2020.gada 19.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.309 “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"”

Ministru kabineta noteikumi Nr.880

Rīgā 2013.gada 17.septembrī (prot. Nr.49 65.§)

Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Lauksaimniecības datu centra sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Lauksaimniecības datu centrs maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Šo noteikumu pielikuma 1.6. apakšpunktu nepiemēro, ja reģistrē:

3.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par labturības prasībām sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās suni pavadoni, suni asistentu, suni terapeitu vai suni, kas apmācīts uzbrukt cilvēkam;

3.2. valsts pārvaldes iestādes darbā izmantojamu suni;

3.3. dzīvnieku patversmes suni;

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 654 redakcijā)

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumus Nr.235 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 85.nr.).

5. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumus Nr.235 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis".

6. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.


Ministru prezidents Valdis Dombrovskis
Zemkopības ministre Laimdota Straujuma

Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.880

Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN
(euro)
PVN
(euro)
Cena ar PVN
(euro)
1. Datu apstrāde
1.1. liellopa pases sagatavošana un izsniegšana dzīvnieka eksportam normatīvajos aktos noteiktajā termiņā1 gab. 1,50 0,00 1,50
1.2. liellopa pases sagatavošana un izsniegšana dzīvnieka eksportam steidzami (vienas darbdienas laikā)1, 2 gab. 7,06 0,00 7,06
1.3. ierakstītas vēstules sagatavošana un nosūtīšana
1.3.1. līdz 10 liellopu pasēm vai viens zirga identifikācijas dokuments gab. 3,19 0,67 3,86
1.3.2. no 11 līdz 50 liellopu pasēm vai 5 zirga identifikācijas dokumenti gab. 6,38 1,34 7,72
1.3.3. sīkpakas noformēšana liellopu pasēm vai zirgu identifikācijas dokumentiem un to nosūtīšana uz sūtījumu saņemšanas termināļiem vai pastu gab. 6,49 1,36 7,85
1.4. dzīvnieka apzīmēšanas akta dublikāta izgatavošana (liellopiem, aitām, kazām)1 gab. 4,27 0,00 4,27
1.5. dzīvnieka apzīmēšanas akta dublikāta izgatavošana steidzami (liellopiem, aitām, kazām) (vienas darbdienas laikā)1, 2 gab. 5,69 0,00 5,69
1.6. mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācija1 dzīvnieks 7,00 0,00 7,00
1.7. atšķirības lentes izgatavošana bīstamam sunim gab. 23,76 4,99 28,75
1.8. obligātās svaigpiena paraugu numuru uzlīmes sagatavošana 1 lpp. (91 uzlīme) 0,94 0,20 1,14
1.9.  šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšana1 gab. 71,14 0,00 71,14
1.10. apliecības izsniegšana pārraudzības vai mākslīgās apsēklošanas darba veikšanai vienā ganāmpulkā1 gab. 14,23 0,00 14,23
1.11. pārmaiņu reģistrācija ganāmpulka vai 
novietnes datos1
dokuments 4,98 0,00 4,98
1.12. dzīvnieku apsēklošanas reģistrācijas lapas datu ievade Lauksaimniecības datu centra klientu pieņemšanas vietās1 dokuments 0,14 0,00 0,14
1.13. sertifikāta izsniegšana lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības, vērtēšanas, mākslīgās apsēklošanas un olšūnu un embriju transplantācijas darba veikšanai gab. 26,86 0,00 26,86
1.14. jauna ganāmpulka reģistrēšana1 ganāmpulks 5,69 0,00 5,69
1.15. jaunas novietnes reģistrēšana1 novietne 5,69 0,00 5,69
1.16. zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas dokumenta izgatavošana1 gab. 10,00 0,00 10,00
