Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Piekrītu, vairs šo nerādīt

Vairāk par izmantotajām sīkdatnēm un citu personas datu apstrādi uzzini Privātuma politikā (atjaunota 07.10.2020).

LDC
^ Uz augšu
Otrdiena, 2021. gada 15. jūnijs
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālr.: (+371) 6 702 7240
e-pasts:
Par autorizēto sadaļu
Dzīvnieku reģistrēšana un apzīmēšana Latvijas Republikā
Pēdējās izmaiņas: 26.05.2021. 10:30
Nosūtīt draugam
Drukāt
Lauksaimniecības datu centrs
Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšana Latvijas Republikā

1. Kompetentās iestādes un kontaktpersonas

Normatīvo aktu izstrāde

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Lauksaimniecības departaments
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Mājas lapa: www.zm.gov.lv
Kontaktpersonas:
Gita Jansone,
Lopkopības un ciltsdarba nodaļas vadītāja
E-pasts: gita.jansone@zm.gov.lv
Tālrunis: 28624214
Ineta Lavrinoviča,
nodaļas vadītājas vietniece
E-pasts: ineta.lavrinovica@zm.gov.lv
Tālrunis: 67027528

Normatīvo aktu ieviešana un administrēšana

Lauksaimniecības datu centrs
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027041
E-pasts: ldc@ldc.gov.lv
Mājas lapa: www.ldc.gov.lv
Kontaktpersona:
Erna Galvanovska,
direktora vietniece
E-pasts: erna.galvanovska@ldc.gov.lv
Tālrunis: 67095051

Uzraudzība un kontrole

Pārtikas un veterinārais dienests
Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095230  
E-pasts: pvd@pvd.gov.lv
Mājas lapa: www.pvd.gov.lv  
Kontaktpersona:
Māris Balodis,
Pārtikas un veterinārā dienesta direktors        
Tālrunis: 67095230
E-pasts: maris.balodis@pvd.gov.lv

2. Ganāmpulka un Novietnes reģistrēšana

Ganāmpulks – lauksaimniecības dzīvnieku kopums vai akvakultūras dzīvnieku audzētava, kas pieder vienam īpašniekam.

Ganāmpulka numurs-  tiek reģistrēts Lauksaimniecības datu centrs informatīvajā  sistēmā, ganāmpulkam tiek piešķirts LV  (Latvijas valsts ankronīmu (saīsinājumu))  LV0+6 cipari no datu bāzes  (Piemēram: LV 1234567

Īpašnieks – jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā ir lauksaimniecības dzīvnieks vai akvakultūru audzētava un kura ir deklarējusi dzīvesvietu Latvijā un ir reģistrējusies PMLP (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē) vai UR (Uzņēmumu reģistrā).

Lai  fiziskai vai juridiskai personai reģistrētu Ganāmpulku, Lauksaimniecības datu centrā ir jāiesniedz aizpildīta Ganāmpulka kartīte  (attēls Nr. 1). Ganāmpulks datu bāzē tiek reģistrēts 3 dienu laikā pēc Ganāmpulka kartītes un maksājuma saņemšanas.


Attēls Nr. 1

Novietne – jebkura telpa, būve vai āra apstākļos norobežota vide vai vieta, kurā pastāvīgi vai uz laiku tiek turēti lauksaimniecības dzīvnieki vai akvakultūras dzīvnieki un kura veido vienu epidemioloģisko vienību.

Katra novietne tiek reģistrēta LDC IS (Lauksaimniecības datu centra informatīvajā sistēmā), novietnei tiek piešķirts numurs LV1+6 cipari no datu bāzes (piemēram, LV1123456) vai cits kods atkarībā no novietnes darbības veida  ( 1- Audzēšanas vieta; 2-Utilizācijas vieta vai kautuve; 3- Izstāde, sacensības; 4- Atsevišķās ganības; 5- Tirdzniecības vieta; 6-Atpūtas vieta; 7-Robežpunkts; 8- Karantīnas vieta)

Pirms uzsākt turēt lauksaimniecības dzīvniekus, ir jāreģistrē Ganāmpulks un Novietne. Vienam ganāmpulkam var būt reģistrētas vairākas novietnes.

