Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

E-pakalpojuma ietvaros persona tiešsaistē var apskatīt un reģistrēt notikumu informāciju par savā īpašumā reģistrētajiem vai turējumā esošajiem mājas (istabas) dzīvniekiem,dzīvnieka turēšanas adreses maiņas reģistrāciju,dzīvnieka pazušanas vai atrašanas, dzīvnieka īpašumtiesību maiņas, dzīvnieka turētāja maiņas reģistrāciju.

Procesa apraksts

1. Klientam piederošo dzīvnieku saraksta attēlošana Latvijas valsts portālā: www.latvija.gov.lv - jāizvēlas un jāveic e-pakalpojums " Reģistrētie mājas (istabas) dzīvnieki un notikumu reģistrācija". Klientam tiek attēlots viņam piederošo dzīvnieku saraksts, kas balstās uz Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas) dzīvnieku uzskaites sistēmas datiem. Pakalpojumu ir iespējams saņemt elektroniski tiešsaistes režīmā vai pieteikt klātienē VPVKAC līdzi jāņemot Personu apliecinošs dokuments.

2. Pakalpojuma izpildes rezultāta saņemšana Klientam tiek attēlots viņam piederošo dzīvnieku saraksts. Klients tiešsaistē saņem paziņojumu par pakalpojumu reģistrāciju.

Saņemt pakalpojumu