Noderīgi!

Notikumi par dzīvnieku ir jāpaziņo reģistram 7 dienu laikā. Pēcnācēji ir jāapzīmē 20 dienu laikā pēc dzimšanas.
Viena ziņojuma ietvaros (lecināšana, pārvietošana, izslēgšana, kastrācija) var ievadīt datus maksimāli par 50 dzīvniekiem.

Tabula Nr.1.

Suga Vaislinieka/Lecināmā dzīvnieka minimālais vecums (dienas) Standarta grūsnības periods (dienas) Minimālais meklēšanās laiks pēc atražošanas (dienas) Aborta reģistrēšanas periods no pēdējās apsēklošanas (dienas)
Liellops 210 280 (260-300) 15 35 - 140
Aita 110 150 (140-160) 10 20 -75
Kaza 110 150 (140-160) 10 20 -75
Zirgs 250 335 (310-360) 4 40 - 167

Reģistrā izmantotie parametri. Tabula Nr.2.

Suga Svars (kg) Pēcnācēju skaits
mazākais pieļaujamais lielākais pieļaujamais mazākais lielākais
Liellopi 10 80 1 3
Aitas 1 10 1 5
Kazas 1 15 1 5
Zirgi 10 80 1 2

Pie atnešanās obligāti norādāmā informācija:

 • Atnešanās datums;
 • Pēcnācēju skaits vai aborts;
  Ja ir piedzimis nedzīvs pēcnācējs, tas arī ir jāiekļauj pēcnācēju skaitā.
 • Dzimums
  Ievadot informāciju par pēcnācējiem, obligāti jānorāda pēcnācēju dzimums.
  Ja ir piedzimis nedzīvs pēcnācējs, pie dzimuma izvēlas “Nedzīvs”.
  Iespēja reģistrēt (apzīmēt) būs tikai tos dzīvniekus, kuru dzimums norādīts "Sieviešu" vai "Vīriešu".

Pārējā norādāmā informācija:

 • Dzemdību vieglums: Ja dzemdību vieglums  nav zināms, tad  norāda “Nezināms”, ja ir zināms, tad viens no izvēles:
  • 1- bez palīdzības
  • 2 - ar palīdzību
  • 3 - ar veterinārārsta palīdzību
  • 4 - ķeizargrieziens
 • Piena izmantošanas veids:  
  • slaukšana;
  • zīdīšana.
 • Svars: Norāda pēcnācēju svaru piedzimstot. Svaru ir iespējams norādīt tikai sadaļā pie Atnešanās.
 • Pēcnācēju lielums:    
  • 1 - mazs;
  • 2 - zem vidējā;
  • 3 - vidējs;
  • 4 - virs vidējā;
  • 5 - liels.

Uzmanību!
Ja nebūs apzīmēti vai izslēgti pēcnācēji no iepriekšējās atnešanās, nebūs iespējams paziņot pēcnācēju apzīmēšanu pie nākošās atnešanās.

Krāsa
Liellopiem noteikta šāda krāsu izvēle:

balta pelēka
balti brūna sarkana
brūna sarkani brūna
brūni balta sarkani balta
melna sarkanraiba
melni balta zeltaina
melnraiba zila

Dzīvnieka vārds
Pieļaujamie simboli:

 1. latīņu alfabēta burti ( a, b, c, utt.);
 2. cipari (1, 2, 3, utt.);
 3. burtu un ciparu kombinācija (a2 b5, utt.).
 4. ja vārda nav, ir jāliek mīnus zīme „ -”

Šķirne un asinība
Pēc datu apstrādes automātiski parādīsies dzīvnieka šķirne un aprēķinātā asinība.

Tēva piešķiršana dzīvniekam

Uzmanību!
Pie sēklošanas/dabīgās lecināšanas, lai nebūtu problēmas ar tēva piešķiršanu, laicīgi  ir jāpaziņo sēklošana/lecināšana, lecināšanas sākums. Detalizētāka informācijā sadaļā Lecināšana.