Lai  fiziskai vai juridiskai personai reģistrētu Novietni, Lauksaimniecības datu centrā ir jāiesniedz aizpildīta Novietnes kartīte  (attēls Nr. 2). Novietne datu bāzē tiek reģistrēta 3 dienu laikā pēc Novietnes kartītes un maksājuma saņemšanas.

3. Latvijas Republikā apstiprinātie identifikācijas līdzekļi individuāli apzīmējamiem lauksaimniecības dzīvniekiem (liellopiem, aitām, kazām, cūkām, zirgiem)

Individuālos dzīvnieku identifikācijas līdzekļus izgatavo un izsniedz Latvijas Republikā noteikta kompetentā iestāde Lauksaimniecības datu centrs; pamats – KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 911/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1760/2000 attiecībā uz krotālijām, pasēm un saimniecības reģistriem), PADOMES REGULA (EK) Nr. 21/2004 (2003. gada 17. decembris), ar ko izveido aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un Direktīvas 92/102/EEK un 64/432/EEK.
u.c. ES regulējumi (skatīt sadaļā Likumdošana).

3.1. Liellopiem

Liellopiem tiek izmantotas dzeltenas krāsas plastikāta krotālijas, kas atbilst un ir apstiprinātas ar  ISO (Starptautiskā standartizācijas organizācija)  un  ICAR (Starptautiskā dzīvnieku pārraudzības komiteja) standartu prasībām.

Uz krotālijas ir uzdrukāts valsts kods, Lauksaimniecības datu centra logo un katra dzīvnieka unikālais numurs no datu bāzes; numuru veido 12 cipari.

Krotālijas sastāv no divām daļām, viena tiek ievietota dzīvnieka ausī no priekšpuses, otra no mugurpuses. Priekšējā daļa ir lielāka, uz tās papildus tiek uzdrukāts svītru kods, kas satur to pašu dzīvnieka apzīmēšanas individuālo numuru.

Informācija uz krotālijām tiek drukāta četrās rindās uz priekšējās krotālijas un trijās rindās uz aizmugurējās krotālijas. Dzīvniekus apzīmē, ieliekot vienu krotāliju pāri katrā ausī. Attēlā zemāk krotālijas numurs tiek nolasīts kā: “LV012345618911”.

Latvijas Republikā  liellopu apzīmēšanai ir aptiprinātas un  tiek izmantotas  triju kompāniju  krotālijas:

1.Caisley International GmbH
2.ALLFLEX EUROPE
3.DATAMARS

1. CAISLEY krotālijas liellopiem, komplekts:

CAISLEY krotālijas liellopiem, apraksts:

2. ALLFLEX krotālijas liellopiem, komplekts:

ALLFLEX krotālijas liellopiem, apraksts:

3. DATAMARS krotālijas liellopiem, komplekts

DATAMARS krotālijas liellopiem, apraksts:

3.1.1.Elektroniskie identifikācijas līdzekļi liellopiem

Elektroniskās liellopu krotālijas ir dzeltenā krāsā, izgatavotas no plastikāta, kas atbilst un ir aptiprinātas ar ISO11784/11785 F-DX (Starptautiskā standartizācijas organizācija) un ICAR (Starptautiskā dzīvnieku pārraudzības komiteja) standartu prasībām.

