un atceļ uzdevumu ar pogu “Atcelt uzdevumu” > no izvēlnes izvēlās iemeslu “Uzdevuma/plāna satura maiņa” > izvēli apstiprina ar pogu “Atcelt uzdevumu”.
 • Kad uzdevums atcelts, atveram sistēmas izveidoto nākamo uzdevumu ar statusu “Plānots” un pārbaudām, vai uzdevumā ir iekļauti visi nepieciešamie dzīvnieki. Ja viss kārtībā, lejupielādējam uzdevumu ar pogu “Lejupielādēt uzdevumu” un varam doties veikt pārraudzības kontroli.
 • Jā, tā drīkst darīt.
 • Jāatceras, ka kontroles termiņu pagātnē nevar izveidot/nevar pārcelt. Kontroles uzdevumu sistēmā CILDA iespējams izveidot sākot no šodienas jeb norādot šīs dienas datumu (kontroles lapā būs ietverti trīs datumi: šodienas, vakardienas un rītdienas), vai citu datumu, kas plānots uz priekšdienām.
 • Pārraugs autorizējas sistēmā CILDA > Pārraudzība > Saraksta skats > atver aktuālo uzdevumu (var būt ar statusu “Plānots”, “Izsniegts”, “Atvērts”) un spiež pogu “Lejupielādēt uzdevumu” > izvēlās dokumenta formātu (PDF vai e-tabula) un spiež pogu “Lejupielādēt uzdevumu”.
 • Uzdevumu no sistēmas CILDA jau iespējams lejupielādēt, kad ir pienākušas 7 dienas pirms norādītā kontroles datuma.
 • Kontroles lapā jāatzīmē tikai viens no trīs piedāvātajiem kontroles datumiem – datums, kad tika veikta kontrole.
 • Gadījumā, ja kontroles sākums bija iepriekšējās dienas vakars un kontrole turpinājās šīs dienas rītā, tad kontroles lapā jāatzīmē datums, kad tika pabeigta kontrole (jeb jāatzīmē otrās dienas kontroles datums).
 • Ievadīt pārraudzības datus sistēmā CILDA iespējams tad, kad pienākusi vismaz viena no norādītajām kontroles dienām.
 • Lai piesaistītu mērinstrumentu, pārraugs atver sistēmu CILDA > Pārraudzība > Plāna atribūtu rediģēšana > norādiet shēmu-“Piena pamatpārbaude”, ganāmpulka un novietnes Nr., sugu > spiediet pogu “Nākamais solis > atzīmējiet vienu no rādījumu iegūšanas metodēm: Svēršana (kg); Mērīšana (l); Robots (kg) > sadaļā “Mērinstrumenti” ievades laukā ierakstiet mērinstrumenta numuru un nospiediet blakus esošo zaļo pogu “+Pievienot”.
 • Ja ir vairāki mērinstrumenti, tad arī tos pievieno (pievienošanas kārtība tāda pati kā aprakstīts iepriekš, - ierakstām mērinstrumenta numuru un to pievienojam ar pogu “+Pievienot”).
 • Kad mērinstrumenti pievienoti, spiediet pogu “Nākamais solis” un izmaiņas apstipriniet ar pogu “Saglabāt”.
 • Ja ganāmpulkam ir vairākas novietnes, kurās tiek veikta piena pārraudzība, tad katrai novietnei jāpievieno mērinstruments\-i atsevišķi, kā iepriekš tika aprakstīts.
 • Mērinstruments\-i pārraudzības plānam jāpievieno 1 gada laikā (līdz 25.08.2024), aizstājot sistēmas CILDA pagaidu mērinstrumentu.
 • Nē, cietlaišanas datums vairs kontroles lapā un nekur citur nav jānorāda.
 • Ja govs/kaza kontroles dienā netiek vairs slaukta vai jau pirms esošās kontroles ir aizlaista ciet, tad pārraudzības uzdevumā pie konkrētā dzīvnieka norāda tikai iztrūkuma iemeslu jeb kodu “ 8 “- (kods jānorāda kontroles lapas sadaļā “Komentārs/iztrūkuma iemesls”). Savukārt, ja govs ir atnesusies un ir iekļauta kontroles lapā, un tai netiek vēl ņemts piena paraugs, tad jānorāda kods 15-jaunpiens.
 • Piena paraugus ar aizpildītu pavaddokumentu pārraugs 4 dienu laikā pēc kontroles, nosūta uz piena testēšanas laboratoriju vai nodod tos pārstāvim, kurš to nogādās laboratorijā.
 • Ja kontroles rezultāti nav objektīvi (notikusi neatbilstoša kontrole), 7 dienu laikā pēc notikušās kontroles (pēc piena parauga noņemšanas), var izveidot atkārtotu piena pārraudzības uzdevumu (sistēmā CILDA > Pārraudzība > sadaļā ”Uzdevuma izveide” norāda: shēmu-“Piena atkārtotā pārbaude”, ganāmpulka un novietnes Nr., sugu  > spiež pogu “Nākamais solis” > norāda izpildes datumu > apstiprina ar pogu “Izveidot uzdevumu”. Kad uzdevums izveidots, veic uzdevuma lejupielādi savā datorā un veic atkārtotu kontroli.
 • Atkārtotajā kontrolē iekļauj tikai tos dzīvniekus, par kuriem iegūtie rezultāti nav objektīvi.
 • Koppiens attiecās tikai uz kazu piena pārraudzību.
 • Koppiens nav jānorāda, ja kazas tiek slauktas vienu reizi dienā.
 • Koppiena daudzums jānosaka un jāņem koppiena paraugs, ja kazas tiek slauktas 2 vai 3 reizes dienā un izvēlēta slaukšanas metode, kad piena izslaukuma daudzumu nosaka pēdējā vai visās slaukšanas reizēs un paraugu ņem pēdējā slaukšanas reizē.
 • Piena pārraudzības kontroles veikšanas dienā, piena uzglabāšanas traukiem (kannām, piena baseinam, utml.) jābūt tukšiem, lai varētu precīzi noteikt izslaukto kopējo piena daudzumu.
 • Koppiena paraugs (1 pudelīte) tiek paņemts no kopējā izslauktā piena daudzuma (piemēram, no piena baseina) pēc pārraudzības pabeigšanas jeb, kad visas pārraudzības uzdevumā iekļautās kazas ir izslauktas.
 • Koppiena parauga pudelītei vienmēr atbilst pirmā parauga pozīcija kastē, un arī paraugu sākuma numerācija (katrā uzdevumā koppiena pudelīti paraugu kastē norāda kā pirmo).
 • Aizpildītā koppiena pudelītē jābūt ne mazāk kā 35ml piena. Aizvākotu pudelīti ieliek paraugu kastē. Fiksē parauga numuru un izslaukuma daudzumu pārraudzības uzdevumā (sadaļā Koppiens).

Klienta uzdotie jautājumi un LDC sniegtās atbildes:

 1. Atzinīgi vārdi… Esmu labi iepazinies ar Lietuvas un Vācijas piena pārraudzības datu uzbūvi. Jāatzīst, ka Lietuva ir bērna autiņos – daudz gatavas atskaites, bet izejas datu maz. Vācija no programmētāju viedokļa ir augstākā līmenī – daudz datu mazā datu apjomā, taču krietni grūtāk izmantojama. Kopumā, tiešām Latvijas ZIP faila dati viegli saprotami un normāli izmantojami.
 1. LDC mājas lapā pie konkrētas govs piena satura izmeklējumiem ir redzama gan urīnviela gan laktoze. Bet ZIP faila – KON.CSV failā – laktozes NAV. Kāpēc?

LDC atbilde:

ZIP faili veidoti iepriekšējās pārraudzības sistēmas laikā, kad laktoze un urīnviela vēl netika testēta vai arī testēta reti un šī informācija nebija iekļauta pārraudzības datu oficiālajos ierakstos. Datu glabāšanai un atlasei tika izmantotas datu novecojušas struktūras, papildu informācijas piesaistīšanai nepieciešama papildu vēršanās pie laboratorijas datiem, kuru identifikācijai nereti pietrūka precīzas saistības. CILDAs sistēmā šie trūkumi ir novērsti un tehniski atlases papildināšanai šķēršļu nav. Praktiski jaunas failu struktūras versijas ieviešana ir pietiekoši ilgs process - vismaz pusgadu iepriekš par struktūras izmaiņām jābrīdina klienti, jo šīs tabulas nereti tiek izmantotas datu ielādēšanai lokālās datu sistēmās.