1.17. zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas dokumenta dublikāta izgatavošana1 gab. 50,00 0,00 50,00
1.18. zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas dokumenta vai aizstājējdokumenta izgatavošana steidzami (vienas darbdienas laikā)1, 2 gab. 21,34 0,00 21,34
1.19. zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas aizstājējdokumenta izgatavošana1 gab. 10,00 0,00 10,00
1.20. komercķīlas atzīmes reģistrēšana vai dzēšana1 1 atzīme 5,00 0,00 5,00
1.21. ievesto vaislas dzīvnieku un to vaislas materiāla datu reģistrēšana1 dzīvnieks 1,50 0,00 1,50
2. Datu labošana reģistra datubāzē1
2.1. dzīvnieka (liellopa, aitas, kazas, zirga) datu atjaunošana ganāmpulku vai dzīvnieku reģistrā dzīvnieks 20,00 0,00 20,00
2.2. datu vai dokumentu labošana reģistra datubāzē, izņemot gadījumu, ja to dara dzīvnieka īpašnieks stunda 20,00 0,00 20,00
3. Dzīvnieka apzīmējuma komplekta sagatavošana
3.1. liellopiem
3.1.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (bez apzīmēšanas akta) komplekts 2,56 0,54 3,10
3.1.2. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (ar apzīmēšanas aktu) komplekts 2,69 0,56 3,25
3.1.3. steidzami (vienas darbdienas laikā)2 komplekts 8,15 1,71 9,86
3.2. liellopiem elektroniskais apzīmējuma komplekts (standarta krotālija, elektroniskā krotālija)
3.2.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (bez apzīmēšanas akta) komplekts 4,13 0,87 5,00
3.2.2. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (ar apzīmēšanas aktu) komplekts 4,26 0,89 5,15
3.2.3. steidzami (vienas darbdienas laikā)2 komplekts 8,15 1,71 9,86
3.3. cūkām (mazās krotālijas)
3.3.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā gab. 0,14 0,03 0,17
3.3.2. steidzami (vienas darbdienas laikā)2 gab. 0,60 0,13 0,73
3.4. cūkām (lielās krotālijas)
3.4.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā gab. 0,25 0,05 0,30
3.4.2. steidzami (vienas darbdienas laikā)2 gab. 0,83 0,17 1,00
3.5. cūkām (apaļās krotālijas)
3.5.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā gab. 0,19 0,04 0,23
3.5.2. steidzami (vienas darbdienas laikā)2 gab. 0,90 0,19 1,09
3.6. aitām un kazām (divas krotālijas – standarta vai apaļās)
3.6.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (bez apzīmēšanas akta) komplekts 0,83 0,17 1,00
3.6.2. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (ar apzīmēšanas aktu) komplekts 0,95 0,20 1,15
3.6.3. steidzami (vienas darbdienas laikā)2 komplekts 1,92 0,40 2,32
3.7. aitām un kazām elektroniskais apzīmējuma komplekts (standarta krotālija, elektroniskā krotālija)
3.7.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (bez apzīmēšanas akta) komplekts 2,22 0,47 2,69
3.7.2. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (ar apzīmēšanas aktu) komplekts 2,33 0,49 2,82
3.7.3. steidzami (vienas darbdienas laikā)2 komplekts 5,83 1,22 7,05
3.8. briežiem un citām sugām (mazās, standarta krotālijas) gab. 0,66 0,14 0,80
3.9. briežiem un citām sugām (lielās krotālijas) gab. 1,16 0,24 1,40
3.10. krotāliju ieliekamās stangas gab. 17,94 3,77 21,71
3.11. krotāliju stangu adata gab. 2,38 0,50 2,88
3.12. krotāliju zīmulis gab. 3,59 0,75 4,34
3.13. neapdrukātas mazās krotālijas gab. 0,62 0,13 0,75
3.14. neapdrukātas lielās krotālijas gab. 0,74 0,16 0,90
3.15. elektroniskie transponderi (elektroniskais mikročips ar valsts kodu (zirgiem) vai bez valsts koda (mājdzīvniekiem)) gab. 5,65 1,19 6,84
