Informējam, ka no š.g. 21. marta LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā ir atvērta platforma sludinājumu publicēšanai par bioloģisko lauksaimniecības dzīvnieku pārdošanu/pirkšanu.

Sīkāks apraksts par sludinājumu publicēšanu pieejams LDC mājas lapas https://registri.ldc.gov.lv/ publiskajā sadaļā Bioloģiskā lauksaimniecība.