Uz krotālijas ir uzdrukāts valsts ISO kods (ar ierakstītu valsts kodu 428), Lauksaimniecības datu centra logo un katra dzīvnieka unikālais numurs no datu bāzes, numuru veido 12 cipari.  Elektronisko krotāliju augšējā apaļajā daļā atkārtoti tiek uzdrukāts valsts ISO kods, Lauksaimniecības datu centra logo un dzīvnieka individuālais numurs. Krotālijas elektroniskā daļa tiek ieprogrammēta ar Latvijas valsts noteikto kodu 428 un dzīvnieka identifikācijas numuru. Attēlā redzamā krotālija tādējādi tiktu nolasīta kā “428012345618911”.

Informācija uz krotālijām tiek drukāta četrās rindās uz priekšējās krotālijas un trijās rindās uz aizmugurējās krotālijas. Dzīvniekus apzīmē, ieliekot vienu krotāliju pāri katrā ausī. Elektroniskā krotālija tiek likta tikai vienā ausī. Zemāk redzamajā attēlā liellopa numurs tiktu nolasīts kā “LV012345618911”.

Latvijas Republikā ir apstiprinātas un tiek izmantotas Allflex un Caisley firmas elektroniskās krotālijas.

ALLFLEX elektroniskās krotālijas liellopiem – females (sievišķās daļas pusīte – elektroniskā) un  males (vīrišķās daļas pusīte – vizuālā), komplekts:

ALLFLEX elektroniskās krotālijas, apraksts:

ALLFLEX elektroniskās krotālijas liellopiem (FDX elektroniskā apaļā + M vizuālā)

Apaļajām elektroniskajām krotālijām (FDX bez vizuālās daļas) netiek izmantots svītru kods, līdz ar to uz krotālijas ir tikai Latvijas valsts ISO kods, Lauksaimniecības datu centra logo un dzīvnieka individuālais numurs.  Krotālijas elektroniskajā daļā tiek ieprogrammēts Latvijas valsts kods 428 kopā ar dzīvnieka numuru.

Caisley elektroniskās krotālijas liellopiem – females (sievišķās daļas pusīte – elektroniskā) un  males (vīrišķās daļas pusīte – vizuālā), komplekts:

Caisley  elektroniskās  krotālijas liellopiem  

Caisley  elektroniskajām krotālijām (FDX elektroniskā daļa ir apvienota ar  vizuālo  krotālijas daļu ) . Uz FDX elektroniskās daļas  netiek izmantots svītru kods  ir tikai Latvijas valsts ISO kods, Lauksaimniecības datu centra logo un dzīvnieka individuālais numurs.   Krotālijas elektroniskajā daļā tiek ieprogrammēts Latvijas valsts kods 428 kopā ar dzīvnieka numuru.

3.2. Aitām un Kazām

Aitām un kazām tiek izmantotas dažādu krāsu plastikāta krotālijas, kas var būt standarta formas dzeltenas, oranžas, zaļas vai baltas vai apaļas formas dzeltenas krāsas krotālijas. Aitu un kazu krotālijas atbilst un ir aptiprinātas ar ISO (Starptautiskā standartizācijas organizācija) un ICAR (Starptautiskā dzīvnieku pārraudzības komiteja)  standartu prasībām.

Uz abām krotālijas pusēm tiek drukāta vienāda informācija, pirmajā rindā ir Lauksaimniecības datu centra logo un Latvijas valsts kods. Otrajā un trešajā rindā tiek drukāts dzīvnieka individuālais numurs, kas sastāv no 12 cipariem.  Abas krotāliju puses pēc izmēriem neatšķiras.

Latvijas Republikā  aitu, kazu  apzīmēšanai ir aptiprinātas  un  tiek izmantotas  divu kompāniju  krotālijas:

1.Caisley International GmbH
2.ALLFLEX EUROPE

1. ALLFLEX krotālijas aitām/kazām, komplekts:

ALLFLEX krotālijas, apraksts:

Apaļās formas Allflex krotālijas tiek apdrukātas tikai no vienas puses, kas tiek ievietota dzīvnieka auss priekšējā daļā. Uz krotālijas puslokā tiek drukāts dzīvnieka individuālais numurs, Latvijas valsts  kods, Lauksaimniecības datu centra logo.

