Vēršam Jūsu uzmanību!

Lauksaimniecības datu centrs nodrošina savas mājaslapas un tīmekļa aplikāciju darbību, izmantojot šādas pārlūkprogrammas un to versijas:

Pārējo pārlūkprogrammu lietošana netiek ierobežota, bet var nenodrošināt pilnu sistēmas funkcionalitāti.

Iesnieguma nosaukums

Izdrukai

Apraksts

Paraugs

Dzīvnieku, novietņu un ganāmpulku reģistru uzturēšanas iesniegumi
1. Iesniegums LDC
1.1. Iesniegums par naudas pārmaksas atgriešanu  
2. Iesniegums autorizētas lietošanas tiesību piešķiršanai
2.1. Ganāmpulka īpašnieka vai pilnvarotās personas iesniegums EZIS lietošanai (par reģistrēto dzīvnieku datu bāzē esošās informācijas izmantošanas kārtību)
2.2. Izmaiņas EZIS lietošanā  
2.3. Pārtikas un veterinārā dienesta, Lauku atbalsta dienesta, policijas un citu valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu pilnvaroto personu, kurām normatīvajos aktos noteikto funkciju īstenošanai nepieciešams izmantot datubāzē esošo informāciju vai tajā ievadīt datus, iesniegums  Drukājama iestādes iesnieguma forma
2.4. Citu juridisko un fizisko personu, kurām normatīvajos aktos noteikto funkciju īstenošanai nepieciešams izmantot datubāzē esošo informāciju vai tajā ievadīt datus, iesniegums
2.4.1. Fizisko personu iesniegums  
2.4.2. Juridisko personu iesniegums  
3. Iesniegums liellopa pases sagatavošanai
4. Iesniegums ganāmpulka reģistrēšanai Mobilā lietotne
5. Iesniegums novietnes (objekta) reģistrēšanai Mobilā lietotne
6. Novietnes infrastruktūra un kūtsmēslu krātuves  
7. Iesniegums par stāvokli ganāmpulka novietnē

Elektroniskā datu ievade

   
7.1. Iesniegums pārskatam par bišu saimēm Mobilā lietotne

Video

7.2. Iesniegums pārskatam par citām sugām Mobilā lietotne

Video

8. Iesniegums par cūku ikmēneša kustības kopsavilkumu Mobilā lietotne

Video

9. Iesniegums par cūku pašpatēriņa kopsavilkumu Mobilā lietotne

Video

10. Iesniegums zirgu elektroniskā identifikatora iegādei    
11. Dzīvnieka apzīmēšanas akts

Veidlapa nav izdrukājama

Dati jāvada elektroniski

Video

Video

12. Iesniegums ziņojumam par notikumu ar dzīvnieku 

Elektroniskā datu ievade

Video

12.1. Iesniegums par dzīvnieka atnešanos Mobilā lietotne Video
12.2. Iesniegums par neapzīmēta dzīvnieka izslēgšanu Mobilā lietotne

Video

12.3. Iesniegums par apzīmēta dzīvnieka izslēgšanu Mobilā lietotne

Video

12.4. Iesniegums par lecināšanu Mobilā lietotne

Video

12.5. Iesniegums par mākslīgo apsēklošanu    
13. Dzīvnieku apsēklošanas reģistrācijas lapa

Dati jāvada elektroniski

Dati jāvada elektroniski

Video

14. Iesniegums dzīvnieku pārvietošanai (pārvietošana starp ganāmpulkiem un novietnēm)
14.1  Iesniegums bišu stropu (saimju) pārvietošanai  Koordinātu noteikšana
 Koordinātu noteikšana

Video

15. Iesniegums ziņojumam par dzīvnieku ievešanu vai izvešanu no valsts  
15.1. Iesniegums ziņojumam par dzīvnieku ievešanu no Ukrainas

 

   
16. Zirga reģistrācijas kartīte

Veidlapa nav izdrukājama

   
17. Ķēves lecināšanas apliecība

Veidlapa nav izdrukājama

   
18. Novietnes dzīvnieku reģistrs  
19. Kontaktinformācijas precizēšana    
20. Iesniegums zirga pases dublikātam    
Iesniegums lopbarības ražotāju reģistram
21. Iesniegums primārās dzīvnieku barības ražošanas uzņēmuma reģistrācijai    
Ciltsdarbs
22. Sertificēto personu iesniegums    
23. Iesniegums sertifikāta saņemšanai    
23.1 Iesniegums par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ārvalstīs    
24. Iesniegums aitu pārraudzības uzsākšanai, pārtraukšanai un izmaiņu paziņošanai    
25. Iesniegums par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības vai krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanu un audzēšanas programmas apstiprināšanu

26. Application for recognition of a breeding organisation for farm animals or breeding organisation for crossbred pigs and approval of a breeding programme

 

   
27. Iesniegums par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības atzīšanu un audzēšanas programmas apstiprināšanu

Application for recognition of a breeding organisation for farm animals and approval of a breeding programme

 

 

   
Piena reģistrs
28. Anketa par svaigpiena ražotāju pārdoto svaigpienu un piena produktiem    
29. Piena pircēja atskaite par piena bilanci    
Mājas (istabas) dzīvnieki
30. Ziņojuma lapa par reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku  
31. Iesniegums šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju reģistrēšanai    
32. Iesniegums vietējās šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas atzīšanai un audzēšanas programmas apstiprināšanai

Application for recognition of a breeding organisation for local breed of domestic animals (pets) and approval of a breeding programme

 

   
Iesniegumi par suni, kas apmācīts uzbrukt cilvēkam, darbam kā pavadonis, kā asistents vai kā terapeits
33. Iesniegums suņa reģistrācijai, kas apmācīts uzbrukt cilvēkam, darbam kā pavadonis, darbam kā asistents vai darbam kā terapeits    
34. Iesniegums  īpašnieka/turētāja vai turēšanas vietas maiņai  
35. Iesniegums ziņojumam par notikumu ar suni    
Kautuves
36. Pārskats par vidējām dzīvnieku transportēšanas izmaksām    

Informācijai!

Dokumentu paraugos minētie personu vārdi un uzvārdi ir izdomāti, tādēļ tie neattiecas uz noteiktām jeb identificējamām fiziskām personām. Šie vārdi un uzvārdi nav uzskatāmi par personas datiem, pēc kā ir atpazīstama konkrēta persona. Atbilstība noteiktas personas vārdam un uzvārdam vērtējama kā īstenībai neatbilstoša nejauša sakritība un nekādā gadījumā nav ne personas datu apstrāde, ne personas dati.