Ciltskartītēs izmantotie saīsinājumi un to atšifrējumi produktivitātes uzskaitei

Piena šķirņu sieviešu kārtas dzīvniekiem
S mākslīgā apsēklošana
L dabīgā lecināšana
CG Ciltsgrāmata (vaislinieka CG nr.)
A atnešanās
SP servisa periods. Dienu skaits no atnešanās brīža līdz nākamajam rezultatīvajam servisam.
C cietlaišana
SD slaukšanas dienu skaits
P piena kontrole
GP grūsnības periods, dienas
CP cietstāves periods, dienas
Papildus apzīmējumi gaļas šķirņu sieviešu kārtas dzīvniekiem
N nav zināmi visi servisa dati
V.S. vaislinieka sertifikāts. Tiek norādīts pie servisa datiem, ja vaisliniekam nav piešķirts VCG numurs