 1. Mājas lapā esošajā paskaidrojuma failā “Ganāmpulka dzīvnieku dati ZIP failā” ir aprakstīta “KON.CSV” esošā informācija, un STATUSS kolonā paredzēts tikai “N” variants – rezultāts nav iekļaujams aprēķinos. Šobrīd šajā kolonnā mums parādās arī citi apzīmējumi: “2”; “8”; “12”; “33”; “N” un “X”. KO TIE NOZĪMĒ? Lūdzu pilnveidot-atjaunot ZIP paskaidrojuma failu tiklīdz notiek izmaiņas.

ID

paraugs

Tauki

Prot

SŠS

Lakt

Uri

Statuss

piens

Sl.d

Laktāc

LV032885014629

330

2.48

3.5

17

4.89

28

 

41.1

175

4

 

LDC

5.13

3.66

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV032885014944

579

1.44

2.9

26

4.84

30.2

 

54.6

61

4

 

LDC

4.08

3.47

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV032885016103

274

2.39

3.72

28

4.84

32.5

 

34.7

190

2

 

LDC

5.9

3.92

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV032885016191

626

2.08

3.21

69

4.75

38.5

 

50.8

90

2

 

LDC

4.31

4.06

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV032885017098

198

2.26

3.06

29

4.94

32.4

 

45.3

162

1

 

LDC

5.11

3.84

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV032885017129

530

1.88

2.97

22

5.1

25.1

 

48.6

143

1

 

LDC

3.87

3.38

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV032885017159

103

3.05

3.04

223

4.97

28.4

 

44.3

38

1

 

LDC

6.72

3.93

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV032885017331

122

6.63

3.86

1397

4.44

16.8

 

15.8

7

1

 

LDC

3.05

2.97

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV032885017345

128

8.07

4.93

547

4.37

18.9

 

15.2

4

1

 

LDC

3.05

2.97

 

 

 

X

 

 

 

LDC atbilde:

Pēc pārejas uz CILDAs sistēmu kolonnā [STATUSS] tiek izvadīts jaunais rādījumu iztrūkuma iemesla kods. Varam papildināt aprakstu ar šo kodu skaidrojumu.

 1. Pēdējā (februāra) pārraudzībā ir vairākas govis, kurām nesakrīt laboratorijas atbilde ar KON.CSV esošiem datiem.

Es saprotu, ka LDC priekš pārraudzības datiem laboratorijas rezultātus LAIKAM nevar izmantot. Bet kāpēc ir jālabo laboratorijas dati arī ZIP failā? Mums ir svarīgi zināt laboratorijas datus, kaut arī tie ir “ārpus rāmjiem”. Bieži piena izmeklējumi norāda mums pareizu ēdināšanas virzienu - slimības diagnozi. No kurienes tiek ņemti LDC esošie dati?

LDC atbilde:

KON.csv tiek atlasīta informācija no oficiālajiem pārraudzības ierakstiem - tātad tā, kas varētu būt arī aizstāta neatbilstības vai trūkuma dēļ. Ja nepieciešams veikt datu atlasi pēc citiem principiem, tas ir risināms ar jaunas atskaites izveidošanu vai esošās atskaites papildināšanu, bet nav risināms ar esošās atskaites satura aizstāšanu. Pašlaik izmaiņas KON.csv atskaitē vai jaunas atskaites izveide ZIP failu saturā nav plānota.

 1. Vai govij cietstāves periodā var tikt veikta piena kontrole? KON.CSV failā virknei govīm ir kontroles datums un STATUSS “8”, bet bez piena rādītājiem. Skatoties sīkāk – šīs ir govis, kuras ir ciestāvošas. Kāpēc šīs govis ir kontroles datos ar kontroles datumu? KAS NOTIEK AR KONTROLES DATU VIDĒJO APRĒĶINU? – Vai šīs govis tiek ņemtas vērā? Vidējās slaukšanas dienas- palielinās; Piena ražības samazinās utt. ?

