• Lauksaimniecības datu centrs (LDC) atgādina, ka 28.08.2023. darbu uzsāka jaunā piena pārraudzības sistēma CILDA.
  • Metodiskie materiāli, video ieraksts par to, kā strādāt ar pārraudzības sistēmu CILDA, atrodami šeit:  https://www.ldc.gov.lv/lv/parraudziba#liellopu-un-kazu-piena-parraudziba-cilda-sistema.
  • Ja pārraugam ar atbilstošu un derīgu apliecību/sertifikātu vēl nav pieejas tiesību sistēmai CILDA, tad pārraugs iesniedz Datu centram iesniegumu (par paroles piešķiršanu darbam sistēmā CILDA): 2.4.1. Fizisko personu iesniegums (Lejuplādēt).
  • Ja saimniecībā slaukšana notiek tikai ar piena slaukšanas robotu, tad uz LDC e-pastu cilda@ldc.gov.lv jāatsūta informācija: robota ražotāja nosaukums, robotu skaits, ganāmpulka numurs. LDC jums nosūtīs failu, kas būs paredzēts jūsu robotam (pārraudzības datu ieguvei un augšupielādēšanai no robota uz sistēmu CILDA). Ja ir jautājumi par robotiem un citu failu augšupielādi sistēmā CILDA, zvaniet pa tālr. 67095057.
  • Neskaidrību gadījumā par pārraudzības veikšanu sistēmā CILDA (piemēram: kā nomainīt plānoto kontroles datumu; kā saņemt uzdevumu (kontroles lapu); kā piesaistīt mērinstrumentu; kā aizpildīt uzdevumu/pavaddokumentu elektroniski; kā nomainīt pārraugu; kā nomainīt uzdevuma un atskaišu saņemšanas veidu uz e-pastu u.c.) vispirms sazinieties ar LDC speciālistiem reģionos:
Reģions Speciālists Tālrunis
Rīga Ērika Hatejenkova 26510569
Silvija Čima 26510575
Ligita Leite 22015476
Latgale Terēzija Jaunromāne 22019976
Irita Kancāne 26510576
Lāsma Reine 26510583
Ziemeļaustrumi Ilva Balode 20278728
Iluta Krastiņa 26510582
Ziemeļvidzeme Inese Krūmiņa 26510573
Gunita Ūdre 27844029
Viduslatvija Gundega Eglīte 22041998
Ina Sēle 26510578
Dienvidkurzeme Indra Martinsone 26510579
Inese Māla 22012670
Ziemeļkurzeme Daina Ose 26510574
Sarma Trama 22002537

Lauksaimniecības datu centrs

Papildkontaktinformācijai par sistēmu CILDA: cilda@ldc.gov.lv, pasts@ldc.gov.lv

 Tālr.:67095053, 67095058, 67095057