Metodiskie materiāli atrodami šeit: Lauksaimniecības datu centra mājaslapā:

https://www.ldc.gov.lv/lv/parraudziba > sadaļā “Liellopu un kazu piena pārraudzība CILDA sistēmā”.

Pārraugiem ar atbilstošu un derīgu kvalifikāciju; LDC darbiniekiem; piena testēšanas laboratorijas pārstāvjiem.

Kontroles datumu iespējams mainīt sistēmā CILDA > Pārraudzība > Saraksta skats(šajā sadaļā būs pārskatāmāk nomainīt kontroles datumu):

1) ja uzdevumam, kuram vēlamies mainīt izpildes datumu statuss ir “Plānots”, tad atveram šo uzdevumu ar pogu “Skatīt”(jeb poga ar actiņu) un sadaļā “Izpildes datums” norādām vēlamo kontroles datumu (izpildes datumam jāietilpst sistēmas CILDA norādītajā diapazonā, kas atzīmēts ar “Pieļaujamais izpildes periods: no –līdz”). Izmaiņas saglabājam ar zaļo pogu “Saglabāt”.

2) ja uzdevumam, kuram vēlamies mainīt izpildes datumu statuss ir “Izsniegts”, tad atveram šo uzdevumu ar pogu “Skatīt”(jeb poga ar actiņu) un atceļam uzdevumu ar sarkano pogu “Atcelt uzdevumu” > izvēlamies no saraksta iemeslu “Uzdevuma/plāna satura maiņa” un apstiprinām izvēli ar sarkano pogu “Atcelt uzdevumu”. Kad uzdevums atcelts, atveram nākamo sistēmas izveidoto uzdevumu ar statusu “Plānots” un sadaļā “Izpildes datums” norādām vēlamo kontroles datumu (izpildes datumam jāietilpst sistēmas CILDA norādītajā diapazonā, kas atzīmēts ar “Pieļaujamais izpildes periods – līdz”). Izmaiņas saglabājam ar zaļo pogu “Saglabāt”.

 • Piebilde - ja pie uzdevuma atcelšanas neuzrādās iemesls “Uzdevuma/plāna satura maiņa”, tad vispirms lejupielādējam datorā šo uzdevumu ar pogu “Lejupielādēt uzdevumu” un tad veicam uzdevuma atcelšanu.

1) ja sistēmā CILDA norādīta piegādes metode “pa pastu”, tad pārraudzības uzdevums tiks izsūtīts 7 dienas pirms nākamā kontroles datuma uz norādīto pasta adresi. Arī atskaites (kas atzīmētas sistēmā CILDA) tiks izsūtītas 7 dienas pirms nākamā kontroles datuma.

2) ja sistēmā CILDA norādīta piegādes metode “e-pasts”, tad pārraudzības uzdevums tiks izsūtīts 7 dienas pirms nākamā kontroles datuma uz norādīto e-pasta adresi. Atskaites (kas atzīmētas sistēmā CILDA) tiks izsūtītas ātrāk, tiklīdz piena testēšanas laboratorija būs reģistrējusi testēšanas rezultātus sistēmā CILDA.

