Dzīvnieku pārvietošanu, dabīgo lecināšanu, atnešanos (arī abortu un nedzīvi dzimušos pēcnācējus), apzīmēšanu, izslēgšanu, neapzīmēto pēcnācēju izslēgšanu, aizpildīt Pārskatu par bišu saimēm un Pārskatu par stāvokli ganāmpulka novietnē, Cūku kustības kopsavilkumu (arī pašpatēriņam) un grupveida dzīvnieku pārvietošanu (Cūkas, bišu saimes, citu sugu dzīvnieki), paziņot dzīvnieku izvešanu uz citu valsti, ievadīt datus par pārdoto pienu, nosūtīt iesniegumu LDC, pasūtīt identifikācijas līdzekļus un tiešsaistē apmaksāt preces un pakalpojumus.

EZIS lietotāji var pieprasīt liellopu pases eksportam.

Ieviesta iespēja pašiem EZIS lietotājiem anulēt kļūdaini ievadītus notikumus.

Ganāmpulku īpašnieki (fiziskas personas) paši var veikt izmaiņas sava ganāmpulka EZIS – pievienot jaunu novietni vai lietotāju, kā arī bloķēt lietotājam datu ievadi konkrētā novietnē.

Izmantojot Elektronisko ziņojumu ievades sistēmu, saimniecībā nav jāuztur Novietnes žurnāls papīra dokumenta veidā.

 1. Jābūt reģistrētam Ganāmpulkam un  reģistrētai Novietnei (-ēm), kurā ir Ganāmpulkam piederošie dzīvnieki.
 2. Ganāmpulka īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona (pievienojot pilnvaru):
  iesniedz iesniegumu (nav paredzēts sūtīt pa pastu)
 3. Iesniegumu var iesniegt
  1. Autorizējoties  www.ldc.gov.lv
       Vienotā pieteikšanās sistēmā - sadaļā Iesniegumi, pievienojot aizpildītu  Iesniegums Elektroniskās ziņojumu sistēmas lietošana
  2. Izmantojot E-adresi;
  3. Lauksaimniecības datu centrā (iepriekš piesakoties pa tālr.)
  4. ZM KAC (vienotajā klientu apkalpošanas centrā);
  5. Nosūtot ganāmpulka īpašnieka aizpildītu iesniegumu uz e-pastu pasts@ldc.gov.lv (tikai ar elektronisko parakstu!)

Ievērībai! Iesniegumā norādītajam Lietotājam, kā arī ikvienai fiziskai personai, kura vēlas izmantot LDC e-pakalpojumus, obligāti jābūt e-pasta adresei, kas jāreģistrē LDC!

Tālrunis uzziņām: +371 67095069 vai +371 22019664.

 1. EZIS lietotājs izmaiņas par autorizētās pieejas lietotājiem, jaunas novietnes pievienošanu vai bloķēšanu ganāmpulkam var nosūtīt iesniegumā - tieši no autorizētās sadaļas: Datu ievade > Novietnes žurnāls > Iesniegumi > Jauns iesniegums.
  Piemērs: Lūdzu pievienot Jaunu novietni LV1234567 un bloķēt novietni LV1345678
 2. Ganāmpulka īpašnieks aizpilda iesniegumu par izmaiņu veikšanu EZIS, ko var iesniegt: