Atgādinājums bišu saimju īpašniekiem

Medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimniecības datu centram ir jāsniedz informācija par bišu saimju skaitu uz 1. maiju un 1. novembri. Dati sniedzami attiecīgā mēneša laikā.

Pārskats par bišu saimēm ar atskaites datumu 01.11.2023. ir jāiesniedz no 01.11.2023. līdz 30.11.2023.

Pārskatu visērtāk un bez maksas var ievadīt elektroniski LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā vai mobilajā lietotnē e-LDC.

LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā:
Novietnes žurnāls > Suga “Bišu saimes” > Pārskats par bišu saimēm

e-LDC mobilajā lietotnē: Iesniegt ziņojumu > Pārskats par bišu saimēm ganāmpulka novietnē

Uzmanību!
Ja bišu saimes ir izvietotas vairākās novietnēs un pēc pēdējā atskaites datuma mainījies saimju skaits kādā no novietnēm, tad izmaiņu datumā tas ir jāaktualizē visās novietnēs. Pārskats jāsniedz tikai pamata novietnēs (ne pagaidu turēšanas vietās).

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 22019664.

Atskaites datumi ziņām, kas sniedzamas par mājputniem, trušiem, kažokzvēriem, akvakultūrām un citu sugu dzīvniekiem (briežiem, stirnām, kamieļiem, lamām, alpakām u.c.), nemainās – šīs ziņas joprojām jāsniedz uz attiecīgā gada 1. janvāri un 1. jūliju!