2023. gada 17. janvārī Ministru kabineta noteikumi Nr. 23 Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

Ministru kabineta noteikumi Nr. 23

Rīgā 2023. gada 17. janvārī (prot. Nr. 3 42. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību 5. panta devīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 184. nr.; 2015, 6. nr.; 2016, 194. nr.; 2017, 36., 143. nr.; 2019, 37. nr.; 2020, 97. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Šo noteikumu pielikuma 1.4. apakšpunktu nepiemēro, ja reģistrē:
3.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par labturības prasībām sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās suni pavadoni, suni asistentu, suni terapeitu vai suni, kas apmācīts uzbrukt cilvēkam;
3.2. valsts pārvaldes iestādes darbā izmantojamu suni;
3.3. dzīvnieku patversmes suni."

2. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs D. Šmits

 

Pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 17. janvāra
noteikumiem Nr. 23

Pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 17. septembra
noteikumiem Nr. 880

Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis

Nr. p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN
(euro)
PVN
(euro)
Cena ar PVN
(euro)
1. Datu apstrāde
1.1. liellopa pases sagatavošana un izsniegšana dzīvnieka eksportam normatīvajos aktos noteiktajā termiņā1 gab. 1,80 0,00 1,80
1.2. liellopa pases sagatavošana un izsniegšana dzīvnieka eksportam steidzami (vienas darbdienas laikā)1 gab. 7,42 0,00 7,42
1.3.

zirga individuālā pastāvīgā identifikācijas dokumenta sagatavošana un izsniegšana

1.3.1.

standarta identifikācijas dokuments1

gab. 18,25 0,00 18,25
1.3.2.

izvērstais identifikācijas dokuments1

gab. 25,84 0,00 25,84
1.3.3.

standarta identifikācijas dokumenta dublikāts1

gab. 59,60 0,00 59,60
1.3.4.

izvērstā identifikācijas dokumenta dublikāts1

gab. 69,20 0,00 69,20
1.3.5.

individuālā pastāvīgā identifikācijas dokumenta aizstājējs (aizstājējdokuments)1

gab. 18,25 0,00 18,25
1.3.6.

standarta identifikācijas dokumenta pārveidošana izvērstā identifikācijas dokumentā1

gab. 9,20 0,00 9,20
1.4.

mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācija1

dzīvnieks 9,00 0,00 9,00
1.5.

obligātās svaigpiena paraugu numuru papīra uzlīmes (bez apdrukas) sagatavošana

1 lp. 1,67 0,35 2,02
1.6.

obligātās svaigpiena paraugu numuru papīra uzlīmes (ar izdrukātiem numuriem) sagatavošana

1 lp. 2,02 0,42 2,44
1.7.

jauna ganāmpulka reģistrācija elektroniski tiešsaistē1

gab. 10,30 0,00 10,30
1.8.

jauna ganāmpulka reģistrācija klātienē vai pēc saņemtā iesnieguma1

gab. 20,00 0,00 20,00
1.9.

jaunas novietnes (objekta) reģistrācija elektroniski tiešsaistē1

gab. 10,30 0,00 10,30
1.10.

jaunas novietnes (objekta) reģistrācija klātienē vai pēc saņemtā iesnieguma1

gab. 20,00 0,00 20,00
1.11.

pārmaiņu reģistrācija elektroniski tiešsaistē ganāmpulka vai novietnes (objekta) datos1

dokuments 9,44 0,00 9,44
1.12.

pārmaiņu reģistrācija ganāmpulka vai novietnes (objekta) datos klātienē vai pēc saņemtā iesnieguma1

dokuments 20,00 0,00 20,00
1.13.

ievesto vaislas dzīvnieku un to vaislas materiāla datu reģistrācija1

dzīvnieks 2,11 0,00 2,11
1.14.

citu valstu akreditētā laboratorijā izdarītu izmeklējumu reģistrācija1

dzīvnieks 2,11 0,00 2,11
1.15.

datu reģistrācija par notikumiem ar dzīvnieku pēc saņemtā iesnieguma1

dzīvnieks 1,17 0,00 1,17
2. Datu labošana reģistra datubāzē
2.1.

dzīvnieka (liellopa, aitas, kazas, zirga) datu atjaunošana ganāmpulku vai dzīvnieku reģistrā1

dzīvnieks 23,41 0,00 23,41
2.2.

datu vai dokumentu labošana reģistra datubāzē, izņemot gadījumu, ja to dara dzīvnieka īpašnieks1

stunda 21,00 0,00 21,00
3. Liellopu identifikācijas līdzekļu sagatavošana un izsniegšana
3.1. standarta komplekts (divas parastās krotālijas)
3.1.1.

normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (bez apzīmēšanas akta)

komplekts 3,45 0,72 4,17
3.1.2.

normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (ar apzīmēšanas aktu)

komplekts 3,65 0,77 4,42
3.1.3. steidzami (vienas darbdienas laikā) komplekts 8,64 1,81 10,45
3.2. elektroniskais komplekts (parastā krotālija, elektroniskā krotālija)
3.2.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (bez apzīmēšanas akta) komplekts 6,15 1,29 7,44
3.2.2. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (ar apzīmēšanas aktu) komplekts 6,84 1,44 8,28
3.2.3. steidzami (vienas darbdienas laikā) komplekts 14,13 2,97 17,10
3.3.

parastās krotālijas atjaunošana

3.3.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā gab. 1,86 0,39 2,25
3.3.2. steidzami (vienas darbdienas laikā) gab. 4,43 0,93 5,36
3.4. elektroniskās krotālijas atjaunošana
3.4.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā gab. 4,71 0,99 5,70
3.4.2. steidzami (vienas darbdienas laikā) gab. 9,54 2,00 11,54
3.5. parastā saite uz vēzīša (minimālais pasūtījums - no 100 gab.) gab. 1,39 0,29 1,68
3.6. elektroniskā saite uz vēzīša (minimālais pasūtījums - no 100 gab.) gab. 1,81 0,38 2,19
4. Aitu un kazu identifikācijas līdzekļu sagatavošana un izsniegšana
4.1.

standarta komplekts (divas parastās krotālijas)

4.1.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (bez apzīmēšanas akta) komplekts 1,14 0,24 1,38
4.1.2. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (ar apzīmēšanas aktu) komplekts 1,32 0,28 1,60
4.1.3. steidzami (vienas darbdienas laikā) komplekts 2,56 0,54 3,10
4.2.

elektroniskais komplekts (parastā krotālija, elektroniskā krotālija)

4.2.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (bez apzīmēšanas akta) komplekts 3,33 0,70 4,03
4.2.2. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (ar apzīmēšanas aktu) komplekts 3,60 0,76 4,36
4.2.3. steidzami (vienas darbdienas laikā) komplekts 8,01 1,68 9,69
4.3. parastās krotālijas atjaunošana
4.3.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā gab. 0,65 0,14 0,79
4.3.2. steidzami (vienas darbdienas laikā) gab. 1,47 0,31 1,78
4.4.

elektroniskās krotālijas atjaunošana

4.4.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā gab. 2,93 0,62 3,55
4.4.2.

steidzami (vienas darbdienas laikā)

gab. 6,62 1,39 8,01
4.5.

parastā saite uz vēzīša (pasūtījums no 100 gab.)

gab. 0,96 0,20 1,16
4.6. elektroniskā saite uz vēzīša (pasūtījums no 100 gab.) gab. 1,81 0,38 2,19
4.7. PU-Twin vai analogs gab. 0,15 0,03 0,18
4.8. Mini Loop parastā krotālija vai analogs ar apdrukātu novietnes numuru, paredzēta, lai pārvietotu uz kautuvi (pasūtījums no 100 gab.) gab. 0,28 0,06 0,34
4.9. Mini Loop elektroniskā krotālija vai analogs ar apdrukātu novietnes numuru, paredzēta, lai pārvietotu uz kautuvi (pasūtījums no 100 gab.) gab. 0,98 0,21 1,19
4.10.

Mini Loop komplekts (viena parastā un viena elektroniskā krotālija) vai analogs ar apdrukātu novietnes numuru, paredzēts, lai pārvietotu uz kautuvi (pasūtījums no 100 kompl.)

komplekts 1,02 0,21 1,23
4.11.

TagFaster HDX vai analogs

(pasūtījums no 100 gab.)
gab. 0,23 0,05 0,28
4.12. TagFaster HDX vai analogs ar novietnes numuru (pasūtījums no 100 gab.) gab. 0,25 0,05 0,30
5.

Cūku identifikācijas līdzekļu sagatavošana un izsniegšana

5.1. mazās parastās krotālijas
5.1.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (ar novietnes numuru) gab. 0,27 0,06 0,32
5.1.2. steidzami (vienas darbdienas laikā) gab. 1,13 0,24 1,37
5.2. lielās parastās krotālijas
5.2.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (ar novietnes numuru) gab. 0,51 0,11 0,62
5.2.2. steidzami (vienas darbdienas laikā) gab. 1,57 0,33 1,90
5.3. apaļās parastās krotālijas
5.3.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (ar novietnes numuru) gab. 0,42 0,09 0,51
5.3.2. steidzami (vienas darbdienas laikā) gab. 1,47 0,31 1,78
6.

Citu sugu dzīvnieku identifikācijas līdzekļu sagatavošana un izsniegšana

6.1. apdrukātas mazās parastās krotālijas gab. 0,95 0,20 1,15
6.2. apdrukātas lielās parastās krotālijas gab. 1,55 0,33 1,88
6.3. injicējams transponders (mikročips) ar valsts kodu vai bez tā gab. 7,75 1,63 9,38
6.4. neapdrukātas mazās parastās krotālijas gab. 0,93 0,20 1,13
6.5. neapdrukātas lielās parastās krotālijas gab. 1,06 0,22 1,28
7.

