Bišu saimju īpašniekiem

Atgādinājums:

Reģistrējot bišu saimju pārvietošanu uz/no pagaidu turēšanas vietām, Pārskats par bišu saimēm kustības datumā nav jāiesniedz.

Pārskats obligāti jāsniedz uz 1. maiju un 1. novembri, kā arī gadījumos, kad mainījies kopējais saimju skaits.

Pārskatu sniedz tikai pamata novietnēs, ieskaitot arī pagaidu vietās esošās bišu saimes.

Konsultācijām tālr. 67095062 vai 22019774.