Attīsta un veicina e-pakalpojumu izmantošanu, popularizē e-pakalpojumu priekšrocības iespējas, un nodrošina šo pakalpojumu pieejamību, sekmējot sabiedrības izpratni par lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtību, kā arī mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšanas kārtības pieejamību.

Darbinieki

Inga Goldova

Nodaļas vadītāja
inga.goldova [at] ldc.gov.lv

Ērika Hatejenkova

Vecākā referente
erika.hatejenkova [at] ldc.gov.lv

Silvija Čima

Vecākā referente
silvija.cima [at] ldc.gov.lv

Ligita Leite

Vecākā referente
ligita.leite [at] ldc.gov.lv