Aicinām piedalīties tiešsaistes semināros

SIA LLKC Jelgavas konsultāciju birojs rīko Eiropas Savienības apmaksātas mācības "Ganāmpulka veselības pārvaldība, iekļaujot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas nosacījumus (dējējvistas)".

Mācību norise:
23.04. un 25.04.2024. – ZOOM platformā,
26.04.2024.- klātienē LBTU Veterinārmedicīnas fakultātē

Kopējais mācību ilgums: 16 akadēmiskās stundas.
Jāpiedalās visās 3 mācību nodarbībās!

Dalībnieku skaits mācībās ir ierobežots.
IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA!

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs.

Par dalību mācībās tiks izsniegti apliecinājumi.

Informācija un pieteikšanās:
raimonda.ribikauska@llkc.lv, t. 29754627