2.ALLFLEX apaļās krotālijas, komplekts:

ALLFLEX apaļās krotālijas, apraksts:

3. CAISLEY krotālijas aitām/kazām, komplekts:

CAISLEY krotālijas, apraksts:

4 CAISLEY krotālijas aitām/kazām, jaunā parauga komplekts:

CAISLEY aitu/kazu krotālijas, jaunā  parauga apraksts:

Apaļās formas Caisley krotālijas tiek apdrukātas tikai no vienas puses. Uz krotālijas priekšējās daļas puslokā tiek drukāts dzīvnieka individuālais numurs, Latvijas valsts ISO kods un Lauksaimniecības datu centra logo.

5.CAISLEY apaļās krotālijas aitām/kazām, komplekts un apraksts:

Apaļās krotālijas aitām/kazām  apraksts:

3.2.1 Elektroniskie identifikācijas līdzekļi aitām un kazām

Elektroniskās aitu un kazu krotālijas ir dzeltenā krāsā, izgatavotas no plastikāta. Uz katras krotālijas ir uzdrukāts Latvijas valsts ISO kods, Lauksaimniecības datu centra logo un dzīvnieka individuālais numurs, kas sastāv no 12 cipariem. Uz krotālijas elektroniskās daļas tiek drukāts Latvijas valsts ISO kods, dzīvnieka individuālais numurs un Lauksaimniecības datu centra logo, visi elementi izvietoti puslokā ap krotālijas elektronisko daļu. Elektroniskās krotālijas atbilst un ir aptiprinātas ar ISO ISO11784/11785 F-DX (Starptautiskā standartizācijas organizācija) un  ICAR (Starptautiskā dzīvnieku pārraudzības komiteja) standartu prasībām.

Krotālijas elektroniskā daļa tiek ieprogrammēta ar Latvijas valsts kodu 428 un dzīvnieka identifikācijas numuru. Attēlā redzamā krotālija tādējādi tiktu nolasīta kā “428012345638901”. Elektroniskā krotālija dzīvniekam tiek ievietota tikai vienā ausī, otrā ausī tiek likta parastā krotālija. Informācija uz krotālijas tiek drukāta trijās rindās.

Latvijas Republikā  aitu un kazu elektroniskai  apzīmēšanai ir apstiprinātas un  tiek izmantotas ALLFLEX EUROPE un Caisley  krotālijas.

1. ALLFLEX sīklopuelektroniskās krotālijas, komplekts:

ALLFLEX sīklopu elektroniskā krotālija, apraksts:

Caisley  sīklopu elektroniskās krotālijas, komplekts:

Caisley  sīklopu elektroniskā krotālija, apraksts:

3.3 Identifikācijas līdzekļi cūkām

Cūkām tiek izmantotas dažādu krāsu plastikāta krotālijas, ko ievieto vienā ausī. Cūkas var tikt apzīmētas ar individuālo numuru vai ar tās novietnes numuru, kurā dzīvnieki atrodas. Uz krotālijas females (sieviškās daļas) pusītes, ko ievieto auss priekšpusē, tiek drukāts Latvijas valsts ISO kods, Lauksaimniecības datu centra logo, dzīvnieka atrašanās novietnes numurs un nepieciešamības gadījumā dzīvnieka individuālais numurs.  

