Likumi

Fizisko personu datu apstrādes likums

Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likums

Veterinārmedicīnas likums

Dzīvnieku aizsardzības likums

MK noteikumi

Reģistrs

Ministru kabineta noteikumi Nr.75
Reģistrēto dzīvnieku datubāzēs esošās informācijas izmantošanas kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr.134
Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr.880
Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis

Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 880
Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis

Ministru kabineta noteikumi Nr.940
Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem

Ministru kabineta noteikumi Nr.195
Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr.295
Lauksaimniecības dzīvnieku un vietējo šķirņu mājas (istabas) dzīvnieku gēnu bankas uzturēšanas kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr.327
Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr.328
Sankciju koordinācijas padomes nolikums

Ministru kabineta noteikumi Nr. 256
Veterinārās prasības Ukrainas civiliedzīvotāju dzīvnieku ievešanai Latvijas Republikā

Ciltsdarbs

Ministru kabineta noteikumi Nr.320
Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju apritei Latvijas teritorijā un govju, cūku, aitu un kazu mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu sniedzēja minimālo aprīkojumu

Ministru kabineta noteikumi Nr.98
Zootehniskā sertifikāta un izcelsmes apliecinājuma izsniegšanas kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr.94
Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi

Ministru kabineta noteikumi Nr.97
Zirgu snieguma pārbaudes kārtība, kā arī kārtība zirgu dalībai sacensībās

Ministru kabineta noteikumi Nr.166
Lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes apstiprināšanas un reģistrācijas kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr.96
Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr.116
Prasības personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju

Ministru kabineta noteikumi Nr. 796
Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtība, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība
Grozījumi

Ministru kabineta noteikumi Nr.205
Aitu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr.206
Cūku pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr.207
Gaļas kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr.208
Trušu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr. 227
Gaļas liellopu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr. 228
Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība

Ciltsdarba programmas Latvijā

LIELLOPIEM

(faila izmērs 400 Kb)

(faila izmērs 600 Kb)

(faila izmērs 422 Kb)

(faila izmērs 940 Kb)

(faila izmērs 2,3 Mb)

(faila izmērs 1,2 Mb)

(faila izmērs 15 Kb)

(faila izmērs 15 Kb)

ZIRGIEM

(faila izmērs 938 Kb)

(faila izmērs 1,2 Mb)

(faila izmērs 1,2 Mb)

(faila izmērs 1,2 Mb)

CŪKĀM

(faila izmērs 394 kb)

(faila izmērs 395 kb)

(faila izmērs 387 kb)

(faila izmērs 381 kb)

(faila izmērs 375 kb)

(faila izmērs 394 kb)

AITĀM

(faila izmērs 740 Kb)

(faila izmērs 635 Kb)

(faila izmērs 330 Kb)

(faila izmērs 325 Kb)

(faila izmērs 335 Kb)

(faila izmērs 360 Kb)

(faila izmērs 380 Kb)

(faila izmērs 380 Kb)


KAZĀM

(faila izmērs 400 Kb)

(faila izmērs 720 Kb)

(faila izmērs 1.3 Mb)

(faila izmērs 1,3 Mb)

(faila izmērs 1,2 Mb)

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību, kuras saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1012 4.panta 3.punktu atzinušas kompetentās iestādes, un to kompetento iestāžu, kuras īsteno tīršķirnes vaislas dzīvnieku audzēšanas programmas, saraksts, kā minēts Regulas (ES) 2016/1012 7.panta 1. un 3.punktā.
Saite uz sarakstu:

Audzēšanas programmu saraksts, kas apstiprinātas citās dalībvalstīs un paplašinātas uz Latviju (saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1012 12.pantu).

SAVVAĻAS DZĪVNIEKIEM

(faila izmērs 446Kb)

(faila izmērs 2,7Mb)

(faila izmērs 1,67Mb)

TRUŠIEM, BITĒM u.c.

(faila izmērs 831Kb)

Piena reģistrs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 597
Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei

Ministru kabineta noteikumi Nr. 604
Kārtība, kādā piena ražotājiem piešķir Eiropas Savienības atbalstu par piena ražošanas samazināšanu.

Ministru kabineta noteikumi Nr.841
Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1040 (konsolidētā versija)
Piena kvotu administrēšanas noteikumi

Ministru kabineta noteikumi Nr.816
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1040 "Piena kvotu administrēšanas noteikumi"

Ministru kabineta noteikumi Nr.511
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu izvērtēšanai

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1040
Piena kvotu administrēšanas noteikumi

Ministru kabineta noteikumi Nr.73
Prasības govs un kazas svaigpiena apritei nelielā apjomā

Ministru kabineta noteikumi Nr.80
Piena un piena produktu ražotāju organizāciju atzīšanas un to darbības uzraudzības kārtība

Mājas un istabas dzīvnieki

Ministru kabineta noteikumi Nr. 256
Veterinārās prasības Ukrainas civiliedzīvotāju dzīvnieku ievešanai Latvijas Republikā

Ministru kabineta noteikumi Nr.359
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr.428
Kārtība, kādā suni atzīst par bīstamu, un prasības bīstama suņa turēšanai

Ministru kabineta noteikumi Nr.959
Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās

Ministru kabineta noteikumi Nr.266
Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai

Ministru kabineta noteikumi Nr. 10
Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas reģistrēšanas un atzīšanas kārtība, kā arī šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsgrāmatas kārtošanas, ciltsrakstu izsniegšanas un audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr.407
Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību

Ministru kabineta noteikumi Nr.25
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 16. maija noteikumos Nr. 407 "Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību"

Prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs

Ministru kabineta noteikumi Nr.834
Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma

Ministru kabineta noteikumi Nr.829
Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs

Saistošie noteikumi kautuvēm

Ministru kabineta noteikumi Nr.328
Rīgā 2013.gada 18.jūnijā (prot. Nr.35 28.§)
Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū

Ministru kabineta noteikumi Nr.841
Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā

Ministru kabineta noteikumi Nr. 416
Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi

Bioloģiskā lauksaimniecība

Ministru kabineta noteikumi Nr.485
Rīgā 2009.gada 26.maijā (prot. Nr.33 46.§)
Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība

Saistītais ienākumu atbalsts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 198
Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem

Noteikumi par atbalsta maksājumiem

Ministru kabineta noteikumi Nr.1524
Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai

Ministru kabineta noteikumi Nr.247
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai

Lopbarības ražotāju reģistrs

Ministru kabineta noteikumi Nr.730
Rīgā 2009.gada 30.jūnijā (prot. Nr.45 34.§)
Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība
.

Zemkopības ministrijas kārtības