 • Piebilde – ja plānotajam kontroles datumam tiek pārlikts termiņš, un uzdevuma izsūtīšanas termiņš ir mazāks par 7 dienām, tad sistēma CILDA automātiski uzdevumu neizsūtīs. Uzdevums būs pieejams sistēmā CILDA, kur to pārraugs varēs lejupielādēt.
 • Saņemot pārraudzības uzdevumu, tas ir jāpārskata, vai ir iekļauti visi nepieciešamie dzīvnieki. Visi nepieciešamie labojumi jāveic pirms pārraudzības kontroles veikšanas.
 • Atgādinām, ka izsniegtajā kontroles lapā nedrīkst pierakstīt klāt dzīvniekus, nedrīkst tajā veikt labojumus. Kā arī nedrīkst uz laboratoriju vest piena paraugus par dzīvniekiem, kuri nav iekļauti pārraudzības uzdevumā (šādi paraugi netiks ieskaitīti).
 • Vispirms noskaidrojam, kāpēc dzīvnieks nav iekļauts uzdevumā (pēc uzdevuma izsūtīšanas dzīvnieks ticis, piemēram, pārvietots uz citu novietni; nesen atražoja; iepriekšējā kontrolē bija nekorekti aizlaists ciet ar kodu-8, bet patiesībā dzīvnieks jau bija atnesies un bija jānorāda kods 15-jaunpiens; nekorekti bija norādīts piena izmantošanas veids Z-zīdīšana, bet patiesībā bija jābūt P-slaukšana).
 • Veicam attiecīgos labojumus. Ja nepieciešams, sazinieties ar LDC/iesniedziet iesniegumu.
 • Pēc attiecīgo labojumu veikšanas, pārraugs atver sistēmu CILDA > Pārraudzība > Saraksta skats > atver interesējošo/nekorekto uzdevumu ar pogu “Skatīt”(jeb poga ar actiņu) un atceļ uzdevumu ar pogu “Atcelt uzdevumu” > no izvēlnes izvēlās iemeslu “Uzdevuma/plāna satura maiņa” > izvēli apstiprina ar pogu “Atcelt uzdevumu”.
 • Kad uzdevums atcelts, atveram sistēmas izveidoto nākamo uzdevumu ar statusu “Plānots” un pārbaudām, vai uzdevumā ir iekļauti visi nepieciešamie dzīvnieki. Ja viss kārtībā, lejupielādējam uzdevumu ar pogu “Lejupielādēt uzdevumu” un varam doties veikt pārraudzības kontroli.
 • Jā, tā drīkst darīt.
 • Jāatceras, ka kontroles termiņu pagātnē nevar izveidot/nevar pārcelt. Kontroles uzdevumu sistēmā CILDA iespējams izveidot sākot no šodienas jeb norādot šīs dienas datumu (kontroles lapā būs ietverti trīs datumi: šodienas, vakardienas un rītdienas), vai citu datumu, kas plānots uz priekšdienām.
 • Pārraugs autorizējas sistēmā CILDA > Pārraudzība > Saraksta skats > atver aktuālo uzdevumu (var būt ar statusu “Plānots”, “Izsniegts”, “Atvērts”) un spiež pogu “Lejupielādēt uzdevumu” > izvēlās dokumenta formātu (PDF vai e-tabula) un spiež pogu “Lejupielādēt uzdevumu”.
 • Uzdevumu no sistēmas CILDA jau iespējams lejupielādēt, kad ir pienākušas 7 dienas pirms norādītā kontroles datuma.
 • Kontroles lapā jāatzīmē tikai viens no trīs piedāvātajiem kontroles datumiem – datums, kad tika veikta kontrole.
 • Gadījumā, ja kontroles sākums bija iepriekšējās dienas vakars un kontrole turpinājās šīs dienas rītā, tad kontroles lapā jāatzīmē datums, kad tika pabeigta kontrole (jeb jāatzīmē otrās dienas kontroles datums).
 • Ievadīt pārraudzības datus sistēmā CILDA iespējams tad, kad pienākusi vismaz viena no norādītajām kontroles dienām.
 • Lai piesaistītu mērinstrumentu, pārraugs atver sistēmu CILDA > Pārraudzība > Plāna atribūtu rediģēšana > norādiet shēmu-“Piena pamatpārbaude”, ganāmpulka un novietnes Nr., sugu > spiediet pogu “Nākamais solis > atzīmējiet vienu no rādījumu iegūšanas metodēm: Svēršana (kg); Mērīšana (l); Robots (kg) > sadaļā “Mērinstrumenti” ievades laukā ierakstiet mērinstrumenta numuru un nospiediet blakus esošo zaļo pogu “+Pievienot”.