1.CAISLEY mazās krotālijas, apraksts:

2. CAISLEY lielās krotālijas, apraksts:

3. CAISLEY apaļās krotālijas, apraksts:

4. ALLFLEX apaļās krotālijas, apraksts:

5. HAUPTNER krotālijas, apraksts:

3.4. Citu sugu dzīvniekiem (briežiem) identifikācijas līdzekļi

   Briežiem tiek izmantotas dažādu krāsu plastikāta krotālijas. Briežiem krotālija tiek ievietota vienā ausī. Briežus var apzīmēt ar novietnes un individuālo numuru, vai tikai ar atrašanās novietnes numuru. Uz krotālijas sievišķās (Female)  pusītes, kas tiek ievietota auss priekšpusē, tiek drukāts Latvijas valsts ISO kods, Lauksaimniecības datu centra logo,   novietnes numurs, kurā atrodas dzīvnieks un nepieciešamības gadījumā dzīvnieka individuālais numurs.  

1.CAISLEY lielās krotālijas, ar novietnes un individuālo numuru:

2. CAISLEY lielās krotālijas ar novietnes numuru

3. ALLFLEX lielās krotālijas ar individuālo un novietnes numuru:

4. ALLFLEX lielās krotālijas ar novietnes numuru:

5. ALLFLEX mazās krotālijas ar novietnes un individuālo numuru:

6. ALLFLEX mazās krotālijas ar novietnes numuru:

3.5 Zirgu identifikācija

Zirgu dzimtas dzīvnieku apzīmēšanu veic pēc apmatojuma krāsas un pazīmju apzīmējuma, kā arī implantē transponderu , kurš atbilst standartam ISO 11784 un kurā izmantota pilndupleksa (FDX vai FDX-B) vai pusdupleksa (HDX) tehnoloģija.  Transponderam ir jābūt lasāmam vismaz 12 cm attālumā ar standartam ISO 11785 atbilstošu lasāmierīci.

Zirgu dzimtas dzīvnieku identifikācijai izsniedz vienreizēju uz mūžu izdotu identifikācijas dokumentu – Zirga pasi, kas satur:

  • tekstuālu aprakstu, kurā zirgu dzimtas dzīvnieks raksturots un kurā norādītas tā pazīmes;
  • aizpildītu kontūrzīmējumu, kurā attēlotas tekstuālajā aprakstā norādītās pazīmes;
  • implantētā transpondera koda pēdējos 15 ciparus;
  • unikālo zirgu dzimtas dzīvnieku dzīves numuru (UELN), kurš ir unikāls 15 burtciparu kods, kas satur informāciju par atsevišķo zirgu dzimtas dzīvnieku, kā arī datubāzi un valsti. Unikālo dzīves numuru veido ar UELN sistēmu saderīgs sešciparu datu bāzes kods un zirgu dzimtas dzīvniekam piešķirtais deviņciparu individuālais numurs.
  • Zirgu elektroniskais identificētājs (transponders, izmērs 2,1 x 12 mm ar Latvijas valsts kodu 428)

 

428 001 000000001
428001 – sešciparu datu bāzes kods
000000001 – deviņciparu individuālais numurs

4. Liellopu pases

Liellopa pase ir dzīvnieka identifikācijas dokuments, kuru var pieprasīt dzīvnieka īpašnieks, ja dzīvnieks tiek izvests uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai ja liellopa pasi pieprasa trešās valsts kompetentā iestāde.

Saskaņā ar 2010. gada 15. novembra Eiropas komisijas lēmumu Latvijas Republikas tirdzniecībai valsts iekšienē liellopu pases nav jāpieprasa.

Liellopa pase dzīvnieku eksportam no 2011. gada 7. janvāra (attēli Nr. 3 un 4):


Attēls Nr. 3 (priekšpuse)


Attēls Nr. 4 (aizmugure)
5. Zirgu pases

Zirgu dzimtas dzīvnieku (jaundzimušo kumeļu) identificē līdz sešu mēnešu vecumam. Pēc dzīvnieka apzīmēšanas ar transponderu vērtēšanas eksperts divos eksemplāros aizpilda Zirga reģistrācijas kartīti (attēls Nr. 5) un nodod to dzīvnieka īpašniekam. Dzīvnieka īpašnieks (7)septiņu dienu laikā pēc zirgu dzimtas dzīvnieka apzīmēšanas iesniedz reģistrācijas kartītes oriģinālo eksemplāru Lauksaimniecības datu centrā. Datu centrs, pamatojoties uz kartītē sniegtajām ziņām, izsniedz identifikācijas dokumentu (Zirga pasi) (attēls Nr. 6), kas atbilst regulas Nr. 2015/262 7. pantā minētajām prasībām.


