Informācija par piena pārraudzības programmas precizējumiem:

  1. Par  pārraudzības rezultātu atskaitēm

Šobrīd pārraudzības atskaites ir sadalītas katra uz atsevišķas lapas, par katru notikumu atsevišķi.  Ir izstrādāta kopsavilkuma atskaite, kas tiks ieviesta līdz 1.aprīlim.  Esošās atskaites tiek nosūtītas uz epastu    pārraugam   un ganāmpulka īpašniekam.

  1. Uzdevumu izveide un atcelšana

Pārraudzības uzdevuma veidošanu  var izvēlēties manuāli un automātiski. Šāda iespēja jau ir paredzēta no pārraudzības programmas  ieviešanas brīža. Izvēloties “manuāli”, uzdevums automātiski netiek izsūtīts, to var manuāli lejupielādēt no uzdevumu saraksta. Izvēloties automātiski, uzdevums tiek izsūtīts automātiski attiecīgajā brīdī, iespēja to manuāli lejupielādēt no uzdevumu saraksta saglabājas vienmēr un netiek bloķēta.

Atgadinām, ja dzīvnieks nav iekļauts pārraudzības uzdevumā, kontroli  dzīvniekam neveic. Lai iegūtu standartražības aprēķinu pietiek ar 5 veiktām kontrolēm. Papildus pārraudzības  uzdevumos tiks iekļauti apsēkloti dzīvnieki, kuriem prognozētā atnešanās ir tuvu kontroles datumam.

  1. Grūsnības atzīmēšana

 Grūsnības pārbaude pārraudzības sistēmā ir izdalīta kā atsevišķs notikuma  veids, kas pieejams neatkarīgi no ganāmpulka specializācijas.

  1.  Ja saimniecībā ir divas pārraudzības sistēmas

 Ja saimniecībā ir gan robots, gan slaukšanas zāle, tad ir iespējams izmantot e-tabulas formātu, kurā tiek pievienoti visi izslaukumi 24 h laikā  no abām iekārtām. Nosaukums [robots] pārraudzības programmas kontekstā tiek lietots kā rezultātu iegūšana no e-tabulas ar individualizētiem dzīvnieku slaukšanas reižu laikiem un skaitu. Ja saimniecībā tiek izmantota lokālā datu sistēma, kurā glabājas visu dzīvnieku rādījumi, rezultātu daļu no piena mērītājiem var sniegt kopā ar robotu daļu. Ja šādas kopējas sistēmas nav, šo daļu var pievienot manuāli, pildot pārraudzības uzdevumu e-tabulas veidā. Visbeidzot, abu dažādo sistēmu rezultātus var reģistrēt atbilstoši zemākajam no abiem detalizācijas līmeņiem.

  1. Nav informācija par govīm, kurām ir gaidāma atnešanās

Grūsnības pārbaudes atskaite ir pieejama no pārraudzības sistēmas darbības uzsākšanas.

  1. Kāpēc jāveic divas reizes mērījums no rīta un vakarā

Nav obligāti jāveic mērījums divas reizes. Katra saimniecība var mainīt savu pārraudzības plānu, individuāli nosakot gan slaukšanas reižu skaitu un rādījumu iegūšanas metodes, gan arī pārraudzības intervālu un izmantojamos mērinstrumentus (izmaiņas pārraudzības plānā iespējams veikt daļā: Pārraudzība -, sadaļā “Plāna atribūtu rediģēšana”).

  1. Pārraudzības mērījumu koriģēšana

Pārraudzības mērījumi netiek koriģēti, būtiskas novirzes vai iztrūkuma gadījumā tie tiek aizstāti ar prognozētām vērtībām. Šāda metode sekmīgi risina gadījumus ar palielinātu intervālu starp diviem pēc kārtas sekojošiem rezultātiem. Ja nepieciešams, var risināt jautājumu par faktisko rezultātu publicēšanu gadījumos, kad tie ir atzīti par trūkstošajām vērtībām. Sadaļā Rezultātu administrēšana ir iespējams izvērtēt reģistrēto aizvietoto rādījumu izvērtēšanu un labošanu. Labojumu iespēja pieejama pārraugiem, laboratorijas darbiniekiem, LDC speciālistiem

  1. Govju cietstāves perioda paziņošana

Ņemot vērā cietlaišanas ziņojumu neregularitāti, laktācijas beigas tiek noteiktas dinamiski, atbilstoši pārraudzības uzdevumā norādītam dzīvnieka statusam.  Tas ir iekļauts pie dzīvnieku reģistra ziņojamiem notikumiem.

  1. Ganāmpulka 365 dienu perioda vidējo ražību paziņošana

Šāda atskaite ir izveidota – 365 dienu perioda vidējā ražība

  1. Papildus informācija

Ganāmpulka īpašniekiem ir iespējas veikt izmaiņas reģistrā, norādot vairākus e-pastus  atskaišu saņemšanai.

Par Laktācijas aprēķinu:

Laktācijas ražības aprēķina beigas dinamiski tiek noteiktas, ņemot vērā uzdevumā ziņotos rādījumus un to iztrūkuma iemeslus, dzīvnieka atražošanas un likvidēšanas notikumus.

Ja dzīvnieka atsevišķas slaukšanas reizes vai diennakts izslaukums ir mazāks par noteikto, laktācijas ražības aprēķinu slēdz ar attiecīgo rādījumu iegūšanas dienu. Liellopiem – 3kg un 1kg.

Ja dzīvniekam paziņota cietstāve vai tiek mainīts izmantošanas veids no slaukšanas uz zīdīšanu (rādījumu iztrūkuma iemesli), reģistrēta jauna atnešanās vai likvidēšana, laktācijas ražības aprēķinu slēdz ar dienu, ko nosaka, izvērtējot intervālu līdz iepriekšējo rādījumu iegūšanas dienai un laktācijas kopējo dienu skaitu. Ja intervāls lielāks par maksimālo pārraudzības intervālu (liellopiem – 37), ražības aprēķinu slēdz, pieskaitot pēdējo izmantojamo rādījumu iegūšanas datumam pusi no nominālā (28) pārraudzības intervāla, ja mazāks – pusi no faktiskā intervāla. Iegūtā datuma korekciju veic gadījumā, ja tas ir mazāks par standarta ražības aprēķinam nepieciešamo (liellopiem 240-305),  un līdz ražības slēgšanu ierosinošajam datumam ir pietiekoši dienu standarta ražības aprēķinam.

Vairāk informācijas: https://www.ldc.gov.lv/lv/parraudziba#liellopu-un-kazu-piena-parraudziba-cilda-sistema