Nodaļa veic šādus uzdevumus:

  • Sagatavo Datu centra budžeta pieteikumu un veic budžeta izpildes kontroli;
  • Kārto Datu centra grāmatvedības uzskaiti;
  • Kontrolē noslēgto saimniecisko līgumu nosacījumos paredzēto finanšu saistību abām līgumslēdzēju pusēm izpildi;
  • Sagatavo pārskatus un atskaites par Datu centra finansiāli saimniecisko darbību iesniegšanai LR Zemkopības ministrijā, Valsts ieņēmumu dienestā, Statistikas pārvaldē un citās valsts un pašvaldību institūcijās.

Darbinieki

Judīte Zīle

Nodaļas vadītāja
judite.zile [at] ldc.gov.lv

Laila Ēvarsone

Grāmatvede
laila.evarsone [at] ldc.gov.lv