Veido politiku informācijas sabiedrības attīstības jomā, plāno un koordinē tās īstenošanu, līdzdarbojas elektroniskās pārvaldes politikas un Datu centra informācijas sistēmu attīstības politikas veidošanā, nodrošinot lopkopības nozarē strādājošajiem konsultācijas par normatīvajiem aktiem, kuri regulē ganāmpulku, novietņu, dzīvnieku reģistrēšanu, dzīvnieku apzīmēšanu un informēšanas pasākumus par Datu centra reģistru jautājumiem.

Darbinieki

Tatjana Šlapina

Nodaļas vadītāja
tatjana.slapina [at] ldc.gov.lv

Aija Vikmane-Krasta

Vecākā referente, nodaļas vadītājas vietniece
aija.vikmane-krasta [at] ldc.gov.lv

Daina Ose

Vecākā referente - Kurzeme, Ziemeļkurzemes reģions
daina.ose [at] ldc.gov.lv

Irita Kancāne

Vecākā referente - Latgale
irita.kancane [at] ldc.gov.lv

Terēzija Jaunromāne

Vecākā referente - Latgale
terezija.jaunromane [at] ldc.gov.lv

Aina Zeimule

Vecākā referente - Latgale
aina.zeimule [at] ldc.gov.lv
Prombūtnē

Lāsma Reine

Vecākā referente - Latgale
lasma.reine [at] ldc.gov.lv

Indra Martinsone

Vecākā referente - Kurzeme, Dienvidkurzemes reģions
indra.martinsone [at] ldc.gov.lv

Inese Māla

Vecākā referente - Kurzeme, Dienvidkurzemes reģions
inese.mala [at] ldc.gov.lv

Gundega Eglīte

Vecākā referente - Sēlija
gundega.eglite [at] ldc.gov.lv

Ina Sēle

Vecākā referente - Sēlija
ina.sele [at] ldc.gov.lv

Ilva Jundze

Vecākā referente - Vidzeme, Ziemeļaustrumu reģions
ilva.jundze [at] ldc.gov.lv

Iluta Krastiņa

Vecākā referente - Vidzeme, Ziemeļaustrumu reģions
iluta.krastina [at] ldc.gov.lv

Inese Krūmiņa

Vecākā referente - Vidzeme, Ziemeļvidzemes reģions
inese.krumina [at] ldc.gov.lv

Gunita Ūdre

Vecākā referente - Vidzeme, Ziemeļvidzemes reģions
gunita.udre [at] ldc.gov.lv