Nodaļas mērķis: ciltsdarba pasākumu īstenošana mērķtiecīgai dzīvnieku ģenētisko un saimnieciski derīgo pazīmju izkopšanai.

Nodaļas galvenie uzdevumi:

  • Piena un gaļas pārraudzības darba koordinēšana;
  • Ciltsvērtību noteikšana;
  • Subsīdiju sarakstu sagatavošana;
  • Pārraudzības datu uzskaite un rezultātu apkopošana;
  • Pārraudzības rezultātu publicēšana;
  • Līdzdalība likumdošanas izstrādāšanā;
  • Ganāmpulku īpašnieku un pārraugu apmācība.

Darbinieki

Daina Lodiņa

Nodaļas vadītāja
daina.lodina [at] ldc.gov.lv

Inese Doņuka

Vecākā referente, nodaļas vadītājas vietniece
inese.donuka [at] ldc.gov.lv

Zane Zvirbule

Vecākā referente
zane.zvirbule [at] ldc.gov.lv
prombūtnē

Ilze Laudurga

Vecākā referente
ilze.laudurga [at] ldc.gov.lv