 • Ja ir vairāki mērinstrumenti, tad arī tos pievieno (pievienošanas kārtība tāda pati kā aprakstīts iepriekš, - ierakstām mērinstrumenta numuru un to pievienojam ar pogu “+Pievienot”).
 • Kad mērinstrumenti pievienoti, spiediet pogu “Nākamais solis” un izmaiņas apstipriniet ar pogu “Saglabāt”.
 • Ja ganāmpulkam ir vairākas novietnes, kurās tiek veikta piena pārraudzība, tad katrai novietnei jāpievieno mērinstruments\-i atsevišķi, kā iepriekš tika aprakstīts.
 • Mērinstruments\-i pārraudzības plānam jāpievieno 1 gada laikā (līdz 25.08.2024), aizstājot sistēmas CILDA pagaidu mērinstrumentu.
 • Nē, cietlaišanas datums vairs kontroles lapā un nekur citur nav jānorāda.
 • Ja govs/kaza kontroles dienā netiek vairs slaukta vai jau pirms esošās kontroles ir aizlaista ciet, tad pārraudzības uzdevumā pie konkrētā dzīvnieka norāda tikai iztrūkuma iemeslu jeb kodu “ 8 “- (kods jānorāda kontroles lapas sadaļā “Komentārs/iztrūkuma iemesls”). Savukārt, ja govs ir atnesusies un ir iekļauta kontroles lapā, un tai netiek vēl ņemts piena paraugs, tad jānorāda kods 15-jaunpiens.
 • Piena paraugus ar aizpildītu pavaddokumentu pārraugs 4 dienu laikā pēc kontroles, nosūta uz piena testēšanas laboratoriju vai nodod tos pārstāvim, kurš to nogādās laboratorijā.
 • Ja kontroles rezultāti nav objektīvi (notikusi neatbilstoša kontrole), 7 dienu laikā pēc notikušās kontroles (pēc piena parauga noņemšanas), var izveidot atkārtotu piena pārraudzības uzdevumu (sistēmā CILDA > Pārraudzība > sadaļā ”Uzdevuma izveide” norāda: shēmu-“Piena atkārtotā pārbaude”, ganāmpulka un novietnes Nr., sugu  > spiež pogu “Nākamais solis” > norāda izpildes datumu > apstiprina ar pogu “Izveidot uzdevumu”. Kad uzdevums izveidots, veic uzdevuma lejupielādi savā datorā un veic atkārtotu kontroli.
 • Atkārtotajā kontrolē iekļauj tikai tos dzīvniekus, par kuriem iegūtie rezultāti nav objektīvi.
 • Koppiens attiecās tikai uz kazu piena pārraudzību.
 • Koppiens nav jānorāda, ja kazas tiek slauktas vienu reizi dienā.
 • Koppiena daudzums jānosaka un jāņem koppiena paraugs, ja kazas tiek slauktas 2 vai 3 reizes dienā un izvēlēta slaukšanas metode, kad piena izslaukuma daudzumu nosaka pēdējā vai visās slaukšanas reizēs un paraugu ņem pēdējā slaukšanas reizē.
 • Piena pārraudzības kontroles veikšanas dienā, piena uzglabāšanas traukiem (kannām, piena baseinam, utml.) jābūt tukšiem, lai varētu precīzi noteikt izslaukto kopējo piena daudzumu.
 • Koppiena paraugs (1 pudelīte) tiek paņemts no kopējā izslauktā piena daudzuma (piemēram, no piena baseina) pēc pārraudzības pabeigšanas jeb, kad visas pārraudzības uzdevumā iekļautās kazas ir izslauktas.
 • Koppiena parauga pudelītei vienmēr atbilst pirmā parauga pozīcija kastē, un arī paraugu sākuma numerācija (katrā uzdevumā koppiena pudelīti paraugu kastē norāda kā pirmo).
 • Aizpildītā koppiena pudelītē jābūt ne mazāk kā 35ml piena. Aizvākotu pudelīti ieliek paraugu kastē. Fiksē parauga numuru un izslaukuma daudzumu pārraudzības uzdevumā (sadaļā Koppiens).