Nodaļa veic šādus uzdevumus:

  • Realizē saimniecisko darbību Lauksaimniecības datu centrā;
  • Nodrošina Datu centru ar nepieciešamajiem personāla resursiem;
  • Organizē darbinieku kvalifikācijas celšanu;
  • Kārto personāla uzskaiti un personāla lietvedību;
  • Nodrošina Datu centra informatīvi vērtīgo dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu atbilstoši Latvijas nacionālā arhīva prasībām;
  • Konsultē Datu centra darbiniekus darba tiesību un arhīva jautājumos.

Darbinieki

Solvita Sondore-Rožeka

Nodaļas vadītāja
solvita.sondore-rozeka [at] ldc.gov.lv

Brigita Ozoliņa

Vecākā referente
brigita.ozolina [at] ldc.gov.lv

Karīna Orleāne

Vecākā referente
karina.orleane [at] ldc.gov.lv