Valsts SIA "Valsts ciltsdarba informācijas datu apstrādes centrs" (VCIDAC) ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts sabiedrība, kas nodibināta 1997.gadā, lai veiktu zootehniska, veterināra un lauksaimnieciska rakstura informācijas apkopošanu, apstrādi un analīzi Latvijas Republikā ar mērķi ieviest vienotu dzīvnieku un ganāmpulku reģistru, ciltsdarba informācijas sistēmu saskaņā ar starptautiskām prasībām.

Ar 2004.gada 1.novembri VCIDAC pārveidota par valsts aģentūru "Lauksaimniecības datu centrs".

Lauksaimniecības datu centrs, pamatojoties uz Ciltsdarba likuma un citu normatīvo aktu prasībām, nodrošina:

 • ganāmpulku un dzīvnieku reģistrēšanu;
 • novietņu reģistrēšanu;
 • ganāmpulku un dzīvnieku reģistra datu bāzes uzturēšanu;
 • novietņu reģistra datu bāzes uzturēšanu;
 • cūku, aitu, kazu, zirgu reģistrēšanu;
 • cūku, aitu, kazu, zirgu reģistra datu bāzes uzturēšanu;
 • piena pārraudzības rezultātu apkopošanu, informācijas apstrādi;
 • pārraudzības rezultātu nosūtīšanu ganāmpulku īpašniekiem;
 • piena ražotāju reģistra datu bāzes uzturēšanu;
 • piena kvotu reģistra datu bāzes uzturēšanu un darījumu reģistrāciju;
 • ciltsdarba informācijas sagatavošanu;
 • dzīvnieku ciltsvērtības aprēķināšanu;
 • informācijas sagatavošanu un nodrošināšanu citu reģistru un datu bāzes sistēmu vajadzībām, kā arī nacionālā un Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai;
 • citu valsts pasūtījumu izpildi;