Apliecības paraugu veidi:

Ar 2023. gada 1.janvāri tiek izdotas jauna parauga apliecības. Vecā parauga izdotās apliecības ir derīgas līdz termiņa beigām.

Jaunā parauga apliecība:

Apliecības paraugs

Vecā parauga apliecības:

Apliecības paraugs
Apliecības paraugs