3.16. cūku krotāliju ieliekamā pistole gab. 52,49 11,02 63,51
3.17. identifikācijas līdzekļi DNS analīžu noņemšanai
3.17.1. liellopu, aitu, kazu DNS apzīmēšanas komplekts (ar apzīmēšanas aktu) komplekts 4,13 0,87 5,00
3.17.2. liellopu, aitu, kazu un cūku DNS apzīmēšanas komplekts (bez apzīmēšanas akta) komplekts 4,05 0,85 4,90
3.18. papildu apzīmējums jau apzīmētam dzīvniekam (maza, standarta vai apaļa krotālija) gab. 1,86 0,39 2,25
3.19. elektroniskie nolasītāji 
3.19.1. elektronisko krotāliju nolasītājs RS420 vai analogs gab. 685,95 144,05 830,00
3.19.2. elektronisko krotāliju un mikročipu nolasītājs Global-Scan GS110 vai analogs gab. 103,72 21,78 125,50
3.19.3. elektronisko krotāliju un mikročipu nolasītājs Livestock Pocket Reader (LPR) vai analogs gab. 181,82 38,18 220,00
4. Krotāliju izgatavošana apzīmējuma atjaunošanai
4.1. liellopiem
4.1.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā gab. 1,49 0,31 1,80
4.1.2. steidzami (vienas darbdienas laikā)2 gab. 3,72 0,78 4,50
4.2. aitām un kazām (standarta vai apaļās krotālijas)
4.2.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā gab. 0,40 0,08 0,48
4.2.2. steidzami (vienas darbdienas laikā)2 gab. 0,94 0,20 1,14
4.3. elektroniskās krotālijas apzīmējuma atjaunošanai
4.3.1. liellopiem gab. 3,14 0,66 3,80
4.3.2. aitām gab. 1,94 0,41 2,35
4.3.3. kazām gab. 1,94 0,41 2,35
4.3.4. steidzami liellopiem (vienas darbdienas laikā)2 gab. 6,16 1,29 7,45
4.3.5. steidzami aitām un kazām (vienas darbdienas laikā)2 gab. 4,30 0,90 5,20
4.4. cūkām (mazās krotālijas)
4.4.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā gab. 0,14 0,03 0,17
4.4.2. steidzami (vienas darbdienas laikā)2 gab. 0,60 0,13 0,73
4.5. cūkām (lielās krotālijas)
4.5.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā gab. 0,25 0,05 0,30
4.5.2. steidzami (vienas darbdienas laikā)2 gab. 0,83 0,17 1,00
4.6. cūkām (apaļās krotālijas)
4.6.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā gab. 0,19 0,04 0,23
4.6.2. steidzami (vienas darbdienas laikā)2 gab. 0,90 0,19 1,09
5. Izziņu sagatavošana1
5.1. izziņa no datubāzes par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistru (14 dienu laikā) gab. 4,98 0,00 4,98
5.2. izziņa, kas sagatavota individuāli pēc personas pieprasījuma (14 dienu laikā) gab. 14,23 0,00 14,23
5.3. izziņa no datubāzes steidzami (divu darbdienu laikā)2 gab. 21,34 0,00 21,34
5.4. izdruka par dzīvnieku aprēķināto asinību, dzīvnieku sarakstu ganāmpulkā vai novietnē, piena kvalitātes rādītājiem, apsēklošanas ziņojumu atlase gab. 4,27 0,00 4,27
5.5. dokumenta kopija no arhīva ar apliecinājumu (ja dokuments iesniegts papīra formā) gab. 4,27 0,00 4,27
5.6. datu sagatavošana no datubāzes un nosūtīšana uz e-pastu vai iekopēšana datu nesējos stunda 35,00 0,00 35,00
6. Citi pakalpojumi
6.1. datubāzes autorizētas izmantošanas nodrošināšana, autorizācijas paroles iegāde (izņemot valsts iestādes) gab. 7,00 1,47 8,47
6.2. individuālas konsultācijas par ciltsdarba un dzīvnieku reģistra jautājumiem (pēc klienta pieprasījuma) Lauksaimniecības datu centrā stunda 18,81 3,95 22,76
6.3. izbraukuma konsultācijas par ciltsdarba un dzīvnieku reģistra jautājumiem (pēc klienta pieprasījuma) stunda 21,17 4,45 25,62

Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

2 Dokumentus un krotālijas izsniedz Lauksaimniecības datu centrā Rīgā, Republikas laukumā 2."

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Zemkopības ministra vietā –
finanšu ministre
Dana Reizniece-Ozola