Dzīvnieku identifikācijas līdzekļi DNS, TSU vai TST analīžu noņemšanai

7.1. DNS komplekts ar apzīmēšanas aktu (viena parastā krotālija un viena ar audu parauga noņemšanas kapsulu) komplekts 5,73 1,20 6,93
7.2. DNS komplekts bez apzīmēšanas akta (viena parastā krotālija un viena ar audu parauga noņemšanas kapsulu)

komplekts

5,58 1,17 6,75
7.3. DNS komplekts ar apzīmēšanas aktu (abas krotālijas ar audu paraugu noņemšanas kapsulām)

komplekts

6,05 1,27 7,32
7.4. DNS komplekts bez apzīmēšanas akta (abas krotālijas ar audu paraugu noņemšanas kapsulām) komplekts 5,92 1,24 7,16
7.5. TSU krotālijas audu parauga noņemšanai (ar šķidrumu) ar unikālu numuru (minimālais daudzums 50 gab.) gab. 2,22 0,47 2,69
7.6. TST krotālijas audu parauga noņemšanai ar dzīvnieka identifikācijas numuru (minimālais daudzums 50 gab.) gab. 2,47 0,52 2,99
7.7. DNS parastā mazā vai apaļā krotālija jau apzīmētam dzīvniekam (papildu identifikācijas līdzeklis) gab. 4,06 0,85 4,91
8. Stangas dzīvnieku identifikācijas līdzekļu (krotāliju) ielikšanai un citas preces
8.1. krotāliju ieliekamās stangas gab. 25,11 5,27 30,38
8.2.

krotāliju stangu adata

gab. 3,96 0,83 4,79
8.3. krotāliju zīmulis gab. 4,91 1,03 5,94
8.4.

cūku krotāliju ieliekamā pistole

gab. 75,97 15,95 91,92
8.5. stangas TWIN krotāliju ielikšanai gab. 23,23 4,88 28,11
8.6. Mini Loop krotāliju ieliekamās stangas gab. 27,23 5,72 32,95
8.7.

stangas TSU krotāliju ielikšanai

gab. 75,97 15,95 91,92
8.8.

stangas TST krotāliju ielikšanai

gab. 25,97 5,45 31,42
8.9. bīstamam sunim paredzētas kakla siksnas ar atšķirības lenti un identifikācijas numuru izgatavošana gab. 46,67 9,80 56,47
8.10. dažādu krāsu lielie plastikāta riņķi Selection washer vai to analogs, ieliekami kopā ar krotāliju, ja ir nepieciešams šķirot pēc krāsām 100 gab. 11,97 2,51 14,48
8.11. dažādu krāsu mazie plastikāta riņķi Selection washer vai to analogs, ieliekami kopā ar krotāliju, ja nav nepieciešams šķirot pēc krāsām 100 gab. 11,19 2,35 13,54
9.

Elektronisko identifikatoru nolasītāji

9.1. elektronisko krotāliju nolasītājs RS420 vai analogs gab. 819,81 172,16 991,97
9.2. elektronisko krotāliju un mikročipu nolasītājs Livestock Pocket Reader (LPR) vai analogs gab. 181,82 38,18 220,00
9.3. GPR+ universāls mikročipu nolasītājs vai analogs gab. 410,01 86,10 496,11
9.4. mikročipu nolasītājs Handheld reader Are H3 vai analogs gab. 225,91 47,44 273,35
9.5. mikročipu nolasītājs Handheld reader Are H9 vai analogs gab. 329,91 69,28 399,19
9.6. mikročipu nolasītājs Handheld reader Are H5 vai analogs gab. 719,71 151,14 870,85
10. Izziņu sagatavošana
10.1. izziņa no datubāzes par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistru (14 dienu laikā)1 gab. 9,97 0,00 9,97
10.2. izziņa, kas sagatavota individuāli pēc personas pieprasījuma (14 dienu laikā)1 gab. 19,47 0,00 19,47
10.3.

datu sagatavošana no datubāzes un nosūtīšana uz

e-pastu vai iekopēšana datu nesējos1

stunda 35,00 0,00 35,00
11. Citi pakalpojumi
11.1. šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku organizācijas reģistrācija1 gab. 24,44 0,00 24,44
11.2. tādas šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas un šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku organizācijas atzīšana, kas īsteno vietējo šķirņu mājas (istabas) dzīvnieku audzēšanas programmu1 gab. 95,40 0,00 95,40
11.3. sertifikāta izsniegšana lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības, vērtēšanas, mākslīgās apsēklošanas un olšūnu un embriju transplantācijas darbam, tostarp atkārtoti1 gab. 32,00 0,00 32,00
11.4. komercķīlas atzīmes reģistrācija vai dzēšana1 1 atzīme 5,00 0,00 5,00
11.5. attālinātās mācības, semināri, lekcijas akadēmiskā stunda 5,33 1,12 6,45

Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.