 • sēklošana/lecināšana ir paziņota 120 dienu laikā no sēklošanas/lecināšanas brīža.
 • liellopiem ir atbilstošs sēklojums, un grūsnība ir periodā no 260 līdz 300 dienām no sēklošanas/lecināšanas brīža;
 • aitām ir atbilstošs sēklojums, un grūsnība ir periodā no 140 līdz 160 dienām no sēklošanas/lecināšanas brīža;
 • kazām ir atbilstošs sēklojums, un grūsnība ir periodā no 140 līdz 160 dienām no sēklošanas/lecināšanas brīža;
 • zirgiem ir atbilstošs sēklojums, un grūsnība ir periodā no 310 līdz 360 dienām no sēklošanas/lecināšanas brīža.

Lecināšanu ir iespējams reģistrēt dzīvniekiem, kuri atbilst šādiem nosacījumiem:

 • Apzīmēti un reģistrēti dzīvnieku reģistrā;
 • Lecināšanas periodā vaislinieks ar lecināmo dzīvnieku ir reģistrēti vienā novietnē;
 • Atbilstošs dzīvnieka fizioloģiskais vecums;
 • Atbilstošs laiks kopš iepriekšējā atražošanas cikla (dzīvs pēcnācējs, nedzīvs pēcnācējs, aborts)

Lecināšanas perioda paziņošana

Uzmanību! 
Lecināšanas sākums – ir jānorāda obligāti.
Pēc katras atnešanās, ja arī vaislinieks visu laiku atrodas ganāmpulkā,  lecināšanas sākums ir jāpaziņo no jauna, ievērojot minimālo laiku kopš atražošanas. Skat. Tabulu Nr. 1.

Lecināšanas beigas automātiski noslēdz šādi notikumi ar dzīvnieku:

 • Vaislinieka:
  • pārvietošana uz citu novietni;
  • izslēgšana (kaušana, krišana)
 • Lecināmā dzīvnieka:
  • pārvietošana uz citu novietni;
  • izslēgšana (kaušana, krišana);
  • atražošana (dzīvs pēcnācējs, nedzīvs pēcnācējs, aborts);
  • mākslīgā apsēklošana vai lecināšanas sākums ar citu vaislinieku;
  • atzīmēts lecināšanas periods viena diena;
  • ziņots lecināšanas beigu datums

Lecināšanas beigas
Lecināšanas beigas jāpaziņo, ja vaislinieku vairs neizmanto, un nav reģistrēts neviens notikums, kurš pārtrauc lecināšanas periodu (skatīt iepriekš).

Lecināšana viena diena
Izvēlas, ja lecināšanas periods ir viena diena

Dzīvnieku nosūtītājam (pārdevējam) obligāti jāizdrukā deklarācija un jādod līdzi saņēmējam (pircējam), ja saņēmējam nav noslēgts līgums par elektronisko datu ievadi.

Ar vienu deklarāciju var paziņot kustību tikai vienā datumā un uz vienu ganāmpulku vai novietni. Ja datumi vai dzīvnieku saņēmēji ir dažādi, pārvietošanu reģistrē ar citu ziņojumu.

Izvēloties notikumu Izslēgšana, tiek paziņota jau reģistrēta (apzīmēta) dzīvnieka kaušana vai nobeigšanās.

Dzīvnieku izslēgšanai no reģistra izmantojami šādi kodi:

 • 1 – nokauts;
 • 2 – nobeidzies;
 • 3 – pazudis (piemēram, nozagts, dzīvnieks neatrodas novietnē, PVD inspektora atzinums utt.);
 • 4 – gājis bojā (piemēram, saplosīja meža dzīvnieki, suņi, sabraukts, sadedzis utt.).

Uzmanību!

Īpašniekam dzīvnieku izslēgšana nav jāziņo, ja dzīvnieki tiek atdoti uz kautuvi.

Īpašniekam dzīvnieku izslēgšana ir jāziņo pašiem, ja tie tiek atdoti kritušo dzīvnieku savācēju uzņēmumiem (SIA Reneta, SIA Baltic Trade).

Ar notikumu Neapzīmēto izslēgšana paziņo vēl neapzīmētu pēcnācēju kaušanu vai nobeigšanos, pazušanu, bojā eju. 

Lai paziņotu izslēgšanu, mātei vispirms jāreģistrē atnešanās!