Attēls Nr. 5


Attēls Nr. 6
6. Dzīvnieku pārvietošanas ziņojumi

Lai nodrošinātu dzīvnieku kustības izsekojamību Kopienas valstīs, saskaņā ar EP un
Padomes regulu (EK) Nr. 1760/2000 (2000. gada 17. jūlijs), Padomes regulu (EK) Nr. 21/2004 (2003. gada 17. decembris) un Latvijas Republikas MK 2014. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 393 „Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība” 28., 29. p., 7 (septiņu) dienu laikā pēc pārvietošanas informācija par dzīvnieku kustību ir jāpaziņo Lauksaimniecības datu centram.

Informāciju par notikumiem ar dzīvniekiem drīkst paziņot dzīvnieka īpašnieks vai
turētājs (turētājs nav tiesīgs paziņot īpašumtiesību maiņu).

Elektronisko ziņojumu ievades sistēmā pārvietošanu paziņo:
- Ja dzīvniekus pārvieto no vienas novietnes uz citu;
- Ja notiek īpašnieka maiņa.
Datus par dzīvnieku (liellopi, aitas, kazas, zirgi, cūkas, bišu saimes, akvakultūras, kažokzvēri, mājputni, savvaļas dzīvnieki, truši) pārvietošanu paziņo Elektronisko ziņojumu ievades sistēmā:
http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_ezis_iesniegumu/

 Ja ganāmpulka īpašnieks nelieto EZIS, ziņojumu par kustību jāsniedz ar aizpildītu papīra veidlapu “Dzīvnieku kustības ziņojums”:

  • Veidlapa ir tikai vienas puses ziņojums. Katrai pusei jāaizpilda un jāiesniedz savs ziņojums, atzīmējot attiecīgo notikumu (vai notikumus).
Notikumi ir 4 – atsavināšana (pārdošana u.c.), iegādāšanās (pirkšana u.c.), izvešana no novietnes un ievešana novietnē.

 


Attēls Nr. 7 (kustības ziņojums LDC)
7. Notikumu ar individuāli apzīmējamiem dzīvniekiem (liellopi, aitas, kazas, zirgi) ziņošanas veidi un termiņi

Dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir jāpaziņo reģistram šādi notikumi par dzīvnieku:

Notikums Ziņošanas veids Notikuma ziņošanas termiņš
Atnešanās Elektroniski, Papīra formā 7 dienu laikā pēc notikuma vai reizē ar apzīmēšanas ziņojumu
Apzīmēšana Elektroniski, Papīra formā 7 dienu laikā pēc notikuma
Aborts/nedzīvs pēcnācējs Elektroniski, Papīra formā 7 dienu laikā pēc notikuma
Lecināšana Elektroniski, Papīra formā 7 dienu laikā pēc lecināšanas perioda sākuma datuma
Sēklošana Elektroniski – ievada sēklotāji 7 dienu laikā pēc notikuma
**Dzīvnieku kustība (pārvietošana no/uz /starp novietnēm/ganāmpulkiem, eksportam) Elektroniski, Papīra formā 7 dienu laikā pēc notikuma
Nokauto*, nobeigušos**, bojā gājušo un pazudušo dzīvnieku izslēgšana Elektroniski, Papīra formā 7 dienu laikā pēc notikuma<

Neapzīmēto nokauto, nobeigušos, bojā gājušo un pazudušo dzīvnieku izslēgšana

Elektroniski,
Papīra formā
7 dienu laikā pēc notikuma
* Ja dzīvnieks atdots kautuvei, īpašniekam notikums nav jāziņo.
** Ja dzīvnieks atdots nobeigušos dzīvnieku savācēju uzņēmumiem (utilizācijai), īpašniekam notikums ir jāziņo 7 dienu laikā.

