Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamie dokumenti viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas eksperta, pārrauga un mākslīgās apsēklošanas tehniķa profesijās

Izglītības un zinātnes ministrija, saskaņā ar 2006.gada 14.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 128 “Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi Nr.128), izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus (izziņu) viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas eksperta, pārrauga un mākslīgās apsēklošanas tehniķa profesijās.

Lai saņemtu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamās izziņas, persona iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā vai Zemkopības ministrijā vai Lauksaimniecības datu centrā sekojošus dokumentus:

Izsniegtajā izziņā tiks apliecināts:

  • personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas eksperta, pārrauga un mākslīgās apsēklošanas tehniķa profesijās, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
  • personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas eksperta, pārrauga un mākslīgās apsēklošanas tehniķa profesijās;
  • ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.

Izziņas tiek izsniegtas: latviešu vai angļu valodā.

Izziņu derīguma termiņš: 3 mēneši no to izsniegšanas brīža.

Izziņas tiek sagatavotas: 2 nedēļu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Dokumentus un pieteikumu var iesniegt darba dienās, pieņemšanas laikos Lauksaimniecības datu centrā Rīgā:

  • personīgi (adrese: Republikas laukums 2, Rīga LV-1010; tālr. 67027240, 67027241);
  • pa pastu (adrese: Republikas laukums 2, Rīga LV-1010);
  • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītus dokumentus (pasts@ldc.gov.lv)

Personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo dokumentu izsniegšana ir maksas pakalpojums. Maksas apmērs par pakalpojumu ir:

  • 15,46 euro, ja dokumentā ir jāiekļauj informācija par personas tiesībām darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
  • 37,59 euro, ja dokumentā ir jāiekļauj informācija par personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā;
  • 30,21 euro, ja dokumentā ir jāiekļauj  informācija, ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.

Apmaksu var veikt bankā, internetbankā, pasta nodaļās:
Lauksaimniecības datu centra rekvizīti

Reģ. nr.: 90001840100
PVN maksātāja reģ.nr.: LV90001840100
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija
Konts valsts kasē: LV88TREL2160380004000
Valsts kase: TRELLV22

Normatīvie akti: