Skaidrojums

Kūtsmēslu saražotais daudzums gadā atkarīgs no dzīvnieku sugas, izslaukuma, vecuma un kūtsmēslu veida (skatīt sadaļu “Anketas terminu skaidrojumi”)

Ja 1 govs izslaukums ir līdz 6000 kg, tad tā saražo 13 tonnas pakaišu kūtsmēslu gadā.

Ja 1 govs izslaukums ir lielāks par 8000 kg, tad tā saražo 20 tonnas pakaišu kūtsmēslu gadā.

Zīdītājgovs ar teļu saražo 11 tonnas pakaišu kūtsmēslu gadā.

Nobarojamais liellops (6 mēn. un vecāks) saražo 9 tonnas pakaišu un 13 tonnas šķidro kūtsmēslu gadā.

Sivēnmāte ar sivēniem saražo 1,5 tonnas pakaišu un 2,5 tonnas šķidro kūtsmēslu gadā.

Nobarojamā cūka (virs 30 kg) saražo 1 tonnu pakaišu un 2 tonnas šķidro kūtsmēslu gadā.

Dējējvista saražo 0,03 tonnas bezpakaišu kūtsmēslu gadā.

Lai aizpildītu anketas ailes, nepieciešams ņemt vērā zemāk minētajā tabulā norādītos skaitļus. Piemērs:

 • Ja saimniecībā tiek turēta  tikai 1 govs, tad anketas sadaļā atzīmē:
  Pakaišu kūtsmēslu uzglabāšana un kapacitāte:
  Kaudzē, uzglabāšanas laiks    12        mēneši gadā
  Kaudzē, apjoms                      100      % no kopējā kūtsmēslu daudzuma
  Kūtsmēslu apsaimniekošana novietnē
  Pakaišu kūtsmēslu saražotais
  daudzums gadā                       13 t 
 • Ja saimniecībā ir vairākas govis, tad govju skaits jāreizina ar 1 govs saražoto pakaišu kūtsmēslu daudzumu (piemēram, 5 govis x13 t = 65 tonnas pakaišu kūtsmēslu no 5 govīm gadā);
  Kūtsmēslu apsaimniekošana novietnē
  Pakaišu kūtsmēslu saražotais
  daudzums gadā                       65 t
 • Ja saimniecībā ir vairākas dzīvnieku sugas, tad pakaišu kūtsmēslu saražotais  daudzums gadā jārēķina katrai sugai atsevišķi  un jāsaskaita visu sugu saražoto pakaišu kūtsmēslu daudzums kopā, iegūtais kopējais rezultāts  jāieraksta anketā.
  Piemēram: saimniecībā ir 5 govis, 2 cūkas, 10 dējējvistas, 5 aitas:
  5 govis x 13 t = 65 tonnas pakaišu kūtsmēslu
  2 cūkas x 1 t = 2 tonnas pakaišu kūtsmēslu
  10 dējējvistas x 0,03 t = 0,3 tonnas pakaišu kūtsmēslu
  5 aitas x 2,4 t = 12 tonnas pakaišu kūtsmēslu
  Saskaita kopā: 65 + 2 + 0,3 +12 =79,3 tonnas
  Kūtsmēslu apsaimniekošana novietnē
  Pakaišu kūtsmēslu saražotais
  daudzums gadā                      79,3 
 • Novietnes tīrīšana (reizes gadā)

  Kūtsmēslu izvākšana no fermas/novietnes gadā, piemēram:

  • Ja kūtsmēslus ar dakšām samet kaudzē vai ar ķerru 2x dienā aizved uz kaudzi, tad jārēķina: 2 x 365= 730 (novietne tiek tīrīta 730 reizes gadā).
  • Ja fermā ir transportieris, tad skaita, cik reizes dienā to darbina, piemēram, transportieris tiek darbināts 3x dienā,  tad 3 x 365 = 1095 (novietne tiek tīrīta 1095 reizes gadā).
  • Ja fermā ir redeļu grīda un to tīra automātiski ierīkots “skrāperis” vai cita veida ierīce, kas ieslēdzas 6x dienā, tad rēķina 6 x 365= 2190 (novietne tiek tīrīta 2190 reizes gadā).

Citus aprēķinu veic līdzīgi, izejot no tā, kāds ir dzīvnieku turēšanas veids novietnē.

Līdzīgi anketas ailes aizpilda arī saimniecības, kuras uzglabā šķidros kūtsmēslus, ņemot vērā tabulā norādītos skaitļus, lai varētu aprēķināt šķidrmēslu saražoto daudzumu gadā. (Skatīt sadaļu “Kūtsmēslu krātuvju ietilpības aprēķina metodika”)