Papīra formā (ar veidlapām) iesniedzamie ziņojumi

1. Atnešanās ziņojums:

2.  Dzīvnieka apzīmēšanas akts: (paškopējoša veidlapa, kas tiek izsniegta kopā ar dzīvnieka identifikācijas līdzekļiem ar šādu iedrukātu informāciju: Ganāmpulka numurs, Ganāmpulka īpašnieks, Krotālijas (dzīvnieka identifikācijas individuālais) numurs.  Ja ganāmpulka īpašnieks vai viņa norādīts lietotājs izmato LDC Elektronisko ziņošanas sistēmu (EZIS), dzīvnieka apzīmēšanas akts nav nepieciešams.

3. Neapzīmēta dzīvnieka izslēgšana (20 dienu laikā pēc dzimšanas):

4. Apzīmēta dzīvnieka izslēgšana:

5. Dabīgās lecināšanas ziņojums

6. Mākslīgās apsēklošanas ziņojums

Mākslīgās apsēklošanas (MA) tehniķiem, kuri ir ieguvuši sertifikātu vai apliecību par MA veikšanu konkrētā ganāmpulkā, ziņojumi par mākslīgo apsēklošanu ir jāreģistrē elektroniski LDC informatīvajā sistēmā. Ja ziņojumu iesniedz ar veidlapu papīra formā, tas ir maksas pakalpojums.

8. Pārskats par bišu saimēm

Ziņojuma forma

Ziņošanas veids

Notikuma ziņošanas termiņš

Pārskats par bišu saimēm

Elektroniski, Papīra formā

2 reizes gadā ar datiem uz 1. maiju un 1. novembri, dati jāpaziņo attiecīgā mēneša laikā*

* Jāņem vērā, ka gadījumā, ja pēc paziņotā atskaites datuma ir bijušas izmaiņas bišu saimju skaitā kādā no novietnēm vai reģistrēta jauna novietne, kurā turat bites, tad, norādot jaunu atskaites datumu, obligāti jāaktualizē bišu saimju skaits visās novietnēs.

Papīra formā:

9. Pārskats par citām sugām (trušiem, kažokzvēriem, mājputniem, briežu un kamieļu dzimtas dzīvniekiem, akvakultūras dzīvniekiem)
Ziņojuma forma Ziņošanas veids Notikuma ziņošanas termiņš
Pārskats par stāvokli Elektroniski, Papīra formā 2 reizes gadā ar datiem uz 1. janvāri un 1. jūliju, dati jāpaziņo attiecīgā mēneša laikā*
* Jāņem vērā, ka gadījumā, ja pēc paziņotā atskaites datuma ir bijušas izmaiņas Trušu, Kažokzvēru, Mājputnu, Savvaļas dzīvnieku, Akvakultūras dzīvnieku skaitā kādā no novietnēm vai reģistrēta jauna novietne, kurā turat šos dzīvniekus, tad, norādot jaunu atskaites datumu, obligāti jāaktualizē dzīvnieku skaits visās novietnēs.

Papīra formā:

10. Cūku kustības ikmēneša ziņojumi un Cūku pašpatēriņa kopsavilkums
Ziņojuma forma Ziņošanas veids Notikuma ziņošanas termiņš Piezīmes
Ikmēneša cūku kustības kopsavilkums Elektroniski,
Papīra formā
iesniedz līdz 10. datumam par iepriekšējo mēnesi  (Attēls Nr. 8)
Cūku pašpatēriņa kopsavilkums Elektroniski,
Papīra formā
mēneša laikā pēc cūku pirmreizējās ievietošanas novietnē vai kaušanas/nobeigšanās un turpmāk reizi pusgadā ar datiem līdz 31. janvārim un 31. jūlijam Tikai audzēšanai pašu uzturam.
(Attēls Nr.9)

