Buļļiem, kas tiek izmantoti dabīgai lecināšanai ir ieteicams veikt (prasības nav noteiktas dzīvnieku veselības jomā esošajos normatīvajos aktos) laboratoriskos izmeklējumus uz šādām slimībām:

1) govju infekciozais rinotraheīts (Bovine herpesvirus 1) (IRT);

2) govju virusālā diareja (Bovine virus diarrhoea virus 1 un 2) (GVD);

3) govju trihomonoze (Tritrichomonas foetus) (GTH);

4) paratuberkuloze (Mycobacterium paratuberculosis) (PTBC).

Ja ciltsdarba organizācija, īstenojot šķirnes liellopu audzēšanas  programmu, ir noteikusi laboratorisko izmeklējumus uz IRT, GVD, GTH un PTBC, ar mērķi pasargāt ganāmpulkus no minēto slimību izplatīšanās tajos, tad:

1. Praktizējošais veterinārārsts:

1.1. ņem paraugus un, ja aizpilda pavadraksta veidlapu, kura pieejama:

1.1.1. Lauksaimniecības datu centra (LDC) datu bāzē - pie paraugu ņemšanas mērķa norāda valsts uzraudzība par komersanta līdzekļiem” un pie “Pasūtītājs” izvēlas attiecīgo Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) teritoriālo struktūrvienību;

1.1.2. valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" (BIOR) mājas lapā (https://www.bior.lv/lv/pakalpojumi/veidlapas) - pie “Pasūtītājs” obligāti norāda attiecīgo PVD teritoriālo struktūrvienību un pie paraugu ņemšanas mērķa norāda valsts uzraudzība par komersanta līdzekļiem”;

1.2. paraugus nosūta laboratoriskai izmeklēšanai uz BIOR.

2. BIOR pēc parauga laboratoriskās izmeklēšanas nosūta izmeklējumu rezultātus LDC, PVD un ja pavadrakstā ir norādīts e-pasts, – arī dzīvnieku īpašniekam un / vai praktizējošajam veterinārārstam).

3. LDC datu bāzē no BIOR saņemtie laboratorisko izmeklējumu rezultāti tiek pievienoti konkrētam dzīvniekam.