Dzīvnieku audzētāju organizācijas, kas uzņem dzīvniekus ciltsgrāmatā


Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība


Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija


Latvijas gaļas liellopu audzētāju asociācija


Šķirnes saglabāšanas apvienība "Zilā govs"


Latvijas aitu audzētāju asociācija


Latvijas kazkopības biedrība


Cūku ciltsdarba centrs


Agrosels


Latvijas Zirgaudzētāju biedrība


Biedrība Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācija


Biedrība Latvijas Zvēraudzētāju asociācija


Bioloģisko lauksaimnieku un savvaļas dzīvnieku audzētāju asociācija


Biedrība Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācija


Latvijas sīkdzīvnieku audzētāju biedrība "Trusis un citi"