Papīra formā:


Attēls Nr. 8

Attēls Nr. 9

Dzīvnieku , ganāmpulka un novietņu reģistram veidlapas ir pieejamas: http://www.ldc.gov.lv/lv/dokumentu_un_veidlapu_iesniegsanas_kartiba/veidlapu_paraugi

11. Likumdošana

Nacionālā:
Ministru kabineta noteikumi Nr.134  “Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība  un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”.
Eiropas Savienības:

Dzīvnieku identifikācija, ganāmpulku, novietņu reģistrēšana
Komisijas Regula (EK) Nr. 911/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1760/2000 attiecībā uz krotālijām, pasēm un saimniecības reģistriem.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/262 ( 2015. gada 17. februāris ), ar ko, saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/427/EEK un 2009/156/EK, nosaka zirgu dzimtas dzīvnieku identifikācijas metožu noteikumus (Zirgu dzimtas dzīvnieku pasu regula) Dokuments attiecas uz EEZ.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/1383 (2015. gada 28. maijs), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 639/2014, paredzot attiecināmības nosacījumus saistībā ar dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas prasībām saistītā atbalsta saņemšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013.

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 494/98 (1998. gada 27. februāris), ar ko paredz sīki izstrādātas normas Padomes Regulas (EK) Nr. 820/97 īstenošanai attiecībā uz obligāto administratīvo sodu piemērošanu saskaņā ar liellopu identificēšanas un reģistrēšanas sistēmu.

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1082/2003 (2003. gada 23. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1760/ 2000 īstenošanai attiecībā uz minimālo līmeni pārbaudēm, kas jāveic saskaņā ar liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 261/2012.

Direktīva 92/102/EEK par dzīvnieku identificēšanu un reģistrēšanu.

Direktīva 97/12EC, ar ko groza un atjaunina Direktīvu 64/432/EEC par veterinārsanitārajām problēmām, kas ietekmē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar liellopiem un cūkām.

Nolikums (EK) Nr. 820/97 par liellopu identifikācijas un reģistrācijas un liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanas sistēmas izveidi.

PADOMES REGULA (EK) Nr. 21/2004 (2003. gada 17. decembris), ar ko izveido aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un Direktīvas 92/102/EEK un 64/432/EEK.

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1505/2006 (2006. gada 11. oktobris), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 21/2004 attiecībā uz pārbaudēm, kas obligāti jāveic saistībā ar aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu.

KOMISIJAS LĒMUMS (2006. gada 15. decembris), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 21/2004 par norādījumiem un procedūrām aitu un kazu elektroniskajai identificēšanai (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6522.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1760/2000 (2000. gada 17. jūlijs), ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 820/97.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 653/2014 (2014. gada 15. maijs), ar ko attiecībā uz liellopu elektronisko identifikāciju un liellopu gaļas marķēšanu groza Regulu (EK) Nr. 1760/2000.

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 911/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1760/2000 attiecībā uz krotālijām, pasēm un saimniecības reģistriem (Dokuments attiecas uz EEZ).

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/949 (2017. gada 2. jūnijs), ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1760/2000 piemērošanas noteikumus attiecībā uz liellopu identifikācijas koda konfigurāciju un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 911/2004.

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 759/2009 (2009. gada 19. augusts), ar kuru groza pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 21/2004, ar ko izveido aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu (Dokuments attiecas uz EEZ).

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1739/2005 (2005. gada 21. oktobris), ar kuru nosaka dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz cirka dzīvnieku pārvietošanu starp dalībvalstīm.

Apmeklētāju skaits šodien : 1033   |   Pēdējās izmaiņas 15.06.2021. 11:24
informatīvais tālrunis
67027240