LDC atbilde:

KON.csv pēc pārejas uz CILDAs sistēmu tiek iekļauti visi oficiālie pārraudzības ieraksti - arī tie, uz kuru pamata ir slēgts laktācijas ražības aprēķins - piemēram 8=Cietstāvoša vai 9=Zīdīšana. Diennakts vidējā izslaukuma aprēķinā šie ieraksti netiek izmantoti. Slaukšanas dienas gan laktācijā, gan kalendārā periodā atsevišķam dzīvniekam tiek rēķinātas no slaukšanas sākuma (parasti - atnešanās) līdz ražības aprēķina beigām. Ražības aprēķina beigas tiek noteiktas, ņemot vērā intervālu starp pēdējā izslaukuma datumu un ziņotās cietstāves datumu, kā arī kopējo slaukšanas dienu skaitu salīdzinājumā ar standarta ražības aprēķinam nepieciešamo. Jebkurā gadījumā ražības aprēķina beigu datums nekad nevar būt lielāks par datumu, ar kuru paziņota attiecīgā dzīvnieka statusa maiņa.

 1. Kādos gadījumos KON.CSV failā parādās STATUSS “12”? (ieliku arī konkrēto govju iepriekšējās kontroles datus – varbūt kāda sakarība).

ID

Sl.d

Datums

Piens

tauki

olb

SŠS

Urīn

STATUSS

LV032885015076

38

23.02.2024

52,60

3,01

2,82

9

23,40

12

LV032885015076

 

23.01.2024

24,00

5,26

4,44

70

15,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV032885015757

298

23.02.2024

9,40

5,06

4,70

622

27,00

12

LV032885015757

 

23.01.2024

27,20

4,27

4,41

138

29,10

 

LV032885015757

 

21.12.2023

36,90

3,71

4,13

48

24,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV032885016022

300

23.02.2024

14,10

4,98

4,94

847

0,70

12

LV032885016022

 

23.01.2024

38,20

2,53

3,83

7

19,40

 

LV032885016022

 

21.12.2023

43,60

2,55

3,68

14

27,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV032885016099

141

23.02.2024

50,90

3,86

3,60

309

29,40

12

LV032885016099

 

23.01.2024

34,00

5,21

3,13

1092

13,20

 

LV032885016099

 

21.12.2023

52,30

3,93

3,49

14

25,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV032885016379

41

23.02.2024

52,30

3,94

3,46

229

19,20

12

LV032885016379

 

23.01.2024

28,00

4,69

3,84

243

7,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV032885016448

42

23.02.2024

51,00

3,27

3,16

7

25,20

12

LV032885016448

 

23.01.2024

33,00

5,49

3,38

15

10,20

 

LDC atbilde:

[STATUSS] 12 tiek uzrādīts gadījumos, kad datu apstrāde ir konstatējusi rādījuma būtisku novirzi no prognozētās vērtības. Šajos gadījumos rādījums tiek aizvietots ar prognozēto vērtību. Pašlaik notiek datu salīdzināšanas algoritma pārbaude un korekcija, pēc trūkumu novēršanas aizvietotie (vai nepamatoti neaizvietotie) rādījumi tiks atkārtoti pārskatīti.

 

Piena liellopu/kazu pārraugiem par jaunām iespējām piena pārraudzības sistēmā CILDA

Pārraudzības sistēmā CILDA (https://muvis.ldc.gov.lv/Cilda/ ) > Pārraudzība > Plāna atribūtu rediģēšana (pēdējā sadaļa Plāna atribūti) pārraugam būs iespējams norādīt/atzīmēt šādas iespējas:

 1. Pārraudzības uzdevumā iekļaut vai neiekļaut dzīvniekus, kas tikko atnesušies (dzīvnieki ar jaunpienu) un/vai dzīvniekus ar prognozēto atnešanos.

Plašāks skaidrojums:

 • Sākotnēji visiem ganāmpulkiem būs uzdevumā iekļauti dzīvnieki ar jaunpienu un ar prognozēto atnešanos (ja tādi būs uz konkrēto pārraudzības datumu). Ja nepieciešamas izmaiņas, tās pirms uzdevuma saņemšanas veicamas  sadaļā “Plāna atribūtu rediģēšana”.

