Atgādinām, ka 2021.gadā jāveic obligāti noteiktie izmeklējumi aitām uz brucelozi un Maedi-visna slimību, kazām uz brucelozi, zirgiem uz zirgu infekciozo anēmiju un vaislas buļļiem, kurus izmanto dabīgai lecināšanai, uz govju enzootisko leikozi un kampilobakteriozi līdz šī gada 31.decembrim.

Tie dzīvnieku īpašnieki un turētāji, kuri nav vēl šogad izmeklējuši liellopus uz govju enzootisko leikozi un brucelozi, aicināti ar steigu veikt dzīvniekiem laboratoriskos izmeklējumus, jo šo izmeklējumu noteiktais termiņš  - šī gada 1.oktobris ir jau pagājis.

Ja obligātie izmeklējumi šogad dzīvniekiem netiks veikti, novietne zaudēs no attiecīgās infekcijas slimības oficiāli brīvo statusu un tai tiks noteikts dzīvnieku pārvietošanas aizliegums, turklāt visas izmaksas, kas saistītas ar statusa atgūšanu, būs jāsedz novietnes īpašniekam.

Informāciju, vai Jūsu lauksaimniecības dzīvniekiem ir šogad jāveic obligātie laboratoriskie izmeklējumi, var meklēt Lauksaimniecības datu centra (LDC) autorizētajā sadaļā Novietnes kartiņā vai LDC mājas lapas publiski pieejamajā sadaļā „Obligāti veicamie izmeklējumi novietnē”  https://registri.ldc.gov.lv/lv/obligati_veicamie_izmeklejumi_novietne, kur ir pieejami dati par obligāti veicamajiem izmeklējumiem novietnē, saskaņā ar dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības programmu Latvijas Republikas teritorijā. Ganāmpulka īpašnieks un dzīvnieku turētājs var apskatīt veicamo izmeklējumu sarakstu attiecīgā novietnē ar norādīto dzīvnieku skaitu vai dzīvnieku, kuram ir jāveic obligātais laboratoriskais izmeklējums. Atlasi var veikt, atlasot datus par konkrētu novietni, novadu, pagastu vai pēc infekcijas slimības un perioda.

Paldies tiem apzinīgajiem dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem, kas obligāti noteiktos izmeklējumus dzīvniekiem ir jau veikuši.