Informējam, ka, sākot no šī gada 1. augusta, pa pastu vairs netiks sūtīti piena un gaļas pārraudzības darba uzdevumi.

Lai netiktu pārtraukts darbs liellopu/kazu piena pārraudzībā un liellopu gaļas pārraudzībā, lūgums:

  1. aktualizēt e-pastus, uz kuriem turpmāk tiks sūtīti darba uzdevumi;
  2. pārraugiem sistēmā CILDA veikt nepieciešamās izmaiņas.

Neskaidrību gadījumā, lūdzu, zvaniet pa tālr. 67095057 vai 67095058!