1) “ar jaunpienu”:

 • Atzīmē, ja vēlas iekļaut pārraudzības uzdevumā dzīvniekus, kuri ir atnesušies (govīm – 4 dienas, kazām – 6 dienas) pirms kontroles (ieskaitot kontroles dienu). Dzīvniekiem ir jābūt noziņotai atražošanai LDC reģistrā, pirms tiek sagatavots un izsniegts pārraudzības uzdevums.
 • Aizpildot pārraudzības uzdevumu, pie attiecīgā dzīvnieka jānorāda kods “15 - jaunpiens”.
 • Neatzīmē, ja nevēlas iekļaut pārraudzības uzdevumā dzīvniekus, kuri ir atnesušies (govīm – 4 dienas, kazām – 6 dienas) pirms kontroles (ieskaitot kontroles dienu). Dzīvniekiem ir jābūt noziņotai atražošanai LDC reģistrā, pirms tiek sagatavots un izsūtīts pārraudzības uzdevums.
 • Nesen atnesušies dzīvnieki tiks iekļauti nākamās pārraudzības reizes uzdevumā.
 • Tuvākajā pārraudzības uzdevumā tiks iekļauti tikai slaukšanai atbilstošie dzīvnieki – dzīvnieki, kuriem ir noziņota atražošana (pirms pārraudzības uzdevuma izsūtīšanas) un uz kontroles dienu dzīvniekam ir sasniegta vismaz 5. slaukšanas diena (govīm).

2) “ar prognozēto atnešanos”:

 • Atzīmē, ja vēlas iekļaut pārraudzības uzdevumā dzīvniekus, kuriem: ir plānota atnešanās dažas dienas pirms kontroles datuma; nav noziņota atnešanās, pirms pārraudzības uzdevuma izsūtīšanas.
 • Tuvākajā pārraudzības uzdevumā tiks iekļauti slaukšanai atbilstošie dzīvnieki, kuriem ir noziņota atražošana (pirms uzdevuma izsūtīšanas) un dzīvnieki, kuriem ir tikai plānota atražošana pirms kontroles vai atražošana nav paspēta noziņot (pirms uzdevuma izsūtīšanas). Ja uzdevumā iekļautais dzīvnieks vēl nav atnesies, tad pie attiecīgā dzīvnieka jānorāda kods “16 – nav atnesusies”.
 • Neatzīmē, ja nevēlas iekļaut pārraudzības uzdevumā dzīvniekus, kuriem: ir plānota atnešanās dažas dienas pirms kontroles datuma; nav noziņota atnešanās, pirms pārraudzības uzdevuma izsūtīšanas.
 • Tuvākajā pārraudzības uzdevumā tiks iekļauti tikai slaukšanai atbilstošie dzīvnieki – dzīvnieki, kuriem ir noziņota atražošana (pirms uzdevuma izsūtīšanas).
 • Atgādinām, ka individuālo kontroli piena pārraudzībā esošiem dzīvniekiem uzsāk:

Govij – ne agrāk kā 5. slaukšanas dienā pēc atnešanās;

Kazai – ne agrāk kā 7. dienā pēc atnešanās, ja kazlēnus atšķir 6 dienu laikā pēc dzimšanas; pēc kazlēnu nošķiršanas, ja kazlēnus zīda ilgāk nekā sešas dienas pēc dzimšanas.

 1. Pārraudzības uzdevumu saņemt e-pastā agrāk par 7 dienām pirms kontroles.

Plašāks skaidrojums:

 • Pārraudzības uzdevumu varēs saņemt no 0-7 dienas pirms plānotā pārraudzības datuma, ja saņemšanas metode norādīta “Automātiski: PDF e-pastā” vai e-tabula e-pastā”.
 • Ir iespēja norādīt līdz 2 e-pasta adresēm. Papildus ir iespēja atzīmēt, ka atskaites tiks nosūtītas arī uz ganāmpulka īpašnieka e-pasta adresi (oficiālais e-pasts, kas reģistrēts pie ganāmpulka).
 1. Visas pārraudzības atskaites saņemt uz e-pastu.

Plašāks skaidrojums: