Lauksaimniecības datu centra profesionālā attieksme, pieejamība un komunikācija sekmē Latvijas lopkopības un pārtikas ķēdes atbilstību standartiem, konkurētspējai visā pasaulē, ilgtspējai un sabiedrības labklājībai.

LDC apkalpo klientus, ievērojot klientu apkalpošanas standartu.