21.01.2023. stājas spēkā Ministru kabineta 17.01.2023. noteikumi Nr. 23 “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 880 “Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis””.

Informējam, ka datubāzē veicamo izmaiņu dēļ pakalpojumu/pasūtījumu reģistrēšanā un rēķinu sagatavošanā iespējami tehniski traucējumi no 20.01.2023. līdz 22.01.2023.

Aicinām lauksaimniekus iepazīties ar cenrāža izmaiņām šeit!

  • Mainās maksa par identifikācijas līdzekļiem (krotālijām), liellopu pasēm, zirgu pasēm, ganāmpulku un novietņu reģistrāciju u.c. pozīcijām.
  • Par notikumu reģistrāciju no iesniegumiem tiek piemērota maksa 1,17 eiro par dzīvnieku.
  • Datu ievade joprojām ir bezmaksas pakalpojums, ja lietotājs izmanto elektroniskās ievades sistēmu EZIS.
  • Konsultācijas datu ievadē sniedzam gan klātienē, gan pa telefonu.

Tālr. Rīgā: 67027240, 22019664; reģionu kontakti šeit: https://www.ldc.gov.lv/lv/regionalie-centri